Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Pohjanmaan liitto tuikeana

Pohjanmaan liitto tuikeana

Maakuntahallitus ärähtää päivystyksestä

Tarkoitushakuinen ja perustuslain vastainen

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus arvostelee päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistusta kovin sanoin. – Maan hallitus aikoo koota vaativimman ympärivuorokautisen päivystyksen 12 sairaalaan, mutta Vaasan keskussairaala ei kuuluisi niiden joukkoon.

Lausunnossaan maakuntahallitus vaatii tiukasti, että myös Vaasan keskussairaala on nimettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköksi. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maan kärkiluokkaa: esimerkiksi sydäninfarktin, lonkkamurtuman ja aivoinfarktin hoitotuloksia tarkastellen Vaasan keskussairaala on ollut jatkuvasti 2–3 parhaan sairaalan joukossa. Toimivan ja tehokkaan hoitotuotannon alasajo ei ole millään perusteilla järkevää.

Maakuntahallitus tähdentää, että Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa selkeästi kaksikielinen sairaala, joka palvelee lähes 90 000:ta ruotsinkielistä. Heillä tulee myös jatkossa olla oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään samanlaisin perustein kuin suomenkielisillä. Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin todennut yksiselitteisesti, että hallinnollisia aluejakoja määriteltäessä on aina valittava se vaihtoehto, joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet.

Sosiaalipäivystykseen esitetyt muutokset eivät hirvitä samalla lailla, joskin Pohjanmaan liitto edellyttää, että päivystys voidaan myös jatkossa järjestää maakunnan kattavana.

 

Laaja-alaiset vaikutukset

 

Jos Vaasan keskussairaala jää vaille laajaa ympärivuorokautista päivystystä, vaikutukset ovat laaja-alaiset. Valtaosalla Pohjanmaan asukkaista matka-aika laajan päivystyksen yksikköön tulee olemaan pitkä. Esimerkiksi Pietarsaaren sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan välimatka on 127 kilometriä, ja se vie hälytysajoneuvolta kelistä riippuen noin 1,5 tuntia. Tilannetta ei helpota se, että Vaasan keskussairaala sijaitsee kaikkein kauimpana yliopistosairaalasta.

Ilman laajaa päivystystä keskussairaalan toiminta näivettyy. Jäljelle jäisi vain yleissisätautien päivystys, geriatria, kuntoutus, pienimuotoinen päiväkirurgia ja eri erikoisalojen poliklinikkatoiminta. Muutos olisi melkoinen, sillä nykyisin Vaasan keskussairaalassa on 11 päivystävää erikoisalaa.

On arvioitu, että keskussairaalan toiminnan ja statuksen laskeminen johtaisi työntekijämäärän puolittamiseen eli vähentämiseen noin tuhannella. Pitkällä aikavälillä odotettavissa on myös rekrytointiongelmia, koska lääkärit ja muu hoitohenkilökunta hakeutuvat mieluummin muualle töihin.

Laajan päivystyksen menettäminen vaikuttaisi myös maakunnan kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen. Vaasan yliopiston mukaan Vaasan keskussairaalan aluetaloudellinen merkitys on yli 120 milj. euroa vuodessa.

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

WasaStationista päätetään 26.07. 2021

Pitkään valmisteltu Wasa Station -hanke etenee heinäkuussa Vaasan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 26.7. pidettävässä ylimääräisessä valtuuston kokouksessa …

Vastaa