Billigste Strømleverandør | Beste Refinansiering | Legge Varmekabler | Beste Regnskapsfører | Forsikringsselskaper | Alarm | Kredittkort | Billigste Telefonabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Näe syvemmälle Vaasaan: Paikallistiedon tiedonlähteet

Näe syvemmälle Vaasaan: Paikallistiedon tiedonlähteet

Kaupunki kauppaa eadullisesti Vaasan historia –teoksia. Teoksia on sekä suomeksi että ruotsiksi.

  • Vaasan historia I-III (1606-1852): yhteensä 10 €
  • Vaasan historia IV (1852-1917): 10 €

Teoksia on myynnissä pääkirjaston kansalaisinfossa, Pohjanmaan museossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä.

Paikallishistorian tiedonlähteet

Vaasan kaupungin julkaisemat historianteokset ovat tietysti vain ”virallisia” teoksia Vaasan historiasta. Vaasan historiaa ovat lisäsksi käsiteleet useat tutkijat ja yksityiset muistelijat. Aivan oma lukunsa ovat järjestöhistoriat ja yrityshistoriat. Tavallinaennettiselailija tarvitsisi erillisen luottelon, jossa eri aihaeet on selkeästi nimetty.aikka Kaupunginkirjasto on koonnut edustavan kokoelman vaasalaisia historian teoksi, aina puuttuu jotakin. Tarvitsemme erillisen selkeän luettelon.

Paikallishistoria on löydettävä itse

Koska mitään systemaattissta julkaisukoostetta ei ole olemassa, etsijä joutuu suihkimaan monessa eiri paikassa ja käyttämään hyvin erilais hakuja.

PORSTUA on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastojen yhteistyön tulos, jonka tarkoituksena on tuoda verkkoon Pohjanmaata koskevaa paikallista aineistoa. Hanke on toteutettu opetusministeriön rahoituksen avulla.

Porstua tarjoaa kirjastosta sisäänpääsyn alueelliseen kirjaston ja kirjastonkäyttäjän kannalta merkittävään verkkotietoon, sisältää palveluhakemiston, josta löytyy paikallisesti tärkeää kulttuurihistoriallista aineistoa, tarjoaa verkkojulkistamiskanavan kaikille kulttuuritoimintaa ylläpitäville yhteisöille ja yksityisille sekä tukea, opastusta ja koulutusta alueen kirjastoille verkkojulkaisemisessa. Porstuan tavoitteena on myös luoda toimiva asiantuntijaverkosto kaikkien palvelun tarvitsijoiden helposti saavutettavaksi. Lisätietoja www-osoitteesta:

http://www.porstuakirjastot.fi

Frank monihaku

Frank on Kirjastot.fi:n tuottama monihaku, jolla voit hakea samanaikaisesti suomalaisten kirjastojen aineistotietokannoista. Monihaussa yhdistellään hakutuloksia useista eri aineistotietokannoista. Näin ollen se ei ole hakutuloksiltaan yhtä hyvä kuin jos tekisit vastaavan haun yksittäiseen tietokantaan.

Hakuryhmät

-Kunnan- ja kaupunginkirjastot
-Maakuntakirjastot
-Maakuntakirjastoalueet
-Ammattikorkeakoulukirjastot
-Erikoiskirjastot *
-Yliopistokirjastot
-Söksam – Bibliotekskataloger inom Svenskfinland

Monihaku

http://monihaku.kirjastot.fi/

Arkistolinkkejä

Arkistolinkkejä on jatkuvassa käymistilalla oleva koti- ja ulkomaisiin arkistolähteisiin johtava linkkikokoaelma. Paikallistiedon hakijalle kokoelman merkitys saataa jäädä vähämerkitykselliseksi, mutta mielenkiintoinen se on. Kokoelman on tuottanaut Marko Natri.

http://vesta.narc.fi/arkistolinkit/#Kotimaiset

Yksityiset keskusarkistot

Suomessa toimii useita keskusarkistoja, jotka kokoavat oman alansa yhteisöjen ja henkilöiden arkistoja ja pitävät niitä tutkijoiden käytettävissä. Ne avartavat näkemystämme suomalaisen ihmisen ja yhteiskunnan elämän monimuotoisuudesta ja rikkaudesta. Yksityiset keskusarkistot ovat perustaneet Yksityiset keskusarkistot ry:n, joka ylläpitää näitä www-sivuja. Keskusarkistoissa säilytettävä aineisto sisältää asiakirjoja, valokuvia, karttoja, piirustuksia, julisteita, ääni- ja kuvatallenteita sekä alan kirjallisuutta. Aineistoa on pääosin 1800-luvulta nykypäivään.

