Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Kunnissa ja kaupungeissa strategiaosaaminen hukassa

Kunnissa ja kaupungeissa strategiaosaaminen hukassa

Strategiaosaaminen hukassa

tutkimustuloksia Vaasan Yliopistosta

Vaasan yliopistoon tehdyn tutkimuksen mukaan kuntien ja kaupunkien strategiaosaaminen on haasteellista. Valmennusyritys Kissconsulting oy:n toimitusjohtajan Maarika Mauryn tekemän tutkimuksen mukaan työntekijöiden tuntemus strategioista julkisissa organisaatioissa on hukassa 98%:lla työntekijöistä.

Myös päättäjä- ja johtotasolla oli haasteita. Tutkimukseen osallistuneista 281 kunta johto- ja päättäjätasoisista henkilöistä vain 4% tuntee kunnan strategian painopisteet. Tutkimuksessa on yli 4000 vastausta kunnista ja kaupungeista. Tutkimus on osa Vaasan yliopistoon tehtävää väitöskirjaa. 

Vaikka tulokset olivat huonommat kuin muissa organisaatoissa, ei tämä tarkoita ettei kunnissa, kaupungeissa ja muissa julkisissa organisaatiossa ei voitasi saada strategioita tunnetuksi henkiökunnalle. Tutkimuksen tekijä KTM Maarika Maury kuvailee kuntien haastetta ei vain strategiaosaamisen näkökulmasta, vaan erityisesti strategiamallikysymyksenä. Kuntien strategiat ja niissä käytetty mallit ovat hyvin samankaltaisia ja niille on tyypillistä, että konsensuksen vuoksi halutaan kirjata kaikki toiminnan kannalta tärkeät asiat. Näin kuitenkaan tärkeimmät asiat ei erotu, joka vaikuttaa muutoksentekokykyyn”, kuvailee  Maury kuntien haasteita. 

Myös kuntapuolella selkeä strategia on äärimmäisen tärkeä, muistuttaa Maarika Maury. ”Jos strategia jää tuntemattomaksi, ei toimenpiteitä sen edistämiseksi tapahdu. Myös kunnissa pitäisi kokeilla uudenlaisia strategia malleja. Tarvitaan enemmän tekoja kuin suunnitelmia, enemmän innovatiivisuutta ja yksinkertaisempia strategiamalleja muistutta Maarika Maury. Nyt uusi kuntalaki tuottaa tälle näkökulmalle haasteita eikä edistä muutoksia,” Maury jatkaa. 

Haastattelut sekä lisätietoa tutkimuksesta ja sen tuloksista: 

Maarika Maury puh. 050 590 0412, maarika@kissconsulting.fi

Tutkimuksen tekijä KTM Maarika Maury työskentelee Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana sekä tekee tutkimustaan strategian tunnettuudesta Vaasan Yliopistoon. Maarikalla on yli 25 vuoden kokemus suomalaisyhtiöiden kanssa tehdystä arvo- ja strategiatyöstä ja hän on uransa aikana valmentanut

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa