Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda uusia ratkaisuja

Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda uusia ratkaisuja

Ketterä Suomi täynnä mahdollisuuksia

“Värderade talman, arvoisa puhemies!

Eduskunta 22. 06. 2016

Tulevien 20 vuoden aikana maailma tulee muuttumaan enemmän kuin mitä se on muuttunut viimeisten 200 vuoden aikana. Koen, että emme tarpeeksi hyvin näe, minkälaisia valtavia mahdollisuuksia tämä huima muutos- ja kehitystahti tuo tullessaan kaltaisellemme pienelle ja ketterälle fiksulle ja osaavalle maalle.

Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus olla se voima, joka tuo eri sektoreille uusia ratkaisuja ja uusia konsepteja nimenomaan huomiseen maailmaan – jossa työn käsite sekä taloudellisen arvonluonnin logiikka tulee poikkeamaan huomattavasti siitä, mihin olemme tottuneet.

Suomen kaltaisella pienellä maalla, jonka kokonaisväestö vastaa noin viidesosaa Meksiko Cityn väestöstä, ei kuitenkaan ole varaa sokeasti turvautua yleisiin kansantalouden teorioihin, vaan meidän on aktiivisesti varmistettava toimintaedellytykset niille toimialoille ja alueille, joilla vienti aidosti vetää ja joilla teollista jalostusarvoa luodaan.

Näitä aloja ja alueita emme ainakaan saa toimillamme tietoisesti heikentää – ”pick the loosers” – kuten nyt valitettavasti liiankin usein tehdään. Olisi vähintäänkin loogista, että valtio ja hallitus erinäisiä ”uudistuksia” – eli yleensä säästöjä – suunnitellessa edes hetkeksi pysähtyisi, analysoisi ja peilaisi kyseisiä suunnitteilla olevia toimenpiteitä siihen kaikesta tärkeimpään, eli vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusia teollisia työpaikkoja on syntynyt ylivoimaisesti eniten Vaasassa. Lähes kaikilla muilla paikkakunnilla teollisia työpaikkoja on kadonnut valtava määrä. Nordregio-tutkimuslaitoksen mukaan energia- ja cleanteknologiaan liittyvät niin sanottujen ”vihreiden patenttien” osuus on Suomen Vaasassa korkeampi kuin missään muualla pohjoismaissa.
Viennin osalta todettakoon, että Pohjanmaan maakunta tuo vuositasolla euromääräisesti yksin enemmän uutta rahaa Suomeen kuin viisi vähiten tavaraa maailmalle vievää maakuntaa yhteensä.

Pohjanmaalla vienti vetää jopa paremmin kuin useimmilla Ruotsin ja Saksan seuduilla. Tätä taustaa vasten pidän todella harkitsemattomana, että hallituksen toimesta ollaan ehdottamassa Rannikko-Pohjanmaan – eli Vaasan keskussairaalan – heikentämistä.

Jos esimerkiksi Vaasassa sijaitsevan Pohjois-Euroopan johtavan energia- ja clean-tech-keskittymän veturit – jotka tuovat maahan miljardeja euroja ja työllistävät kymmeniä tuhansia omassa ekosysteemissään – päättävät lähteä Vaasasta ja Helsingistä, on seuraava osoite Kiina, Intia tai Brasilia – ei mikään muu Suomen kaupunki.

Osin kiitos hallituksen tukeman Midway Alignment – hankkeen, on mm. yksi erittäin merkittävä teollinen toimija ilmoittanut keskittävänsä huomattava määrä globaalia tutkimus- ja kehitystyötä Suomeen ja Vaasaan. Toivon, että Suomen ainoan aidosti kaksi- ja monikielisen – Pohjolan energiapääkaupungin – keskussairaalan tiputtaminen laajasti päivystävien sairaaloiden joukosta on – ehkä osittain ymmärrettävästikin suurten puolueiden kannatusten vähyydestä johtuva – työtapaturma, joka hallituksen toimesta korjataan.

Viennin kautta koko maahan rahaa tuovaan kansainvälisten huippuyritysten ekosysteemiin kuuluu olennaisena osana korkea julkisen sektorin palvelutaso. Toivon siis aivan vilpittömästi, että ministerit ja asioita valmistavat virkamiehet ymmärtävät korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa – ja että nämä asiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Ainoastaan täten voimme luoda uusia resursseja koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi. Meillä on aito mahdollisuus olla globaali edelläkävijä usealla sektorilla, mutta se vaatii fiksuja päätöksiä meiltä kaikilta!”

Joakim Strand, eduskunta 22.06. 2016

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Esteetön Vaasa jokaiselle

Väestön ikääntymisen seurauksena yhä useampi meistä tulee tarvitsemaan esteetöntä elämistä ja kulkemista. Vaasan kaupungilla tehdään …

Vastaa