Polttava kysymys

Tempauksessa kauppatorilla tänään klo. 11.00-17.00 Maan ystävät ja muut osallistujat rakentavat lumiukkoja lumesta tai lumen puuttuessa muista materiaaleista. Tempauksessa myös kerätään Polttava Kysymys -kortteja, joissa kansalaiset voivat vaatia päästövähennyslakia kansanedustajaltaan.

Lumiukot tänään Vaasan torilla

Maan ystävien ja sen yhteistyökumppaneiden lumiukot ja -akat vaativat tänään 19. 02. 2008 eduskuntaa säätämään lain vuosittaisista kasvihuonekaasupäästövähennyksistä.

Ensimmäistä kertaa helmikuussa 2005 eri puolilla Suomea ilmastonmuutosta vastaan mieltään osoittaneet lumiukot nousevat tukemaan Maan ystävien tänään alkavaa Polttava Kysymys päästövähennyslakikampanjaa.

Vaasassa tämä tapahtuu torilla klo 11 – 17. Polttava Kysymys on osa eurooppalaista The Big Ask -kampanjaa, jossa on mukana 17 maata Ruotsista Espanjaan. Kampanja kannustaa kansalaisia vaatimaan kansanedustajiltaan lakia vuosittaisista päästövähennyksistä, jotta ilmastokatastrofi ehditään vielä torjua.

– Päästövähennysponnistelut on aloitettava heti, jotta alati kasvavat päästöt saadaan hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n esityksen mukaan käännettyä todelliseen laskuun viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Muuten kahden asteen lämpenemisen kriittinen raja ylitetään ja pahimmat uhkakuvat toteutuvat. Suomen osalta on arvioitu, että 5 prosentin vuosittaiset päästövähennykset riittänevät, Anna Swanljung Vaasan ympäristöseurasta toteaa.

Lumiukkoja ja akkoja

Tempauksessa Maan ystävät ja muut osallistujat rakentavat lumiukkoja lumesta tai lumen puuttuessa muista materiaaleista. Tempauksessa myös kerätään Polttava Kysymys -kortteja, joissa kansalaiset voivat vaatia päästövähennyslakia kansanedustajaltaan.

The Big Ask -kampanja sai alkunsa Iso-Britanniasta, jossa se oli menestys. Päästövähennyslakikortteja kerättiin ja lähetettiin kansanedustajille yli 130 000, ja maassa on parhaillaan tulossa voimaan maailman toistaiseksi kunnianhimoisin päästövähennyslaki.

Kunnallisaloite Vaasan muuttamiseksi ilmastoystävälliseksi kaupungiksi

Tähänastisen kehityksen hillitön energiankäytön kasvu on käynnistänyt vakavan ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen hillinnällä on keskeinen rooli siinä, miten hyvänä elinympäristömme säilyy tai miten huonoksi se muuttuu. Kunnilla on tässä asiassa suuri vastuu.

Lumiukkotempauksen yhteydessä Vaasan kaupungille luovutetaan kunnallisaloite, jossa esitetään, että Vaasa laatii ilmasto-ohjelman, josta selviävät ne tavoitteet ja keinot, joilla kaupunki muutetaan ilmastoystävälliseksi kunnaksi. Siinä määrin kuin tämä tavoite toteutuu, kaupunki saa myös aitoa kansallista ja kansainvälistäkin arvostusta. Aloitteen allekirjoittajina ovat Vaasan ympäristöseuran ja Åbo Akademis Miljö- och biståndsutskott i Vasa edustajat.

Keskusteluun:

Lue myös kunnallisaloite:


Kunnallisaloite Vaasan kaupungille

Aloite Vaasan muuttamiseksi ilmastoystävälliseksi kaupungiksi

Tähänastisen kehityksen hillitön energiankäytön kasvu on käynnistänyt vakavan ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen hillinnällä on keskeinen rooli siinä, miten hyvänä elinympäristömme säilyy tai miten huonoksi se muuttuu. Kunnilla on tässä asiassa suuri vastuu.

Muun muassa yhdyskunnan parempi energiatehokkuus, pienempi matkustus- ja kuljetustarve, hyvin toimiva julkinen liikenne, ruoan ja muiden tarpeiden lähituotanto sekä hyvin järjestetty jätehuolto vaikuttavat suoraan hiilidioksidipäästöjen alenemiseen. Tällainen kehitys järkeistää muutenkin yhteiskuntamme toimivuutta. Paikallisen uusiutuvan energian eri muotojen kehitys antaa myös uusia pysyviä työpaikkoja, jotka hyvinkin korvaavat vahingollisemman toiminnan lopettamisen.

Keskivertosuomalainen tuottaa vuodessa noin 12 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Ilmaston kannalta kestävä taso olisi noin 2 tonnia vuodessa. Suomessa hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat voidaan jakaa neljään yhtä suureen osaan: sähköntuotanto, lämmöntuotanto, liikkuminen sekä ruoan ja tavaroiden tuotanto ja kuljetus. Kaikkiin näihin osa-alueisiin voi Vaasan kaupunki vaikuttaa ratkaisevasti hyvällä suunnittelulla, päätöksillä, ohjauksella sekä jatkuvalla valistuksella ja seurannalla.

Kaupunki voi vaikuttaa siihen, miten asukkaiden sähkö ja lämpö tuotetaan ja liikenne järjestetään. On myös puututtava julkisten palveluiden kuten koulujen, virastojen ja urheilulaitosten välittömiin päästöihin. Välillisten päästöjen vähentäminen tapahtuu mm. järkeistämällä yhdyskuntarakennetta siten, että asuminen, työ ja palvelut muodostavat mahdollisimman tiiviitä kokonaisuuksia. Energiankulutusta voidaan merkittävästi vähentää, kun siihen kiinnitetään suurempaa huomiota. Myös mahdollisimman hyvin toimivan ja vähäpäästöisen jätehuollon järjestäminen on merkittävä osa-alue, jossa Vaasa on päässyt hyvään alkuun, mutta paljon on vielä tehtävissä. Varsinkin jätteen synnyn ehkäisemisessä on vielä paljon tehtävissä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjään 30 % vuoteen 2020 ja vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2007 alussa Euroopan päämiehet sopivat energiapolitiikan tavoitteista. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin nykyisestä noin 6,5 %:sta vuoteen 2020 mennessä ja nostaa ekotehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

Jotta ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen onnistuu, pitää Suomessa kuntien toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti ilmastoystävällisen yhteiskunnan luomiseksi. Esimerkkejä on: Ruotsissa 80 000 asukkaan Växjö on ottanut tavoitteekseen puolittaa ilmastopäästöt asukasta kohti vuoteen 2010 mennessä. Vuosien 1993 ja 2006 välillä Växjössä päästöjä asukasta kohti vähennettiin 30 % ja vuonna 2006 päästöt olivat 3 232 kg henkeä kohti.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vaasa laatii ilmasto-ohjelman, jossa esitetään tavoitteet ja keinot, joilla kaupunki muutetaan ilmastoystävälliseksi kunnaksi. Siinä määrin kuin tämä tavoite toteutuu, kaupunki saa myös aitoa kansallista ja kansainvälistäkin arvostusta. Liitteessä on esimerkkejä parannettavista käytännön kohteista, joille voi tehdä toteutettavia suunnitelmia.

Vaasassa 19.2.2008
Vaasan Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan -kampanjan järjestäjien edustajat:
Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry
Åbo Akademis Miljö- och biståndsutskott i Vasa

http://www.PolttavaKysymys.fi

http://www.maanystavat.fi/lumiukot

http://www.thebigask.com

About Toimitus

Check Also

Reittien kunnossapito tärkeätä

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, …

Vastaa