Strøm | Forbrukslån lav Rente | Pris på Mekaniske Verksted | Sammenlign Saneringsfirmaer | Billigste Forsikring | Brannalarm | Alle Kredittkort | Billig Mobiltelefon
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Teollisuus etsii tulevaisuuttaan pilvestä

Teollisuus etsii tulevaisuuttaan pilvestä

Pilvivalmistuksella hyöty irti

digitalisaatiosta ja globalisaatiosta

Pilvipalvelut kuten Netflix ja Spotify ovat viime vuosina mullistaneet kuluttajien elämää, nyt myös teollisuus etsii tulevaisuuttaan pilvestä.

Kyse ei ole ainoastaan teknologisesta muutoksesta, vaan pilvivalmistus voi auttaa teollisuusyrityksiä kehittämään kilpailukykyään monin eri tavoin, sanoo Vaasan yliopistossa aiheesta väittelevä Yuqiuge Hao.

Pilvivalmistus on uusi valmistuksen viitekehys, jossa hyödynnetään pilvilaskentaa (cloud computing) ja johon liittyvät uudet teknologiat, kuten esineiden internet (IoT), virtualisaatio ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA).

Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä tapahtuvaa tietotekniikan kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä.

Pilvi on itse asiassa internetiä kuvaava metafora. Pilvilaskenta tarkoittaa, että tarjotaan virtuaalista laskentaa ja hosting-palveluita internetissä. Pilvilaskentaa voidaan käyttää palveluna, kuten vaikka sähköä tai vettä. Se on joustava tapa lisätä kapasiteettia ja mahdollisuuksia ilman, että tarvitsee investoida fyysiseen infraan, Hao selittää.

 ,

Pilvivalmistusalusta syventää yhteistyötä

Pilvivalmistuksen yksi muoto on yhteistyöalusta, jota tarjotaan ekosysteemin tai verkoston kaikille yrityksille. Yritykset voivat tehdä pilvivalmistusalustan avulla yhteistyötä eri kumppanien, toimittajien tai asiakkaidenkin kanssa.

Sen sijaan, että toimitusketjun jokaista yksittäistä yritystä tai tehdasta ohjattaisiin tai valvottaisiin erikseen, tuottajat voivat perustaa pilvivalmistusalustan. Tällainen liiketoimintamalli mahdollistaa sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä yhteistyön useiden yritysten välillä.

Haon mukaan läheisemmän työskentelyn ja tiiviimmän tietojenvaihdon kautta kumppaneista voi tulla jopa virtuaalinen osa tuottajien omaa organisaatiota.

Säästöä kuluissa ja ajassa

On tärkeää pystyä soveltamaan yrityksen järjestelmiä pilveen: toiminnanohjausta (ERP), valmistuksenohjausta (MES), tuotannonohjausta (PPC) ja etähallintaa (RMA), Hao sanoo.

Kun järjestelmät ovat pilvessä, palvelut ovat joustavia ja niitä voi skaalata nopeasti vastaamaan kysyntää. Pilven avulla voidaan ohjata maantieteellisesti hajautettua tuotantoa.

Pilvivalmistus tuo yrityksille taloudellisia etuja muun muassa IT-kulujen ja huoltokustannusten vähenemisenä ja ajan säästönä verrattuna siihen, että järjestelmät olisivat edelleen paikanpäälle asennettuja.

Esineiden internetin (IoT) ja big datan tuleminen pilvivalmistukseen voi muuttaa tuotantoon liittyviä liiketoimintamalleja ja edistää pilvivalmistuksen laajentumista. Valmistusprosessissa on entistä enemmän sisäänrakennettuja laitteita, älylaitteita ja älysensoreita, jotka mahdollistavat tiedonkulun tuotannon ja valmistajan sekä myös muiden osapuolien välillä.

Yrityksillä pelkoa

Yritykset kuitenkin epäröivät siirtyä pilvivalmistukseen. Taustalla ovat osaamisen puute ja vaikeus yhdistää pilvivalmistuksen strategiat omaan liiketoimintaan.

Haon tutkimus auttaakin ymmärtämään pilvivalmistuksen käsitettä ja esittelee mahdollisia pilvivalmistuksen toteuttamistapoja. Aineistona hänellä on seitsemän tapaustutkimusta neljästä eri toimialan yrityksestä, jotka ovat myös kooltaan erilaisia keskenään.

Turvallisuus on yritysten keskeinen pilvivalmistukseen liittyvä huoli. Hao kehottaakin tutkijoita ottamaan jatkossa pilvivalmistuksen turvallisuuden, sääntelyn ja standardit tutkimuksen kohteeksi.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Näe syvemmälle Vaasaan: Merenkurkun mielenkiintoinen historia

Merenkurkun historiaa Koska Merenkurkku Pohjanlahden kapeimpana osana yhdisti Pohjanmaan ja Västerbottenin oppivat ihmiset täällä jo …

Vastaa