Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta /
Juri Kadar – Skuuppiset 44

Juri Kadar – Skuuppiset 44

Skuuppiset 44 Kadar osa 1 v 2

Kuntalaisaloite  Aloite lähetetty kuntaan 20.1.2015
Kaupungin tekemän valituksen peruuttaminen koskien Kadarin irtisanomista
Vaasa 

Aloitteen sisältö

VAASAN VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNNALLE

Pyydämme kohteliaimmin, että lautakunta vetää pois Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle (KHO) tekemänsä valituksen koskien György (Juri) Kadarin irtisanomista. Kadarin virasta erottamisen totesi jo Vaasan Hallinto-oikeus (VHO) laittomaksi.
Mikäli lautakunta ei pyyntöön suostu, pyydämme, että Vaasan kaupunginvaltuusto otto-oikeuttaan käyttäen käsittelee asian.

Pyydämme, että asiaa koskevaa päätöstä tehtäessä toteutuu laillisuuden vaatima, mutta toistaiseksi toteuttamatta jäänyt, länsimaisen juridiikan perusvaatimus: Audiatur et altera pars (kuunneltakoon myös toista osapuolta).

Viittaamme myös kaupungin hallintokunnille asetettuihin huomattavan suuriin säästövelvoitteisiin. Kadarinkin asian tutkiminen ja valituksen poisvetäminen olisi juuri nyt erittäin ajankohtaista, sillä valheellisista syytöksistä ja laittomasta erottamisesta kaupunki saa jatkossa suuret korvausvaateet.

Asiaa käsitellessään VHO totesi Kadarin esimiesten lukuisat rikkomukset. Ne eivät ole jälkikäteen korjattavissa eikä muuteltavissa, vaan juuri niitä tulee KHO jatkossa käsittelemään. Valitus ja sen käsittelyyn kuluva aika lisännevät huomattavasti kaupungille lankeavia korvausvelvoitteita.

Myös veronmaksajina meitä kiinnostavat em. asiat.

http://youtu.be/uJVtg6s-ML0?list=UUTMctq3EJPSyPOryVAFiykg

http://youtu.be/uJVtg6s-ML0?list=UUTMctq3EJPSyPOryVAFiykg

Aloitteen lisätiedot

LIITE 1

1. VHO irtisanomispäätöksen sisällöstä ja sen käsittelystä lautakunnassa
1.1 ”Koulutoimenjohtajan yhteenvedossa ja työsuojeluvaltuutetun lausunnossa on esitetty uutta selvitystä, joka on voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on ratkaissut Kadarin oikaisuvaatimuksen varaamatta hänelle hallintolain 34§:n momentin mukaisesti tilaisuutta antaa selitystä asiaan toimitetuista uusista selvityksistä.

Kadaria ei ole näin ollen kuultu asianmukaisesti oikaisuvaatimuksen käsittelyssä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa niistä asiakirjoista, jotka ovat olleet lautakunnan päätöksen perusteena. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätös olisi siten kumottava jo tällä perusteella.”(s. 16/25)

1.2 ”Irtisanomispäätöksessä 24.2.2012 on esitetty lähes kaikissa kohdin puutteellisesti mihin konkreettisiin Kadarin tekoihin irtisanominen perustuisi ja milloin irtisanomisen perusteena olevat teot olisivat tapahtuneet.” s. 19/25

”… Kadar ei ole syyllistynyt sellaiseen vakavaan virkasuhteeseen liittyvään rikkomukseen, että hänet olisi voitu irtisanoa varoitusta antamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 5 momentin nojalla.” s. 23/25

LIITE 2

2. Lautakunnan tekemän valituksen laatimisesta
2.1 VHO:n 25-sivuisen päätöksen eli valituksen kannalta keskeisimmän asiakirjan jätti esittelijä, koulutoimenjohtaja, liittämättä opetuslautakunnan kokouksen esityslistaan. Hän teki melko selvästi tämän virkavelvollisuuttaan rikkoen ja vastoin VHO:n päätöksessään antamaa jakelumääräystä.

Esittelijä ei siis huolehtinut siitä, että opetuslautakunta olisi voinut etukäteen tutustua VHO:n 25-sivuiseen päätösasiakirjaan, saati yllä oleviin (1.1, 1.2 ja 1.3) kohtiin

(Pohjalainen, 15.10.2013:

http://www.pohjalainen.fi/arki-ja-el%C3%A4m%C3%A4/lautakunnalle-ei-anneta-aikaa-perehtya-asioihin-1.1481988).

On mahdotonta tehdä vastuullista päätöstä valittamisesta saamatta rauhassa etukäteen tutustua VHO:n päätökseen.

2.2 Julkisuuteen annetuista lupauksista huolimatta Kadarin osapuoli jätettiin tälläkin kertaa kuulematta opetuslautakunnan kokouksessa. VHO:ssa kaupunkia ja opetusviraston virkamiehiä puolustanut lakimies sai ko. kokouksessa runsaan tunnin ajan selittää omaa valituksen tekemistä puoltavaa kantaansa, mutta Kadaria tai hänen lakimiestään ei kokoukseen kutsuttu eikä siis kuultu. Jälleen on rikottu tasapuolisuuden periaatetta.

3. Kadarin juttuun liittyvän vetoomuksen
http://www.adressit.com/vaasan_musiikkiluokkien_puolesta allekirjoitti 724 henkilöä.

YHTEENVETO: Oheiset liitteet ja kaikki jo VHO:ssakin käsitellyt tapahtumat Kadarin asiassa osoittavat mielestämme selvästi, että edellytykset valituksen menestymiselle ovat vähäiset.
Tekijät
Vastuuhenkilö
Ildiko Tökes
Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa