Pikipruukkin myynti

Pikipruukkin asuntokantaa ollaan nyt ajamassa Kunata-asunnot Oy:n syliin väellä ja voimalla. Kaupunginhallituksen iltakouluun odotetaan nyt hunajakielisiä lobbareita houkuttelemaan paikallisia päättäjiä. RG-linen jäljet pelottavat.

Pikipruukin myynti keskusteluissa

Kaupunginjohtaja Markku Lumio vahvisti tänään Pohjanmaan uutisille, että Kuntakiinteistöt-yhtiö esittelee asiaa omasta näkövinkkelistään ensi maanantaina kokoontuvassa kaupunginhallituksen iltakoulussa. Tässä perustietoja Kunta-asunnot Oy:stä

Kunta-asunnot Oy

On kuntien yhdessä omistama yhtiö, johon kehittyvien alueiden kunnat ovat keskittäneet vuokra-asuntonsa. Yhtiö toimii jo 27 kunnassa ja sillä on omistuksessaan noin 10 000 vuokra-asuntoa.

On määritellyt noin 50 kasvukeskuskuntaa, joissa se haluaa toimia.

Säilyttää asunnot pysyvästi vuokra-asuntoina ja hankkii omistukseensa pääasiassa valtion lainoittamia vuokrataloja. Vaikka vuokra-asunnot siirtyvät Kunta-asunnot Oy:lle, kunta päättää jatkossakin asukasvalinnasta, oman ilmoituksensa mukaan.

Kunta-asunnot Oy

Kunta-asunnot Oy houkuttelee kunnan päättäjiä kotisivuilaan mm. näin:

Kunnat ovat yhdessä suurin yhteiskunnan tuella tehtyjen vuokra-asuntojen omistaja. Kuntapäättäjien mielestä kunnan tärkein tehtävä ei ole vuokra-asuntojen omistaminen. Kunnan halutaan kuitenkin päättävän vuokra-asuntojen asukasvalinnasta. Vuokra-asuntoja on oltava kysyntää vastaavasti ja ne on pidettävä jatkossakin vuokra-asuntokäytössä.

Kunnat ovat sitoneet varojaan ja antaneet takauksia vuokra-asuntotaloilleen. On järkevää, että nämä varat voidaan irrottaa kunnan ydinpalveluihin ja niitä tukeviin investointeihin.

Kunta-asunnot Oy tarjoaa vaihtoehdon tähän tilanteeseen. Yhtiön tehtävänä on vastata kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin ja hoitaa huolella vuokra-asuntokantaa yhdessä kuntien kanssa.

Kunta-asunnot Oy pystyy tuottamaan asumispalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti valtakunnallisen organisaationsa ja korkean osaamisensa avulla.

Teki tulosta

Vuoden 2007 taseen mukaan konsernin liikevaihto oli toimintavuonna 49,6 M€ (46,3 M€ vuonna 2006) ja nettovuokrat olivat 25,3 M€ (25,5 M€). Käyttökatteeseen 20,4 M€ sisältyy myyntisaamisten alaskirjauksia 0,7 M€. Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta olivat 20,1 M€ ja 0,5 M€. Tilikauden liikevoitto oli 10,7 M€ ja tulos rahoituserien jälkeen -2,8 M€ (1,3 M€) ja tilikauden tulos oli -2,3 M€ (0,5 M€). Tilikauden tulokseen vaikuttivat 2,0 M€ pysyviin vastaaviin kirjatut tasetestaukseen perustuvat lisäpoistot.

Taseen loppusumma oli 394,1 M€, jossa kasvua oli 2,0 M€. Konsernin oman pääoman määrä oli 31,7 M€, jossa vähennystä oli 1,2 M€. Omavaraisuusaste oli 11,2 % (11,0 %) pääomaehtoinen debentuurilaina huomioiden.

Vuoden aikana yhtiön osakkaaksi liittyi kahdeksan uutta kuntaa, mutta sopimuksia kuntien vuokra-asuntokannan siirrosta Kunta-asunnot Oy:n omistukseen ei toimintavuoden aikana tehty.

Konsernin omistuksessa oli toimintavuoden lopussa noin 9 242 asuntoa.

Kunta-asunnot Oy jakaa tietoja kunnanpäättäjille.
http://www.kunta-asunnot.fi/kunnat.asp

Kunta-asunnot Oy:nb asuntokantaa voi tutkiskella täältä:
http://www.kunta-asunnot.fi/vapaat_asunnot.asp

Keskusteluun:

About Toimitus

Check Also

Reittien kunnossapito tärkeätä

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, …

Vastaa