Yhteisrekisterin hakulomakkeella voit hakea tietoja yksityisten keskusarkistojen yhteisestä tietokannasta. Voit tehdä haun joko arkistonmuodostajan (järjestö, yritys, yhteisö, henkilö tai suku) nimellä tai rajata haun toimialan, alueen ja/tai ajanjakson mukaan.

Palvelussa ovat seuraavat keskusarkistot:

Ammattiyhdistysarkisto
Kansan Arkisto
Keskustan ja Maaseudun Arkisto
Porvarillisen Työn Arkisto
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
Suomen Urheiluarkisto
Svenska centralarkivet
Toimihenkilöarkisto
Työväen Arkisto
Urho Kekkosen arkisto
Yksityiset keskusarkistot


Helsingin yliopiston pienpainatekokoelma

Pienpainatekokoelma alkaa vuodesta 1810. Aineistoa ovat laitosten, yhdistysten, liikkeiden ja erilaisten organisaatioiden toimintaan liittyvät julkaisut kuten vuosikertomukset, ohjesäännöt, kiertokirjeet, puhelinluettelot, oppaat, ohjeet, jäsenluettelot, kutsut, ruokalistat jne. Myös tiedottamiseen liittyvät painatteet kuten ohjelmat, näyttely- ym. luettelot, mainokset, hinnastot, esitteet, aikataulut, kalenterit, julisteet, vaalimainokset, kunnallishallinnon painatteet sijoitetaan pienpainatteisiin. Pääkokoelma on systemaattisesti järjestetty 26 pääryhmään, jotka jakautuvat useisiin alaryhmiin. Luetteloimattomassa kokoelmassa on pienpainatteiden pääkokoelman lisäksi julkaisutyypin mukaan muodostettuja kokonaisuuksia: vuosikertomukset, mainokset ja tuotehinnastot, eripainokset, leikekokoelmat, exlibrikset, julisteet.Paikallishistorian tutkijoille kokoelma on todellinen aarre vaikkapa hintavertailujen ja muun aikalaistiedaon osalta.

http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate/browse.html?action=alphabet


Vaasan yliopiston nimistötutkimus

Sanomalehtiyliopisto ja Levon instituutti sekä Pohjalainen ovat tuottaneet nimistötutkimuksen vaasalaisesta nimistöstä. Paikallisesen nimistötutkimuksen kulmakivenä voidaan pitää Johanna Suomalaisen Pro Gradu työtä ”Tervahovista Kuhnan kulmaan – Palosaaren nimet kertovat alueen historiasta”

Hankkeen yhteydessä on syntynyt muutakin paikalliseen nimistöön lliityvää materiaaalia mm. pienimuotoinen tutkimus Vöyrinkaupungin katujen nimistä ja Mustikkamaasta.

Huomioi pdf-tiedosto

http://www.uwasa.fi/avoin/nimisto1.pdf


Gradupankki – Vasan yliopisto

http://www.uwasa.fi/comm/gradupankki/

Vaaan Hovioikeuden kirjasto

http://www.oikeus.fi/14079.htm

Yleistä arkistoista ja arkistoinnista

http://www.uta.fi/~limava/linkit.htm

Paikallishistoria, kansanperinne ja matrikelit:

http://www.sci.fi/~paijanne/LK.HTM

Agricola: Paikallishistoria

http://agricola.utu.fi/hist/aihe/index.php?aihe=9

Muisti

Kirjasto-, arkisto- ja museolaitoksen digitoidun kansallisen aineiston yhteistietokanta

http://www.lib.helsinki.fi/memory/muisti.html

Kotimaisen digitoitun aineiston tietokantoja:

http://www.lib.helsinki.fi/memory/muutieto.htm

Brage Pressarkiv

http://www.bragespressarkiv.fi/hem/

Pohjanmaan Väylän henkilöhakemisto

http://gamma.nic.fi/~raimom/ep/historia/henkilot/aakkos.htm

Tilastotietoa Vaasasta

http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=383784

Tietoa Vaasan yliopistosta http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/viestintaohjelma.html

Vaasan kaupunkiopas

http://www.vaasaopas.com/kaupunkitietoa/


Katso kohdasta Vaasan maakunta-arkisto: VAKKA – arkistotietokanta

Tiedon lähteet

Hakusanoja
Kotiseutututkimus Paikallishistoria Paikannimet Henkilöhistoria Sukututkimus Nimistötutkimus

Seinäjoen kaupunginkirjastosta löytyvät seuraavat paikallishistorian laatijoille tarkoitetut opaskirjat.

– Wahlroos, Lasse: Opas historiakirjan tekijälle (2000)
– Makkonen, Elina: Kyläkirjaopas(1999)
– Kylä kirjaksi : eväitä kylähistorian tekijälle(1999)
– Katajala, Kimmo: Historiikinkirjoittajan opas (1990)

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa