Home / Kolumnit / Seppo Rapo – Vaasan kaupungin ohjausjärjestelmän puutteet

Seppo Rapo – Vaasan kaupungin ohjausjärjestelmän puutteet

 

Vaasan kaupungin ohjejärjestelmässä
on vakavia puutteita!
 

Tulin tahtomattani paljastaneeksi kaupungin ohjejärjestelmän vakavat puutteet Finnairin korttiin liittyvän uutisoinnin yhteydessä. Eräs kaupungin virkamies kertoi minulle Finnairin pisteitä koskeneen lehtikirjoituksen jälkeen, että Vaasan Kaupungin matkustussääntöohje on virheellisenä kaupungin henkilöstön intranet-sivulla.

Koska en ole koskaan aikaisemmin nähnyt ohjetta, jota vastaan minun kerrotaan toimineen, halusin selvittää, mistä luottamushenkilö löytää kyseisen Kaupungin matkustussääntöohjeen.

Matkustukseen liittyvää ohjeistusta on eri paikoissa kaupungin internet-, ekstranet- ja intranet-sivuilla. Internet-sivut ovat kaikille avoimia sivuja, ekstranet-sivuille pääsevät kaupungin työntekijöiden lisäksi useimmat luottamushenkilöt ja intranet-sivut ovat kaupungin sisäiset sivut, joille luottamushenkilöt eivät pääse.

Kaupungin internet-sivut, eli kaikille avoimet sivut, ovat se paikka, josta pitäisi löytyä kaikki luottamushenkilöiden tarvitsemat tiedot ja ohjeet. Voidaan siis olettaa, että VAASAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Matkustussääntö

)on se dokumentti, jossa selvitetään myös korttien käyttöä. Ohje ei kuitenkaan kerro niiden käytöstä mitään. Tämän ohjeen olen lukenut viimeksi loppusyksystä. Myöskään mistään muualta kaupungin internet-sivuston ohjeistoista ei löydy kortin käytöstä tietoa.

Toinen paikka, missä on luottamushenkilöille tietoa, on kaupungin ekstranet-sivusto. Sielläkään ei ole asiasta tietoa. On vain linkki, joka johtaa e.m. dokumenttiin internet-sivuilla.

Pyysin erästä kaupunginhallituksen jäsentä ja erästä lautakunnan puheenjohtajaa myös etsimään ohjetta, jossa kortin käyttö kielletään, kaupungin internet- ja ekstranet-sivuilta, mutta kumpikaan ei löytänyt.

Pyysin minulle virheen sisältävästä matkustussäännöstä kertoneen virkamiehen lähettämään ohjeen minulle pdf-tiedostona. Kortin käyttöön liittyvän ohjeen näin nyt ensimmäisen kerran 22.1. Dokumentti, jonka sain, on ainoastaan kaupungin henkilöstön nähtävillä intranetissä, siten ilmeisesti vain heille tarkoitettu ohje, luottamushenkilöt eivät voi sitä nähdä.

Kaupungin matkustussääntö ohje kertoo sinänsä selvästi, miten toimitaan tai ei toimita, ohje kuitenkin vahvistaa aikaisempaa muistikuvaani, että pisteet menevät kaupungille. Tämän muistikuvan mukaisesti toimin matkaa hankittaessa ja luulin pisteiden todella menevän kaupungille. Käsitykseni ei ollut oikea, mutta ohjeessa on joka tapauksessa merkittävä virhe. Siinä puhutaan kaupungin yrityskortista, mutta sellaista ei kaupungille ole hankittu, jos olisi hankittu niin pisteet olisivat menneet kaupungille.

Ohje on kirjoitettu 23.2.2012, joten kortin olisi ehtinyt hankkia tai ohjeessa olevan virheen olisi ehtinyt korjata, kun aikaa ohjeen laatimisesta on kulunut melkein kaksi vuotta. Yleisesti ottaen ohjeita laadittaessa niihin kirjataan, mitä tehdään eikä mitä aiotaan tehdä, eli kaupungilla olisi pitänyt olla yrityskortti jo ohjetta kirjoitettaessa.

Muistamme aikaisemmat matkustusohjeisiin liittyvät ongelmat edellisen kaupunginhallituksen ajoilta. Silloin puhuttiin, että asiat olisi laitettu kuntoon, mutta niin ei ole! Edellisen ongelmatilanteen aikoina esittelin oma-aloitteisesti eräälle johtavalle virkamiehelle, miten ohjejärjestelmä pitäisi laatia, mutta mitään ei silloisen kaupunginhallituksen lupauksista huolimatta tapahtunut.

 

Jatka lukemista:

Mitkä ovat kaupungin ohjejärjestelmän puutteet?

Kaupungin ohjeet eivät ole saatavilla verkon kautta kaikille niitä tarvitseville eikä niitä ole saatettu muilla tavoin niitä tarvitsevien tietoon. Ohje, jossa esim. kielletään oman lentobonuskortin käyttö, ei ole luottamushenkilöiden nähtävillä eikä sitä ole muilla keinoin saatettu heidän tietoonsa.

1. Ohjeita ei katselmoida vuosittain, vaan niissä on virheellistä tietoa vuodesta toiseen. Yleensä laatujärjestelmän mukaan ohjeet on katselmoitava vuosittain.

2. Kaupungin ohjejärjestelmä on rakenteeltaan sekava eikä sieltä kovinkaan helposti löydä tietoa.

3. Saman tyyppisiä ohjeita on olemassa useita ja ne sijaitsevat eri paikoissa vrt. VAASAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ vs. KAUPUNGIN MATKUSTUSSÄÄN.

Ohjeita, joita ei ole saatettu niitä koskevan ryhmän nähtäville, ei ole juridisesti olemassa ja siten niitä vastaan ei voi kukaan rikkoa, paitsi tietenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, jonka julistetaan toimineen ohjeiden vastaisesti ja on nyt sitten suuri pahis!

Kuten olen todennut, muistan aikaisemman aihetta käsitelleen valtuustokäsittelyn ja puheet asiasta. Mutta entä uudet valtuutetut, jotka tulivat mukaan vuoden 2012 vaaleissa. Tietävätkö he tuosta vuosien takaisesta valtuuston päätöksestä ja siihen liittyvästä keskustelusta ja yleisjaoston (yj) päätöksestä? Ei voida olettaa, että he etsivät oma-aloitteisesti tietoa jostain kv, kh tai yj:n tms. päätöksistä vuosien takaa.

Henkilöstöä ja luottamusmiehiä koskevat ohjeet tulee olla ajantasaisina samassa paikassa ja kaikkien saatavilla. Uudet henkilöt tulee perehdyttää aina ohjeisiin.

Tiedän, että kaupungilla minun lisäkseni moni muukin luottamusmies käy matkoilla. Ovatpa he toimineet miten tahansa korttinsa kanssa, he eivät he ole rikkoneet kaupungin matkustussääntöä, jos siitä ei heille ole erikseen tiedotettu.

Kaupungin matkustussääntö lisättiin luottamusmiesten ekstranet-puolelle 23.1, mutta ongelma on vieläkin siinä, että kaikki luottamusmiehet eivät päässe ekstranettiin, joten ei asia paljoa korjaantunut. <

Mainittakoon, että esim. Oulun kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa oman kortin käyttö ei ole kielletty virkamiesten ja luottamusmiesten matkoilla. Vaasalaisten yritysten kannasta pisteisiin sanomalehti Pohjainen uutisoi viime viikolla. Vaasan kaupungissa tehdään tietenkin niin kuin päätetään riippumatta siitä, miten muualla ja naapurikunnissa tai alueen yrityksissä toimitaan.

Koska selvitykseni paljasti vakavia puutteita kaupungin ohjejärjestelmässä, olen kutsunut johtavat virkamiehet 27.1. palaveriin, jossa käydään läpi mainitsemani ongelmat ja laaditaan korjaussuunnitelma, ettei muille kävisi kuten minulle.

Ehkä tämä olikin vain onnellinen tapahtuma kaikille muille paitsi minulle, kun ohjejärjestelmän vakavat puutteet paljastuivat! Ehkä ohjeet ja tiedottaminen niistä saadaan nyt vihdoinkin kuntoon!

Seppo Rapo
Kaupunginhallituksen pj.

Vaasa

About Toimitus

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa