Strømselskap | Forbrukslån Student | Piper | Test av Varmepumper | Husforsikring | Alarm | Visa Kredittkort | Billigste Mobilabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Kansalaisäänestys vaihtoehto

Kansalaisäänestys vaihtoehto

vaasalaisia.info blogissa keskustellaan kunnallisen kansanäänestyksen järjestmisestä RG-Linen tuesta.

Kunnallinen kansanäänestys

Kyllä kansa tietää vai tietääkö?

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen kunnissa on hyvä tapa lisätä ihmisten luottamusta päätöksentekoon ja saada heidät osallistumaan omaa lähiympäristöään koskeviin asioihin.

Myös julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Toistaiseksi kaikki neuvoantavat kuntien kansanäänaestykset ovat koskeneet kuntainliiatoksia.

Kunnallisesta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissä. Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto.

Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään 5 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan kunnallisvaalien eikä valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Kunnallisissa kansanäänestyksessä noudatettavasta menettelystä säädetää lailla.

Mielipiteenmittaus

On myös mahdollista tehdä kunnallinen mielipiadetiedustelu. Mielipidetiedustelun järjestäminen on vapaamuotoinen eikä menettelytavoista säädetä laissa. Jos mielipiteiden mittaukselle halutaan ehdotonta luotettavuutta, on syytä järjestää kansanäänestys.

Mielipidemittausta ja sitä koskevia toteutustapoja ei ole säädelty laissa, joten sitä käytetään yleensä tilanteessa, jossa aikataulu on kireä tai jossa halutaan säästää kustannuksia. Mielipidemittaukset ovat nekin neuvoa-antavia, joten lopullinen päätösvalta on valtuustolla.

Äänestysoikeus neuvoa-antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään äänestyspäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen äänestyspäivää päivän päättyessä.

Äänestysoikeus kunnallisessa kansanäänestyksessä on myös muulla edellä säädetyt ehdot täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Finlex

Kunnat.net


Polemiikki

Keskusteluun:

About Toimitus

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa