Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Ikääntyneiden palveluverkosto perustettu

Ikääntyneiden palveluverkosto perustettu

Kuntaliitto on perustanut uuden kansallisen ikääntyneiden palvelujen johdon verkoston. Verkostossa käsiteltävät asiat nousevat vahvasti ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista teemoista. Työskentelyssä pureudutaan tavoitteellisesti asiakokonaisuuksiin kuten ikäihmisten palvelujen tarve, ikääntyneiden palvelujen laadun parantaminen sekä ikääntyneiden palveluiden henkilöstön saatavuus.

Verkoston puheenjohtajana toimii Kainuun soten ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja Eija Tolonen ja varapuheenjohtajana Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund, joka toimii myös Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ikäihmisten palvelujen sektorijohtajana.

–On hienoa olla mukana kehittämässä ja linjaamassa Kuntaliiton ja verkoston muiden jäsenten kanssa Suomen ikäihmisten palveluita yhdenvertaisiksi asuinpaikasta riippumatta, Holmlund iloitsee.

Vaasan kaupunkistrategiaan kuuluu olennaisena osana asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen kaikissa elämänvaiheissa laadukkailla ja läheltä saatavilla peruspalveluilla.

Tavoitteena lisätyövoima ja paremmat palvelut

Julkisuudessa epäkohtien korostettu esille tuominen ja laadukkaan toiminnan näkyvyyden vähäisyys vaikuttavat osaltaan paitsi kansalaisten luottamukseen ikääntyneiden palveluita kohtaan ja alalle hakeutumiseen, niin myös koko alan arvotukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja siten myös ikääntyneiden palvelujen monialaisen henkilöstön saatavuus on jo nyt erittäin haastava koko Suomessa. Ikääntyneiden palvelujen verkosto haastaakin kaikki toimijat mukaan yhteistyöhön alan houkuttelevuuden ja henkilöstön saatavuuden paranemisen ratkaisujen löytämiseksi.

Ikääntyneiden palvelujen johdon verkosto ja sen jäsenet haluavat omalta osaltaan olla aktiivisesti mukana löytämässä voimavaroja ja ratkaisuja haasteisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Verkoston tarkoituksena on ottaa kantaa ajankohtaisiin ikääntyvään Suomeen ja ikääntyneiden palveluihin liittyviin asioihin, vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kansallisen tason valmisteluun sekä toimia kansallisen ikäohjelman toteuttamisen kuntaverkostona.

–Tämä verkosto tuli juuri oikealla hetkellä ja tarpeeseen. Me ikäihmisten parissa työskentelevät pääsemme yhdessä keskustelemaan ja Kuntaliiton kautta vaikuttamaan kansallisiin linjoihin ikäihmisten palvelujen parantamiseksi, Holmlund tiivistää.

Vaasan kaupinki

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa