Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Esteetön Vaasa jokaiselle

Esteetön Vaasa jokaiselle

Väestön ikääntymisen seurauksena yhä useampi meistä tulee tarvitsemaan esteetöntä elämistä ja kulkemista. Vaasan kaupungilla tehdään tämän eteen tärkeää työtä, kun kesätyöntekijät jalkautuvat kaduille tekemään esteettömyyskartoituksia. Kartoituksia on tehty tämän vuoden lisäksi 2018 ja 2020. Ristinummella nämä kartoitukset ovat osana suurempaa lähiökehittämis-ohjelmaa, jossa on mukana useampi tulosalue ja –yksikkö Vaasan kaupungilta.

Jotta kaikki ihmiset pystyvät elämään ja osallistumaan mahdollisimman itsenäisesti riippumatta toimintakyvystään, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen on erittäin tärkeää. Sen lisäksi, että esteettömyys helpottaa jokaisen elämää, se on joidenkin kannalta välttämättömyys. Vaasan kaupungin tavoitteena on mahdollistaa ja varmistaa saavutettavuus sekä mahdollisuus liikkumiseen jokaiselle. Keskustan alueella esteettömyys alkaa olla jo hyvällä mallilla, mutta mitä kauemmas keskustan alueelta mennään, sitä enemmän on tehtävää.

– Koska esteettömyys mahdollistaa yhdenvertaisen osallisuuden ja liikkumisen, se mahdollistaa myös ihmisoikeuksien toteutumisen. Se on lisäksi omana artiklana YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, siten esteettömyys on ihmisoikeuskysymys, tiivistää Vaasan kaupungin esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka.

Kohti esteetöntä kaupunkia

Esteetön ympäristö mahdollistaa ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta toimintakyvystä tai iästä riippumatta. Monesti esteettömyys on kiinni pienistä yksityiskohdista: Senttimetrit ovat ratkaisevassa asemassa esteettömyyden kannalta esimerkiksi kadun reunuksissa. Myös muun muassa opasteiden selkeys, ääniohjaus ja riittävä vaihtoväli suojateiden liikennevaloissa ovat osalle yksilöistä välttämättömiä esteettömyyteen liittyviä osatekijöitä.

Kesän esteettömyyskartoituksissa huomio kiinnitetään kevyen liikenteen väyliin, ulkotiloihin, joukkoliikennepysäkkeihin ja keskeisiin palvelurakennuksiin. Kartoitustiimi on saanut luoda valmiista kohteista ja prioriteettilistauksista omat aikataulut, jonka mukaan he kartoittavat alueita. Kartoittamisten aikana tiimi kävelee reittien läpi ja kirjaa ylös esteettömyyteen liittyviä havaintoja.

– Tässä suojatiessä ei ole mikään kunnossa, sanoo kesätyöntekijä Elisa Hoikkanen vilkaistuaan suojatietä, sen reunuksia ja ympäröivää aluetta.

Kesätyöntekijöiden silmät ovatkin jo harjaantuneet hyvin kaikkiin niihin yksityiskohtiin, jotka määrittelevät esteettömyyden ja sen puutteet. Silmien apuna heillä on mittaustyökalut, joilla saa mitattua muun muassa tien kaltevuusasteen ja mittasuhteita leveys- ja korkeussuunnassa.

Havaintojen kautta toimintaan

Kartoitusten aikana tehdyt havainnot ongelmakohdista merkitään Paikkatietopalveluilta saatuun karttasovellukseen informaation ja kuvien kera. Havaintojen pohjalta muodostetaan raportti, jossa nostetaan esille kriittisimmät toimenpiteitä vaativat kohteet. Tänä vuonna raportin laatimisesta vastaa kesätyöntekijä Miko Niemi.

– Raporttiin kootaan ja jaotellaan kesän lopuksi alueittain havaitut kriittiset kohteet. Havaittujen ongelmakohtien purkaminen raporttiin tulee viemään aikaa, sillä niitä on niin paljon, Miko kertoo.

Raportin yhteyteen tullaan tuottamaan myöhemmin myös jokaiselle avoin kartta, jota voi selata ja tutkia. Kartta sekä siitä näkyvät kohteet ovat myös teknisen toimen tukena, jotta heidän on helppo korjata näitä esteitä esimerkiksi kevyen liikenteen väyliltä ja suojateiltä. Osa viime kesänä tehdyistä havainnoista on korjattu tänä kesänä, mutta kaikkea ei saada aina korjattua kesän aikana. Tämä johtuu siitä, että kartoitusten aikana tehtyjä havaintoja löytyy kartasta sadoittain.

Esteettömämpi Ristinummi

Ristinummen alueen kartoitukset tehtiin 17.–18.6. ja 21.–22.6. Muista alueista poiketen Ristinummella pyydettiin asukkaita mukaan kartoituksiin jo toista vuotta putkeen. Viime kesänä kartoitustiimi sai seurakseen kolme paikallista, tänä vuonna yhden. Paikallisten näkökulmasta kartoitustiimi saa arvokasta näkemystä, sillä alueella asuvat tietävät paremmin kulkureiteistä sekä ympäri vuoden esiintyvistä ongelmatilanteista.

– Saatiin kuulla omista kokemuksista ja talvella esiintyvistä ongelmista, saatiin hyvää näkökulmaa häneltä kartoituksiin, kesätyöntekijä Roosa Kesonen

Ristinummen alueelle tullaan tekemään vielä Lähiöohjelman puitteissa esteettömyyden edistämiseksi muutamia toimenpiteitä. Näihin sisältyvät muutamien joukkoliikennepysäkkien, suojateiden sekä mahdollisesti katualueiden ja kevyen liikenteen väylien korjauksia tai parannuksia.

Ristinummen alueelle tyypilliset esteettömyyden huomiot:

  • Vaikeasti kuljettavat ja huonokuntoiset kevyen liikenteen väylät. Väylien kuopat, railot ja epätasaisuudet aiheuttavat vaaratilanteita sekä haasteita liikkua esteettömästi.
  • Suojatiet, jotka on sijoitettu esteellisesti ja vaarallisesti. Suojatiet saattavat esimerkiksi alkaa tai päättyä suoraan nurmialueelle, ojaan tai ajoväylälle ilman erillistä suojatietä edeltävää aluetta. Useat reunakivetykset suojateissä eivät täytä mitoiltaan esteettömyysohjeistusten vaatimuksia, vaan ovat liian jyrkkiä, matalia taikka vaurioituneita.
  • Useille asuinalueilla oleville kevyen liikenteen väylille on esteellinen pääsy. Väylillä on alkamis- tai päättymiskohdassa korkeita reunuskiviä tai rikkoutunutta pintaa, jonka vuoksi väylille siirtyminen on esteellistä etenkin renkaallisilla liikkumisen apuvälineillä.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa