Home / Energiakeskittymä /
Vaasa tähtää merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi

Vaasa tähtää merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi

Vaasa tähtää innovaatiokeskittymäksi

suunta on oikea


Vaasan seutu tähtää merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi. Tutkimuksen mukaan Vaasassa nyt valittu kehittämisen suunta on oikea.  Innovaatiotoiminta on koordinoitua ja innovaatioalustat on nostettu kehittämisen ytimeen. Kehitettävää on yhteistoiminnassa, innovaatioalustojen toteuttamisessa, kasvuyritysten tukemisessa ja hankekokonaisuuden johtamisessa.


Vaasan innovaatiokeskittymän nykytila ja kehittämistarpeet selviävät tuoreesta tutkimuksesta, jonka Vaasan kaupunki ja VASEK tilasivat yhdessä Tekesin kanssa. Tutkimuksen toteutti Hubconcepts Oy.
Tutkimuksella haluttiin arvioida Vaasan mahdollisuuksia profiloitua yhdeksi maamme vetovoimaisimmista innovaatiokeskittymistä. Samalla haluttiin löytää ne tekijät, joilla Vaasa erottuu jatkossa muista samassa mittaluokassa toimivista kansallisista ja kansainvälisistä innovaatiokeskittymistä.

Rohkea panos kärkiklusterin kehittämiseksi

Tutkimuksesta ilmenee, että alueella on uskallettu tehdä selkeä valinta kärkiklusterin kehittämiseksi, kiittelee Hubconcepts Oy:n toimitusjohtaja Jukka Viitanen. Vaasan vahvuuksia ovat energiaklusteri, sen laajuus ja kansainvälisyys.


Vaasan seudun innovaatiotoiminta on koordinoitua ja innovaatioalustat on nostettu kehittämisen ytimeen. Mukana ovat kaikki keskeiset toimijat eli kaupunki, kehitysyhtiöt, liitto, korkeakoulut ja yritykset.

 – Onneksi innovaatiotoiminnan kärkihankkeet uskalletaan täällä suunnitella oikeaan mittakaavaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on Energy Lab ja Merenkurkun uusi laivahanke, kertoo Viitanen.
Vaasan ja seudun vahvuutena on, että innovaatiotoiminnan linjaukset tehdään yhdessä yritysten kanssa. Alueen johtavat yritykset panostavat kehitystyöhön voimakkaasti ja osallistuvat vahvasti yhteiseen tekemiseen. Innovatiiviset kaupungit (INKA) –hankkeen myötä alueellinen työnjako on kehittynyt edelleen.

Yhteistoiminta ja kehitysalustat

avainasemassa matkalla huipulle
Päästäkseen merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi Vaasan pitää jatkossa panostaa erityisesti yhteistoimintaan, kehitysalustoihin, kasvuyritysten tukemiseen sekä hankkeiden kokonaisvaltaiseen johtamiseen.

Innovaatiokeskittymä tarvitsee yritysten liiketoimintaa suoraan tukevia kehitysalustoja ja tutkimusohjelmia. Vaasassa on jo nyt lupaavia alustahankkeita: mm. Midway Alignment -hankkeen konseptilaiva (monialaisen osaamisen yhdistäminen), Energy Lab (tutkimus, pilotit ja yhteishankkeet), Wasa Station (energiaratkaisujen näyteikkuna), Sundomin älyverkot (älyverkkoratkaisujen testialusta) ja Laatu-käytävä (yhteistoiminta-alusta).

Avoimia yhteistoiminnan alustoja, joissa eri toimijat kohtaavat ja voivat luoda yhdessä jotain uutta, pitää saada lisää. Innovaatiokeskittymän pitää tarjota palveluja, jotka edistävät yritysten sijoittumista alueelle. Sekä hankkeet että alustat pitää nostaa kansainväliselle tasolle, Viitanen kertoo.


Innovaatiotoimintaa pitää ohjata aiempaa selkeämmin ja päättää siitä, kuka vastaa toiminnan kehittämisestä. Korkeakoulujen ja yritysten pitää lisätä konkreettista yhteistyötä.

Alueen yritysten kasvua pitää tukea entistä vahvemmin ja selkeämmin. Innovaatioyhteistyö pitäisi jalkauttaa muuallekin kuin energia-alalle. Päällekkäisiä hankkeita olisi syytä karsia ja keskittää voimavaransa suuriin kokonaisuuksiin, kansainvälisen tason aitoon verkostoitumiseen.

Tutkimus perustuu kirjalliseen aineistoon, alueen avaintoimijoiden haastatteluihin sekä palautetyöpajaan.

Kuvakaappaus: ELY-keskus

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

WasaGroup on maan nopeimmin kasvava kiinteistö- ja rakennusalan konserni

WasaGroup-konserni on Suomen nopeimmin kasvava kiinteistö- ja rakennusalan konserni. WasaGroup-konsernin liikevaihto kasvoi 66,5 prosenttia vuonna …

Vastaa