Strømleverandører | Rimelig Forbrukslån | Lafting | Taksering av Bil | Billigste Forsikring | Alarm | Kredittkort lav Rente | Beste Mobilabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Vaasan yliopiston kieliopinnot Jyväskylän yliopistoon

Vaasan yliopiston kieliopinnot Jyväskylän yliopistoon

Aiesopimus Vaasan yliopiston kieliopintojen

siirtämisestä Jyväskylän yliopistoon

Vaasan ja Jyväskylän yliopistot haluavat yhdessä vahvistaa yliopistojensa profiileja. Vaasan yliopiston tavoitteena on erikoistua yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään.

Jyväskylän yliopisto haluaa vahvistaa kielten painoalaansa. Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen hallitukset ovat alustavasti päättäneet esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirrettäisiin 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon.

Suomen yliopistoissa on meneillään mittava rakenneuudistus, jonka taustalla on korkeakoulujen profiloituminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vastaavat näihin haasteisiin valmistelemalla Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen siirtoa Jyväskylän yliopiston vastuulle.

Vaasan yliopiston tavoitteena on tarjota korkeatasoista tutkimusta sekä kouluttaa kilpailukykyisiä osaajia. Erikoistuminen on luonteva osa yliopistojen kehitystä, ja sen avulla voimme taata kansainvälisesti laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen myös jatkossa. Tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen suunnitellaan jatkuvan vastedes Jyväskylän yliopistossa.

Tämä koskee englantia, saksaa ja pohjoismaisia kieliä sekä nykysuomea. Muu kieltenopetus säilyy kuitenkin osana Vaasan yliopiston opetustarjontaa, ja kielikeskuksemme toiminta kehitetään uudelle tasolle, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sanoo.

Samassa yhteydessä molemmat yliopistot saavat ministeriön strategiarahoitusta omien osaamisalueidensa kehittämiseen. Vaasan yliopistolle tämä tarkoittaa käytännössä, että toiminnan volyymi voi hieman kasvaa, hän jatkaa.

Usia mahdollisuuksia kielten opiskelijoille

Muutoksen suunniteltu ajankohta on 1.8.2017 alkaen ja se on tarkoitus toteuttaa liikkeenluovutuksena. Uudistus koskee 700 opiskelijaa ja 40 henkilöstön edustajaa. Aiesopimuksen mukaan henkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon vanhoina työntekijöinä, ja ketään ei irtisanota.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopistoon lukuvuodesta 2017 alkaen. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintonsa loppuun siirtymäkauden aikana Vaasan yliopistossa.

Molemmat yliopistot vahvistavat asemiaan vetovoimaisina ja merkittävinä työnantajina alueella. Vaasan yliopisto tulee säilymään entisen kokoisena, ja sen henkilöstö suunnataan entistä selkeämmin yliopiston vahvuusalueille. Jyväskylään siirtyvälle henkilökunnalle uudistus tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet Jyväskylän yliopiston kielten ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen osaamisalueilla.

Muutos tarjoaa myös Jyväskylän ylipoistoon siirtyville kielten opiskelijoille omalla alallaan entistä laajemmat valinnan mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja erikoistua muun muassa sivuainevalinnoilla. Aiesopimusta seuraavat 12 kuukautta on varattu henkilöstön, ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden kanssa toteutettavan yhteisen muutoksen valmisteluun, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen kertoo.

Lopullinen päätös uudistuksesta vahvistetaan syksyn 2016 aikana, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen koulutusvastuiden muutoksista. Muutoksen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti molemmissa yliopistoissa.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Esteetön Vaasa jokaiselle

Väestön ikääntymisen seurauksena yhä useampi meistä tulee tarvitsemaan esteetöntä elämistä ja kulkemista. Vaasan kaupungilla tehdään …

Vastaa