Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Vaasan kaupunki siirtyy vihreän sähkön käyttöön

Vaasan kaupunki siirtyy vihreän sähkön käyttöön

Vaasan kaupunki siirtyy 1.4.2018 alkaen hankkimaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ns. vihreää sähköä. Hankinta tehdään kaupungin omistamien kiinteistöjen, katuvalaistuksen sekä vedenpuhdistukseen ja jäteveden käsittelyyn liittyvien toimintojen käyttöön. 

Siirtyminen vihreän sähköön vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 12 000 tonnia vuodessa.

– Tämä on merkittävin yksittäinen toimenpide päästöjen vähentämiseksi kaikista niistä toimista, joihin kaupunki on sitoutunut, kehittämispäällikkö Maija Alasalmi kertoo.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä tarkoitetaan tuuli-, aurinko- ja ilmalämpöenergialla, geotermisellä energialla, hydrotermisellä energialla, valtamerienergialla, vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla ja biokaasuilla tuotettua sähköä.

Teknisen toimen johtaja Markku Järvelän mukaan Vaasan kaupungin hankkii sähköä, joka tuotetaan näiden uusiutuvien energialähteiden yhdistelmänä eurooppalaiseen alkuperätakuujärjestelmään kelpaavilla alkuperätakuilla. – Uusiutuvista energialähteistä valitaan kulloiseenkin ajankohtaan edullisimmat tuotantotapojen yhdistelmät, Järvelä kertoo.

Vihreään sähköön siirtyminen on tärkeä toimenpide päästöjen hillitsemisessä. Päätös perustuu kaupungin strategiaan, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors) ja siihen liittyvään kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelmaan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), Energia- ja ilmasto-ohjelmaan sekä FISU-verkostossa (Finnish Sustainable Communities) määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaupunginhallitus päätti vihreän sähkön hankinnasta 12.3.2018. Vihreän sähkön käyttö tuo kaupungille noin 35 000 – 40 000 euron lisäkustannuksen vuodessa.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa