Home / Tag Archives: risut

Tag Archives: risut

Risut ja ruo´´t hyötykäyttöön

Vaasan kaupungin viheralueyksikkö on saanut ympäristöministeriöltä 265 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa muun muassa risuja ja järviruokoa hyödynnetään viherrakentamisessa käytettävän mullan laadun parantamiseen. Samalla parannetaan kaupunkiympäristöä, edistetään kiertotaloutta ravinteita kierrättämällä sekä säästetään uusiutumattomia ja kalliita luonnonvaroja, kuten turvetta ja hiekkaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stormossenin kanssa ja sen tavoitteena on parantaa …

Lue lisää »