Solcelleanlegg | Forbrukslån lav Rente | Sähkön Kilpailutus | Billig Varmepumpe 2019 | Forsikringsselskaper | Husalarm | Billigste Kredittkort 2019 | Boliglån
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Vähäkyröläisten tyytyväisyys tutkittiin

Vähäkyröläisten tyytyväisyys tutkittiin

Vähäkyröläiset tyytyväisiä

nykyiseen asuinkuntaansa

Vähänkyrön aluelautakunta toteutti viime vuoden lopulla vähäkyröläisille kyselyn alueen palveluista ja kehityksestä kuntaliitoksen jälkeen. Vastauksia saatiin 201. Suurin osa vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä asuinkuntaansa.

Eniten oltiin tyytyväisiä terveyspalveluiden parantumiseen. Kaiken kaikkiaan palveluita haluttaisiin kuitenkin enemmän.

Enemmistö (55 %) vastaajista, ilmoittaa olevansa melko tyytyväinen nykyiseen asuinkuntaansa. Erittäin tyytyväisiä asuinkuntaansa oli 14 % vastaajista. Asuinkuntaansa tyytymättömiä vastaajista oli 16 % ja erittäin tyytymättömiä 3 %.

–       Vastaajien arviot Vähänkyrön alueen palveluiden kehityksestä olivat hyvin tasaiset.  Selkeitä parannuksia tai heikennyksiä vastaajat arvioivat olevan vähän. Osa palveluista jakoi mielipiteet täysin, sanoo aluejohtaja Liisa Räty.

Terveyspalvelut saavat kiitosta, rakentamisen palveluihin toivotaan parannusta

Selkeimmin parantuneiksi palveluiksi vastaajat arvioivat terveyspalvelut.  55 % on sitä mieltä, että terveyspalvelut ovat parantuneet tai parantuneet huomattavasti.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa ei koeta tapahtuneen suuria muutoksia. Liikuntapalveluiden ja kirjastopalveluiden kohdalla vastaukset jakautuivat niin, että kolmasosa vastaajista koki palveluiden heikentyneen ja kolmasosa parantuneen.

Vastaajista 46 % on sitä mieltä, että rakentamisen palvelut ovat heikentyneet tai heikentyneet huomattavasti. Vastauksista käy ilmi, että rakennusvalvonnassa sekä rakennus- ja kaavoitusasioista tiedottamisessa koetaan olevan puutteita.

Lisää lähipalveluita toivotaan

Kyselyyn vastanneista 64 % oli sitä mieltä, että Vähänkyrön alueelta puuttuu jokin heille tarpeellinen palvelu. Erityisesti puutteita koetaan muun muassa lapsiperheiden palveluissa, eläinlääkäripalveluissa, paikallisliikenteen palveluissa ja ikäihmisten tukevissa ja ohjaavat palveluissa.

–       Kommenteissa korostuivat palveluiden saavutettavuuden sekä tasavertaisuuden tärkeys kuntalaisille. Vähänkyrön alueen etäisyys muusta kaupungista ja heikoiksi koetut kulkuyhteydet nousivat esiin usein. Vähässäkyrössä koetaan, että etenkin vanhuksilla ja autottomilla kuntalaisilla on vaikeuksia saavuttaa osaa palveluista, Räty kertoo.

Investoinnit saavat kiitosta

Enemmistö vastaajista kokee, ettei Vähänkyrön alueella taajamien houkuttelevuudessa ja kilpailukyvyssä, rakentamisen mahdollistamisessa eikä pienyritysten toimintamahdollisuuksissa ole tapahtunut muutosta. Liikenneväylien koetaan kehittyneen ja joukkoliikenteen taas heikentyneen.

Alueen investoinnit saavat kiitosta, mutta kuntalaiset kokivat, ettei Vähänkyrön aluetta ja sen asuinmahdollisuuksia markkinoida tarpeeksi. Kuntalaiset ovat huolissaan palveluiden heikentymisestä ja taajamien näivettymisestä sekä potentiaalisten asukkaiden asettumisesta muualle.

Aluelautakunnan toiminta tyydyttävää

Aluelautakunnan toiminta saa yleisarvion tyydyttävä. Parhaiten aluelautakunnan arvioidaan onnistuneen Vähänkyrön alueen edunvalvonnassa ja Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisessä sekä identiteetin vahvistamisessa. Vastauksista ilmeni myös, että lautakunnan koetaan ”politisoivan” ja keskittyvän liikaa yhdistymissopimuksen seurantaan, eikä alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

–       Aluelautakunnan toiminnan lisäksi vähäkyröläiset toivovat, että myös muut kaupungin virka- ja luottamushenkilöt vierailisivat ja järjestäisivät tapahtumia Vähänkyrön alueella, Räty tiivistää.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Näe syvemmälle Vaasaan: Merenkurkun mielenkiintoinen historia

Merenkurkun historiaa Koska Merenkurkku Pohjanlahden kapeimpana osana yhdisti Pohjanmaan ja Västerbottenin oppivat ihmiset täällä jo …

Vastaa