Strøm | Forbrukslån Søknad | Rådgivning | Takst på Bil | Billigste Forsikring | Hjemmealarm | Alle Kredittkort | Billig Mobil
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin

Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin

Tutkimus:

Kansalaiset epäilevät

piilokorruptiota monissa kuntien asioissa

Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin ja yhteiskunnan rakenteisiin ja ilmenee esimerkiksi salailuna, sukulaisten suosintana ja epäterveenä vastavuoroisuutena, kertoo Vaasan yliopiston juuri julkaistu tutkimus.

Piilokorruptiota on vaikea havaita ja siksi myös vaikea torjua.

Tutkijat saivat satoja kertomuksia piilokorruptiosta kansalaisilta. Kertomuksia korruptiosta tuli etenkin kuntapalveluihin liittyen.

Vaasan yliopiston kansalaistutkimuksesta ilmenee, että kansainvälisten vertailujen luoma kiiltokuva suomalaisesta korruptiosta ei ole koko totuus. Kansalaisten epäilyjen mukaan varsin vähäisen ilmikorruption lisäksi Suomesta löytyy myös piilossa olevaa korruptiota, jossa liikutaan laillisen ja laittoman, eettisen ja epäeettisen harmaalla vyöhykkeellä.

Kansalaiset lähettivät meille satoja kertomuksia, henkilökohtaisia kokemuksia ja arvioita piilokorruptiosta, kertoo Piilokorruption anatomia Suomessa -tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta.

Kuukauden kaikille avoinna ollut nettikysely kokosi peräti 521 kertomusta. Näistä 420 otettiin Salmisen mukaan tarkemman selvityksen kohteeksi.

Kertomuksista saatiin kokemuksiin perustuvaa arvokasta ja merkityksellistä tietoa. Ne ilmentävät kertojien omaa elämää ja arkea sekä täydentävät hyvin asiantuntijoiden, virallisten dokumenttien ja tilastojen antamaa kuvaa suomalaisesta korruptiosta, hän sanoo.

Salmisen mukaan kertomusten suuri määrä viestii kansalaisten turhautumisesta ja voimattomuudesta ikävän ilmiön edessä.

Kansalaiset kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta millään tavalla oikaista kokemiaan vääryyksiä, eikä korjata korruptiivisten verkostojen haittoja eikä huonon hallinnon seurauksia. Voimattomuuden tunne ruokkii uusia epäilyitä ja vähentää kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan.

Kunnat vaaravyöhykkeessä

Tarinoita kuntiin liittyvästä korruptiosta oli eniten eli noin 160, valtionhallinnosta 80, yksityiseltä sektorilta 120 ja loput olivat kolmannelta sektorilta ja muualta. Professori Ari Salmisen mukaan tämä ei suoraan kerro siitä, että kunnat olisivat välttämättä piilokorruption ylimpiä pesäkkeitä, vaan siitä, että kansalaiset ovat tekemisissä lähinnä kuntapalveluiden kanssa.

Piilokorruption vaaravyöhykkeet ovat kansalaisten epäilyjen mukaan esimerkiksi vakuutusalalla, kaavoituksessa ja rakentamisessa, terveydenhuollossa, kuntien henkilöstöpolitiikassa ja tuulivoimakysymyksissä.

Esimerkiksi tuulivoimaan liittyvää piilokorruptiota tuli esiin kertomuksissa epäasiallisena ja puutteellisena asioiden käsittelynä sekä sukulaisten suosimisena, Salminen kertoo.

Piilokorruption anatomiaa

Vaikka piilokorruptiota on vaikea hahmottaa ja rajata, niin kansalaisten kertomukset osoittivat, ettei piilokorruptio ole ensisijaisesti lain rikkomuksia kuten lahjontaa tai korruptiorikoksia.

Sen sijaan kansalaiset epäilevät esimerkiksi valta-aseman ja vaikutusvallan väärinkäyttöä eri toimialoilla.

Kansalaisten vähättelyä, asiantuntija-aseman liiallista korostamista, käsiteltävien asioiden viivyttelyä, siirtelyä, salaamista ja piilottelua, jääviysongelmia, puutteita kilpailutuksessa, luettelee Salminen.

Toinen piilokorruption muoto on epäterveet verkostot ja kollegoiden suosinta eli niin sanotut hyvä veli verkostot.

Eturistiriitoja, esteellisyyttä, ulospelaamista, kartelleja, suosikkijärjestelmiä, Salminen kuvailee.

Lisäksi piilokorruptiota esiintyy kansalaisten mukaan sukulaisten suosintana, lähipiirille annettuina kohtuuttomina etuina ja poliittisissa nimityksissä. Korruptiivisuutta nähdään myös hyvän hallinnon loukkauksissa eli salaamisissa, ongelmien peittelyssä, viivyttelyssä ja huonojen johtamiskäytäntöjen soveltamisessa.

Piilokorruption ehkäisemiseksi tarvitaan kansalaisten aktiivisuutta

Professori Ari Salmisen mukaan korruptionvastainen työ on aiheellista ulottaa Suomessa myös piilokorruption vaikutusten ja seurauksien torjuntaan.

Piilokorruption ehkäisemiseksi tarvitaan kansalaisten aktiivisuutta, hän sanoo.

Monissa maissa on esimerkiksi otettu käyttöön kaikille avoin ilmoittamiskanava, jossa voi ilmoittaa ja paljastaa rikkeitä sekä kertoa korruptioepäilyksistä. Tärkeää tällaisessa niin sanotussa whistleblowing -kanavassa olisivat helppokäyttöisyys ja ilmoittajien suojeleminen kosto- ja vastatoimilta.

Piilokorruption anatomia Suomessa on osa Vaasan yliopiston hyvän hallinnon ja johtamisen etiikan tutkimusohjelmaa. Hanke on saanut rahoitusta Koneen säätiöltä.

 

 

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Ensimmäinen kaupunkiblogi

Perustin kesällä 2003 ilmeisesti Suomen ensimmäisen kaupunkiblogin nykyaikaisessa mielessä. Blogi on nimeltään Plokkaa. Perustin sen …

Vastaa