Home / Kolumnit / Vaasan valtuustossa on valmisteilla luottamushenkilöuudistus.

Vaasan valtuustossa on valmisteilla luottamushenkilöuudistus.

Luottamushenkilöuudistus hajoittaa

hyvä-veli-järjestelmää

Vaasan valtuustossa on valmisteilla luottamushenkilöuudistus.

Uudistusta laatimaan asetettu toimikunta on ehdottanut, että nykyisen 14 lautakunnan sijaan Vaasassa siirrytään viiteen valiokuntaan. Näiden valiokuntien jäsenet koostuisivat ainoastaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

Moni on kyseenalaistanut mallin väittäen, että päätösvalta keskittyy liian pienelle osalle kuntalaisia. Mielestäni malli sen sijaan lisäisi päätöksenteon avoimuutta.

Tällä hetkellä lautakuntapaikat nimittäin jaetaan puolueiden omien suosikkien kesken, eikä näihin paikkajakoihin välttämättä vaalitulos juuri vaikuta.

Tämänhetkisistä luottamuspaikoista noin puolessa istuu ihminen, joka ei ole kuntalaisten valitsema valtuutettu tai varavaltuutettu. Se on todellista kabinettipolitiikkaa, ja se on väärin.

Kunnan asioista tulee olla päättämässä ne, jotka kuntalaiset ovat vaaleissa valinneet. Näin kuntalaisilla on myös mahdollisuus valita uudet päättäjät, jos nykyiset heidän mielestään tekevät huonoja päätöksiä. Nykyinen järjestelmä ei sitä takaa.

On hyvä muistaa, että samalla kun valmistellaan uudistusta luottamushenkilöorganisaatioon, kehitetään myös kuntalaisille entistä tehokkaampia tapoja osallistua päätöksentekoon.

Osallistamistoimikunta on tehnyt työtä sen eteen, että edustuksellisen demokratian lisäksi kunnassamme toimisi myös suora demokratia.

Samalla, kun muutoksessa halutaan taata se, että valiokunnissa istuvat todella kuntalaisten valitsemat henkilöt, lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa valiokuntien ulkopuolella.

Paikkamäärät vähenevät uudistuksessa reilusti, ja se oli yksi uudistuksen tavoitteista.

Minulta on pienen puolueen edustajana kysytty, eikö minua huoleta ryhmämme paikkojen väheneminen uudistuksessa.

Toivon tietenkin, että vihreät saavat kuntalaisilta mandaatin olla vaikuttamassa Vaasan päätöksenteossa. Tavoitteena on tehdä kaikkien aikojen vaalitulos.

Tärkeämpää kuin oma tai kaverin paikka valtuustossa, on minulle se, että kuntalaisten tahto näkyy päätöksissä. Demokratian toteutumisen pitäisi olla jokaiselle valtuutetulle tärkeämpää kuin oman lautakuntapaikan varmistaminen.

Järjestelmää on toki mahdollista uusia demokraattisemmaksi myös paikkojen jaon suhteen.

Tällä hetkellä vaalijärjestelmämme suosii suuria puolueita, minkä lisäksi myös paikkajakoneuvotteluissa isot puolueet jyräävät pienet.

Reilua kaikille olisi, jos kaikki luottamushenkilöpaikat jaettaisiin vaalien tuloksen mukaan: kymmenen prosenttia äänistä antaisi puolueelle kymmenen prosenttia luottamushenkilöpaikoista. Näin kuntalaisten ääni ja vaalitulos kuuluisi entistä paremmin päätöksenteossa.

LAURA ALA-KOKKO

kaupunginvaltuutettu

puheenjohtaja

Vaasan vaalipiirin vihreät

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa