Strømpris Sammenligning | Billigste Forbrukslån 2019 | Elektrikerfirma | Sprenging | Beste Forsikringsselskap | Innbruddsalarm | Kredittkort | Beste Telefonabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Pohjanmaalle runsaasti Tekesin rahoitusta

Pohjanmaalle runsaasti Tekesin rahoitusta

Kehittämisvarat tulevat monesta purosta

Pohjanmaalle kanavoitui viime vuonna ennätyksellisen paljon Tekesin rahoitusta, 12 miljoonaa euroa. Tieto käy ilmi ehdotuksesta maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaksi, jolla suunnataan alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta.

Ennätysvuodesta huolimatta maakunnan osuus Tekesin myöntämästä rahoituksesta on yhä vähäinen, vain 2,6 prosenttia. Pohjanmaalla Tekes rahoittaa ennen kaikkea korkeakoulujen ja suuryritysten hankkeita, kun taas mikro- ja pk-yritysten osuus jää selvästi pienemmäksi kuin maassa keskimäärin. Tässä maakunnan toimijoilla on terästäytymisen paikka, jotta rahoitusta ohjautuisi jatkossa alueelle enemmänkin.

Uutena rahoitusvälineenä maakunnan liitoille osoitettiin tänä vuonna määräraha alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Pohjanmaan liitolle myönnettiin vajaat 800 000 euroa ja ensi vuonna saataneen saman verran. Rahoituksen käyttö on tarkasti määrätty: noin kaksi kolmasosaa jaetaan edelleen valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen toteuttamiseen ja noin kolmasosa pieniin kokeiluhankkeisiin. Ensimmäiset hankkeet ovat juuri käynnistymässä.

 

EU on yhä merkittävä rahoittaja

 

Maakunnan saamat rakennerahastovarat ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen ohjelmakauteen verrattuna, mutta rahaa liikkuu edelleen. EU:n ja valtion rahoitusta kanavoituu Pohjanmaalle eri rahoitusohjelmista vuosina 2017–2018 yhteensä noin 28 miljoonaa euroa, josta maaseutuohjelman osuus on lähes puolet. Liki kolmasosa varoista tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Maakunnan aluekehittämistyö on yhä tarkemmin kohdennettua. Vuosittain nostetaan esiin 1–3 kärkiteemaa, jotka heijastuvat myös hankehakujen painopisteisiin. Pohjanmaan liitto painottaa kahtena seuraavana vuonna erityisesti digitalisaatiota ja teollista internetiä sekä vähähiilistä taloutta. Näihin liittyviin hankkeisiin on käytettävissä 2,1 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston varoja. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puolestaan ohjaa rakennerahastojen varoja muun muassa yritysten, maaseudun ja osaamisen kehittämiseen.

Ellei hankeidea tunnu saavan vastakaikua täältä, kannattaa tutkailla myös EU:n rahoitusohjelmia. Esimerkiksi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n budjetti vuosiksi 2014–2020 on päätä huimaava, lähes 80 miljardia euroa. Ohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia monille toimijoille.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Vanhan-Vaasan historia

Vaasan historia alkaa 1300-luvun alkupuolella, jolloin Norrlannista saapuneet merenkävijät nousivat maihin Merenkurkun itäpuolisilla metsäisillä saarilla. …

Vastaa