Strømpris Kalkulator | Forbrukslån | Oljing | Halvin Sähkö 2019 | Billig Forsikring | Hjemmealarm | Kredittkort Fordeler | Billigste Boliglån 2019
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Näe syvemmälle Vaasaan: Kasarmintorin perinnetykit

Näe syvemmälle Vaasaan: Kasarmintorin perinnetykit

Scientific publications by Prof. Ilkka Virtanen

Kasarmintorin Perinnemuuriin ovat saaneet laattansa kaikki aina 1550-luvulta lähtien Vaa-saan sijoitettuina olleet sekä vii-me sotien aikana Vaasassa perustetut joukko-osastot. Laattoja on kolmessa osamuurissa yhteensä 25 kappaletta.

Perinnemuuri muodostaa samalla laajemman taustan kolmelle maamme itsenäistymiseen liittyvälle muis-omerkille, joilla on valtakunnallinen status: Suomen Vapaudenpatsas torilla, Jääkäripat-sas Hovioikeudenpuistossa sekä Suomen ilmailun ja Ilmavoimien muistomerkki (Merikotkapatsas) Vaskiluodon sillan kupeessa.

Päämuurissa keskeiselle paikalle sijoitetut Päämaja 1918:n ja Jääkäripataljoona 27:n muistolaatat täydentävät vuoden 1918 muis-tomerkkikokonaisuutta. Perinnemuurin tun-tumassa sijaitsee vielä muun muassa Lotta-patsas. Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf on ollut aktiivinen muuria kehitettäessä, se on hankkinut suurimman osan muistolaatoista.

Perinnemuuri on hyvässä kunnossa, kaupungin Viheryksikkö pitää siitä huolen. Lukuisat yhteisöt laskevat Perin-nemuurille vuosittain havuseppeleitä, muun muassa Pohjanmaan Maanpuolustuskilta aina vuosipäivänään Tammisunnuntaina. Turiste-ja vierailee muurilla runsaasti, ja vaasalaiset kaupunkioppaat ovat sisällyttäneet muurilla käynnin kaupunkikierrokseensa.

Muurin molemmille sivustoille on sijoitettu kaksi venäläisvalmisteis-ta kanuunaa vuodelta 1878. Ne sym-boloivat tykkejä, jotka suojeluskun-tajoukot valtasivat kaupungissa vielä olevilta 2 000 venäläiseltä sotilaalta vapaussodan ensimmäisenä päivänä, varhain Tammisunnuntain jälkeisenä maanantaiaamuna 28.1.1918 riisues-saan vieraat joukot aseista. Tykkien kunnon osalta tilanne oli jo pitkään ollut aivan toinen kuin Perinnemuu-rin kohdalla. Tykit oli aikanaan sijoi-tettu nupukivistä tehtyjen liian ke-vytrakenteisten alustapetien päälle. Tykkien painon johdosta petit olivat painuneet maahan ja pyörien puu-osat olivat kuopissa altistuneet jatku-valle kosteudelle ja lahottaville ainek-sille, puistonurmikon leikkuujätteille ja syksyn variseville lehdille. Pyöri-en alaosat olivat vuoteen 2017 tultaes-sa lahonneet siinä määrin, että pyörät olivat suorastaan romahtamisvaaras-sa.

Jatka lukemista:

http://lipas.uwasa.fi/~itv/publicat/Maanpuolustaja_1-2018.pdf

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Ensimmäinen kaupunkiblogi

Perustin kesällä 2003 ilmeisesti Suomen ensimmäisen kaupunkiblogin nykyaikaisessa mielessä. Blogi on nimeltään Plokkaa. Perustin sen …

Vastaa