Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Näe syvemmälle Vaasaan: Hautausmaa on rauhoittumista varten

Näe syvemmälle Vaasaan: Hautausmaa on rauhoittumista varten

Harva hautausmaalla kävijä edes tiedostaa, että kauniista, rauhallisesta ja toimivasta ympäristöstä pitää huolen Vaasan Seurakuntayhtymän hautaustoimi.

-Siitä olen onnellinen että olen saanut henkilökunnan kanssa lähes vapaa kädet suunnitella hautausmaiden arkkitehtuurin, rakenteet ja sisällön. Vaasassa tehdyt valinnat noudattavat muualta tulleita ideoita mutta myöskin omia ideoita on käytetty sekä saatu huipputason asintuntija-apua.

-Tätä jälkimmäistä edustaa mm. arkkitehti Bey Hang joka on suunnitellut Muistolehdon pylväsportin ja ristin. Muistolehdossa on teoreettisesti tilaa 3000 vainajalle mutta käytännölssä vähemmän.

-Vainajien omaiset eivät tiedä vainajan sijoituspaikkaa Muistolehdossa. Hänestä kertoo vain pieni laatta joka kinnitetään pylväisiin. Kaikki eivät halua edes laattaa, sanoi nyt jo eläkkaeelläoleva Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkä Pekka Mäkinen runsaat vuosikymmean sitten kun haastattelin häntä heinäkuussa 2007

Hautausmaa on rauhan lehto

Juuri tällaiseksi rauhan lehdoksi Mäkinen loi joukkoineen Vaasan vanhan ja uuden hautausmaan runsaat 10 vuotta sitten.. Varsinkin uudella hautausmaalla on paljon asioita, joita ensikertalainen ei heti huomaa: on tavallinen hautausalue, uurnalehto, muistolehto, sirottelulehto ja muualla kuoleiden muistopaikka sekä tuhkaholvi.

Navigointi

Hautausmaa-navigointia varten on hautausmaalle rakennettu mm. taideteos sekä muita kiintopisteitä, joiden avulla on helppo löytää oikea hautapikka

Muslimit

Suurin osa muslimeista ja muunuskoisista haudataan Vapaa-ajattelijoiden Kullervonlehtoon Vanhassa Vaasasa, mutta mitään estettä haudata muuta kuin kristinuskoa tunnistanut vainaja yleiselle hautausmaalle ei ole.

Ensimmäinen Kullervonmaalle haudattu muslimi oli afganistanislaisperäinen Shahbobo Hosseini (21.4.1940-3.4.2003). Hautaukset aloitettiin Kullervonmaan lounaiskulmasta kohti koilliskulmaa. Muslimit haudataan kasvot kohti Mekkaa. He eivät hyväksy syvähautausta joten heidät haudataan mataliin hautoihin. 

Maa-ala riittää

Vaasan hautausmaiden maa-ala

riittää pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. Tilannetta helpottaa myös se että tuhkauksen suosio on jatkuvasti kasvanut. Vaasan tuhkausprosentti on runsaat 60 % (vuonna 2006 65%) ja koko valtakunnan alle 30 %. 75 %:n osuutta pidän realistisena tavoitteena Vaasassa. (tiedot vuodelta 2007)

Seurakunta neuvoo

Vaasan evl. Seurakunnan naettisivuilla on runsaasti tieoa hautaustoimasta:

Hauta

Hauta luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä ensisijaisesti vaasalaisille. Omaisten tulee, mikäli mahdollista käyttää hallinnassaan olevat vanhat haudat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusi hauta. Haudan hallinta-aika on 30 vuotta. Määräajan jälkeen hauta voidaan lunastaa uudelleen. Haudan hallinta-ajan pidentämisestä tai uudelleen lunastamisesta tulee olla yhteydessä hautausmaan toimistoon.

Omaiset voivat vaikuttaa uuden haudan sijaintiin hautausmailla, mutta valinnan mahdollisuuksia saattaa rajoittaa haudan hoitotapa. Hautapaikka voidaan valita alueelta, jossa haudan hoitaminen on mahdollista omatoimisesti tai alueelta, jossa seurakuntayhtymä hoitaa haudan käyttösuunnitelman mukaisesti korvausta vastaan. Haudat luovutetaan käyttöön hautakaavan mukaisessa ja hautaustoimen määräämässä järjestyksessä. Reunakivialueella sijaitsevan haudan voi valita vain hautaustoimen ennakkoon tarkistamista, hautauskäyttöön sopivista haudoista.

Muistomerkit

Haudalle asennettavasta muistomerkistä on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka lähetetään hautaustoimen hyväksyttäväksi. Muistomerkin asentamisajankohdasta on ilmoitettava hautausmaan toimistoon. Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta sen jälkeen, kun kaikki hautaa tai hautausta koskevat maksut on suoritettu Vaasan seurakuntayhtymälle.

Hautapaikan valinta

Vaasan hautausmailla on useita vaihtoehtoja arkku- ja uurnahautaamiseen. Vapaita ja käytettävissä olevia hautoja on tietyillä alueilla.

Omaiset voivat tulla hautausmaalle valitsemaan hautapaikan tai haudan voi valita myös puhelimitse soittamalla hautausmaan toimistoon. Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen viranhaltijat opastavat ja neuvovat haudan valinnassa.

Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Haudat jakautuvat käyttösuunnitelman mukaan hoidollisesti kolmeen eri ryhmään.

Hautaustoimi palvelee ma–pe klo 8.15–11 ja 12–15

Siunauskappeli

Siunauskappeli sijaitsee Uudella hautausmaalla. Kappelissa pidetään muistotilaisuuksien lisäksi myös konsertteja ja hartauksia.

Vuonna 1973 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Juhani Katainen. Rakennuksessa on kaksi kappelisalia, joista pienemmässä on istumapaikat 60 hengelle ja isommassa 140 hengelle.

Pienen kappelisalin lasiseinää koristaa taiteilijaprofessori Lauri Ahlgrenin lasimosaiikkiteos vuodelta 1997.

Pienen kappelisalin urut ovat 11-äänikertaiset ja ison kappelisalin urut ovat 13 + 3-äänikertaiset ja ne on valmistanut Paschen Kiel Orgelbau GmbH vuonna 200

Yhteydenotot:

https://www.vaasaevl.fi/yhteystiedot/hautaustoimen-yhteystideot

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Pesäpallokentän siirtäminen alkamassa

Vaasa ennen ja nyt-kaupunkiblogi on julkaissut mielenkiintoisen artikkelin pesäpallokentän siirtämisestä. Päättäjät ovat sanansa sanoneet. Muutostyöt …

Vastaa