Home / Energiakeskittymä / Rahoitusta älykkäille verkoille

Rahoitusta älykkäille verkoille

Älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalustalle merkittävä rahoitus – täydentää Vaasan yliopiston uutta VEBIC-keskusta

Pohjanmaan liitto on myöntänyt merkittävän rahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on toteuttaa uusi älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalusta. Hanke täydentää Vaasan yliopiston uuden tutkimuskeskuksen eli Vaasa Energy Business Centren (VEBIC) sisältöä.

Älykkäiden sähköjärjestelmien Smart Energy Systems Research Platform (SESP) -hanke liittyy valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen teemaan digitalisaatio & innovaatioympäristö. Tänä vuonna alkava hanke on kaksivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 900 000 euroa.  Hankkeen päätoteuttaja on Vaasan yliopisto ja sen osatoteuttaja on Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikkö.

Älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusalusta on erinomainen osoitus kotimaisesta osaamisesta ja suomalaisten toimijoiden innovatiivisuudesta. Löydät täältä lisää esimerkkejä, miten kotimaiset toimijat ovat viime aikoina onnistuneet luomaan menestyneitä teknisiä järjestelmiä haastavassa kansainvälisessä kilpailussa.

Tärkeimmät hankkeessa toteutettavat ja sen jälkeen toiminnassa pysyvät kokonaisuudet ovat älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö, älykkäiden sähköjärjestelmien Big Data -tietovaranto, Living Lab -sovellukset sekä uudet liiketoimintakonseptit ja -mallit, jotka perustuvat älykkäiden sähköjärjestelmien datan hyödyntämiseen sekä erityisesti projektissa toteutettavan tietovarannon käyttöön.

Projekti liittyy suoraan Vaasan seudun tärkeimpään teollisuudenalaan, eli energiateollisuuteen. Se täydentää rakenteilla olevan Vaasa Energy Business and Innovation Centren (VEBIC) sisältöä siten, että biopolttoaine- ja polttomoottorilaboratorioiden lisäksi VEBICiin saadaan älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö. Uuden laboratorioympäristön avulla voidaan tehdä monipuolista tutkimusta mukaan lukien sähköjärjestelmien simulointi sekä massiivinen datan kerääminen ja analysointi, sanoo kehittämispäällikkö Reino Virrankoski Vaasan yliopiston älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimusryhmästä.

Hankkeen toteutuksen kautta vahvistetaan myös tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Vaasassa toimivien yliopistojen ja toimialan teollisuuden välillä sekä avataan uusia, entistä laajempia ja syvällisempiä mahdollisuuksia sille yhteistyölle, jota tähän asti on tehty paikallisesti Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Hankenin, Åbo Akademin, Novian ja alan teollisuuden kesken.  

Smart Energy Systems Research Platform (SESP) -hankkeen tärkeimmät kokonaisuudet:

1)      Älykkäiden sähköjärjestelmien laboratorioympäristö, joka sijoitetaan VEBIC:in yhteyteen ja jonka keskeisiä osia ovat sähköverkkojen suojaus, automaatio ja ohjaus sekä niiden reaaliaikainen simulointi.

2)     Älykkäiden sähköjärjestelmien Big Data -tietovaranto, joka päivittyy jatkuvasti uusilla mittaustiedoilla, ja sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista dataa. Tietovaranto on kaikkien käytettävissä, ja yhtenä tavoitteena onkin että sen hyödyntämisestä kiinnostuisivat jatkossa sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimusryhmät. Tietovaranto sijoitetaan myös VEBIC:in yhteyteen.

3)     Living Lab -sovellukset, jotka sijaitsevat todellisissa energiajärjestelmissä, ja ovat yhteydessä VEBIC:issä olevaan älykkäiden sähköjärjestelmien tutkimuslaboratorioon, useimmat niistä reaaliaikaisesti.

4)     Uudet liiketoimintakonseptit ja -mallit, jotka perustuvat älykkäiden sähköjärjestelmien kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen datan hyödyntämiseen sekä erityisesti projektissa toteutettavan tietovarannon käyttöön.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Valitukset tuulivoimamelusta ovat lisääntyneet – Vaasan yliopisto tutki

Tutkittua melua tuulivoimalasta Tuulivoimaa Yliopistolla onkin parhaillaan käynnissä hanke, jossa tutkitaan tuulivoimaloiden melua ja sen …

Vastaa