Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Vaasa panostaa koulu- ja päiväkotirakentamiseen

Vaasa panostaa koulu- ja päiväkotirakentamiseen

Vaasa panostaa päiväkoti-ja koulurakaentamiseen

Vaasaan nousee lähivuosien aikana poikkeuksellisen monta uutta koulua ja päiväkotia. Uudet päiväkodit saadaan Länsiniittyyn ja Teeriniemelle, keskustaan muodostuu uusi yhtenäiskoulu ja Vamian Sampo-kampukselle rakentuu moderni auto- ja rakennushalli.

Kuva: Variskan koulu laajenee, kun alueen alakoululaisille valmistuvat uudet tilat yläkoulun yhteyteen vuonna 2022. Uudisosan rakentaminen on edennyt runkovaiheeseen.

– Haluamme, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat meillä Vaasassa toimivia ja hyvin saatavilla. Esimerkiksi keskustan koulukampus on historiallisen iso panostus keskustan alueelle, ja uudistukset elävöittävät osaltaan myös koko keskustaa, kuvailee sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Knookala iloitsee myös Vamian auto- ja rakennushallin etenemistä.

– Ajanmukaiset tilat ovat edellytys sille, että voimme vastata osaajapulaan, jota alueemme elinkeinoelämä tarvitsee. Esimerkiksi akkuteollisuusalueen vahvistuminen Vaasan seudulle korostaa omalta osaltaan sitä, että panostuksia koulutukseen tarvitaan juuri nyt. Uusien tilojen toivotaan houkuttelevan enemmän sekä oppilaita että opettajia, Knookala kertoo.

Vamian PAM-halli 2023

Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavan Vamian Sepänkyläntiellä sijaitsevalle Sampo-kampukselle rakennetaan uusi, moderni halli. Samalla puretaan vanhoja ja huonokuntoisia tiloja.

Uudet tilat tulevat talonrakennuksen, maanrakennuksen, autoalan sekä uuden logistiikka-alan koulutusten käyttöön. Tilantarve kyseisille koulutuksille on akuutti, ja uusien tilojen rakentaminen on koulutuksen täysmittaisen toteuttamisen kannalta sekä työturvallisuussyistä välttämätöntä.

Hankkeessa on meneillään hankesuunnitteluvaihe. Tavoitteena on, että uusi halli olisi käyttöönottovalmiina kesän 2023 aikana.

Sundom skola 2023

Sundomin ruotsinkielinen alakoulu (Sundom skola) tarvitsee lisätiloja, joten koulun yhteyteen rakennetaan vähintään neljä isoa luokkahuonetta käsittävä lisärakennus. Kun lisärakennus valmistuu, voidaan luopua koulun sisäpihalla nyt käytössä olevista erillisistä tilaelementeistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sundomin alueen työryhmän tarveselvityksen kokouksessaan 10.8.2020. Nyt on meneillään hankesuunnitteluvaihe, jossa selvitetään hankkeeseen vaikuttavat tekijät, alustava kustannusarvio ja aikataulu. Tavoitteena on, että lisärakennus voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2023.

Variskan yhtenäiskoulu 2022

Variskan koulu laajenee, kun alueen alakoululaisille valmistuvat uudet tilat yläkoulun yhteyteen vuonna 2022. Samalla koulut yhdistyvät Variskan yhtenäiskouluksi.

Rakentaminen on alkanut tammikuussa 2021 olemassa olevan, vuonna 1990 valmistuneen koulurakennuksen remontilla. Uudisosa rakennetaan kiinni nykyiseen rakennukseen sen eteläpuolelle. Uudisosassa on neliöitä yhteensä 3 400: yhteensä 12 luokkahuonetta ja monitoimitila. Lisäksi uudisosaan saadaan koululle toinen liikuntasali, josta on iloa myös salien iltakäyttäjille.

Keskustan koulukampus 2026

Vaasan keskustaan muodostuu vuoteen 2026 mennessä uusi koulukokonaisuus suomenkielisen perusopetuksen luokille 1-9.

Uuden yhtenäiskoulun muodostavat rakennukset osoitteissa Kauppapuistikko 22 ja Raastuvankatu 33. Kauppapuistikko 22 peruskorjataan ja nykyisen Raastuvankatu 33 sijaitsevan rakennuksen tilalle tulee uudisrakennus, jonne tulee ruokailutila, luokkatiloja sekä iso noin 600 neliömetrin kokoinen liikuntasali. Tässä kokonaisuudessa opiskelevat jatkossa vuosiluokkien 5-9 oppilaat yleisopetuksessa, ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa sekä englanninkielisessä opetuksessa.

– Keskustaan muodostuu yhtenäiskouluperiaatteella toimiva koulukampus, jossa yleisopetus sekä ruotsin kielikylpy- ja englanninkielinen opetus yhdistyisivät kokonaisuudeksi. Oppilaiden koulupolut olisivat selkeät koko perusopetuksen ajan. Monikielinen koulukampus vahvistaa entisestään Vaasan imagoa kansainvälisenä kaupunkina, Knookala kertoo.

Osana yhtenäiskoulua toimisi myös juuri peruskorjattu Keskuskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokkien 1-4 oppilaat. Merenkurkun koulun nykyinen rakennus jää pois koulukäytöstä.

Neljä uutta päiväkotia

  1. Länsiniittyyn rakentuu lähivuosina odotettu uusi päiväkoti. Kaksikieliseen päiväkotiin tulee yhteensä viisi lapsiryhmää. Tavoitteena on, että päiväkoti olisi käyttövalmis vuonna 2023. Nuotiopiiri-nimisen kadun varteen varatulle tontille rakentuu 87 paikkainen palvelusetelipäiväkoti eli yksityinen päiväkoti, jolta kaupunki ostaa varhaiskasvatuspalvelut.
  2. Palosaarelle perustetaan uusi kaksikielinen, seitsemän ryhmän päiväkoti entisen Palosaaren koulun tiloihin. Muutostyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2023 ja rakennus ottaa päiväkotikäyttöön vuonna 2024. Nykyiset Palosaaren päiväkodin tilat esitetään purettavaksi.
  3. Teeriniemelle valmistuu vuonna 2024 uusi päiväkoti. Uutta päiväkotia esitetään rakennettavaksi nykyisen päiväkotirakennuksen läheisyyteen. Nykyinen huonokuntoinen rakennus puretaan. Uusi rakennus suunnitellaan kahdeksalle ryhmälle, joka on yhtä monta kuin Teeriniemen päiväkodissa on tälläkin hetkellä.
  4. Näiden hankkeiden lisäksi keskustan Kasarmialueelle suunnitellaan uutta päiväkotiyksikköä vuodelle 2024. Vaasan kaupunki

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa