Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Risut ja ruo´´t hyötykäyttöön

Risut ja ruo´´t hyötykäyttöön

Vaasan kaupungin viheralueyksikkö on saanut ympäristöministeriöltä 265 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa muun muassa risuja ja järviruokoa hyödynnetään viherrakentamisessa käytettävän mullan laadun parantamiseen. Samalla parannetaan kaupunkiympäristöä, edistetään kiertotaloutta ravinteita kierrättämällä sekä säästetään uusiutumattomia ja kalliita luonnonvaroja, kuten turvetta ja hiekkaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Stormossenin kanssa ja sen tavoitteena on parantaa nykyisen lietejätevesikompostin käyttömahdollisuuksia viherrakentamisen kasvualustana. Käytännössä Stormossenin biokaasulaitoksella syntyvään kompostimultaan lisätään haketta, jonka valmistukseen on käytetty järviruokoa ja risuja.

– Stormossenin multaa ei voi hyödyntää sellaisenaan, mutta haketta lisäämällä saadaan aikaan sekoitus, jota voidaan hyödyntää myös meidän tarpeisiin. Aikaisemmin viherrakentamiseen käytetty multa on kuorittu pelloilta, viheraluehortonomi Leila Roininen kertoo.

Hanke työllistää jopa kymmenen työtöntä työnhakijaa

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka, jonka aikana se työllistää jopa kymmenen työtöntä työnhakijaa. Kolme työntekijää on jo valittu ja loput paikat avautuvat hakuun myöhemmin.

– Meille voi ilmoittaa paikoista, joihin on kerääntynyt risukasoja tai järviruokoa. Työntekijämme käyvät sitten hakemassa ne hyötykäyttöön, Roininen kertoo.

Myös oppilaitokset ovat lähdössä mukaan hankkeeseen ja esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulussa ollaan suunnittelemassa opintokokonaisuutta tai seurantaa hankkeen ympärille.

– Hanke tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen sekä harjoitteluun, Roininen toteaa.

Tavoitteena pysyvä kierrätyksen malli

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ravinteiden kierrätyksen malli, jota pystytään toteuttamaan jatkuvana toimintana myös hankkeen päätyttyä.

– Pyrimme lisäämään ravinteiden kierrätystä ja vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten turpeen ja hiekan käyttöä. Hankkeessa tuotetaan myös nykyistä parempilaatuisempaa kasvualustaa sekä estetään vesistöjen rehevöitymistä, kun järvikaisloja poistetaan rannoilta, Roininen kertoo.

Hanke edistää omalta osaltaan myös Vaasan kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Jätteiden kierrätys, kiertotalouden roolin vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edesauttavat tavoitteeseen pääsemistä. Vaasan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2030 loppuun mennessä.

Vaasan kaupungin ​omistamilla mailla olevista risuista tai järvi​ruo’oista voi ilmoittaa viheralueyksikön hankekoordinaattori Heidi Kangasluomalle:
heidi.kangasluoma@vaasa.fi

Vaasan kaupunki

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Kävelykaskusta laajenee aseman suuntaan

Vaasan kävelykeskustan kehittäminen ja laajentaminen on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Ensimmäisenä rakennetaan Pitkäkadun ja rautatieaseman välinen …

Vastaa