Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Kuntatekniikalle lisää määrärahoja

Kuntatekniikalle lisää määrärahoja

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.8.2021 muun muassa kuntatekniikan määrärahoja.

Kuntatekniikan investointeihin on varattu vuoden 2021 talousarviossa 23 372 000 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelman tarkennuksen yhteydessä kuntatekniikka esitti kaupunginhallitukselle 2.8.2021 määrärahasiirtoja satama-alueelle.

Sataman vesialueiden vesilupia varten tarvitaan 300 000 euroa lisää rahaa, sillä kustannukset ylittävät ennusteen. Kuntatekniikka ehdottaa, että tarvittava määräraha 300 000 euroa siirretään satama-alueen rahoihin satama-alueen rakennuksien rahoista, sillä sataman terminaalilaajennuksen maksuerien jaksotuksesta johtuen rahantarve on pienempi kuin budjetointihetkellä arvioitiin.

Matkustajalaiturin ja lähtöselvityksen kenttätöiden kustannuksia varten tarvitaan lisää 350 000 euroa, jonka Kuntatekniikka ehdottaa siirrettäväksi Valtion tiehankkeiden rahoista, sillä Onkilahden tienrakennushankkeen loppuselvityksen mukaisesti kaikkea myönnettyä määrärahavarausta ei tarvita.

Laajametsän kokonaisuus käsitellään syksyn käyttösuunnitelman päivityksessä, koska kirjaussuunnittelu on vielä kesken.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuntatekniikan määrärahasiirrot esityksen mukaisesti.

Kuntatekniikalle myönnettiin tuloilla katettu lisämääräraha

Käyttösuunnitelman laadintaohjeiden mukaisesti myös katetut lisämäärärahat pitää anoa erillisinä lisämäärärahaesityksinä. Kuntatekniikka on jakanut jäätelönmyynti- sekä valomainospaikat huutokauppamenetelmällä ja kilpailutusperiaatteella. Siksi vuokratuloja saadaan jäätelönmyyntipaikoista 44 600 euroa ja valomainospaikoista 22 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Yhteensä lisävuokratuloja saadaan 66 600 euroa.

Vuokratulojen lisäyksillä katetaan puistoalueiden ja veneväylien ylläpitokustannuksia. Puistoalueiden osalta kustannukset käytetään kasvaneen viheraluemäärän sekä eri tulosalueilta siirtyvien kohteiden ylläpitoon. Veneväylien kevyttä ylläpitoa on tehty pääosin yhdistysten toimesta kaupungin avustamana ja isompia toimenpiteitä on tehty vain pakottavasta tarpeesta. Jatkossa veneväylien ylläpitoon tullaan esittämään määrärahoja, joilla pystytään varmistamaan riittävä syväys luotauksen, ruoppauksen ja muiden järeämpien toimenpiteiden avulla. Näin pienveneväylien luokituksia saadaan nostettua ja väylät mukaan virallisiin merikortteihin sekä elektronisiin järjestelmiin.

Kaupunginhallitus myönsi kuntatekniikalle tuloilla katettua lisämäärärahaa 66 600 euroa.

Kuntatekniikka jakaa avustusmäärärahaa 40 000 euroa

Kaupunginhallituksella on vuosittain ollut määrärahaa kohdentamattomiin avustuksiin, joilla tuetaan infraan liittyviä hankkeita, joissa tekemisen vastuu on kolmannella osapuolella, mutta kohteen käyttö tai hyöty useammalla. Määrärahan siirron osalta toimivalta kuuluu kaupunginhallitukselle.

Kuntatekniikka esittää 40 000 euron määrärahan käytettävän tänä vuonna seuraavasti:

  • Venereittiavustus – Vaasan Meripelastusyhdistys 6 000 euroa
  • Venereittiavustus – Sundom båt- och farledsklubb 6 000 euroa
  • Venereittiavustus – Bergö Fiskarille 750 euroa
  • Kutterisataman vesihuolto – Vaasan Meripelastusyhdistys 3 250 euroa
  • VL5-paikallisveneväylän hoitosopimukset 3 500 euroa
  • Venereittien ja väylien kunnossapitomateriaalit 5 500 euroa
  • Asukasyhdistysten talkooraha 5 000 euroa
  • Meteoriihen tulotie 2 000 euroa
  • Moottorireen avustus – Trail Riders Vaasa Ry 4 200 euroa
  • Varalla 3 800 euroa

Kaupunginhallitus hyväksyi 40 000 euron määrärahan siirron Kuntatekniikan tulosalueelle.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa