Home / Kolumnit / Päättäjien sidonnaisuuksiin luvassa selkeyttä

Päättäjien sidonnaisuuksiin luvassa selkeyttä

Läpinäkyvyyttä kuntapäättäjien sidonnaisuuksiin

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua valtakunnantasoisten politiikkojen erilaisista sidonnaisuuksista ja omistussuhteista yritysmaailmaan. Usein on keskusteltu myös kuntapäättäjien taustavaikutuksista päätöksen tekoon.

Ensi kesästä lähtien tilanne muuttuu kuntasektorilla, kun kuntalain pykälä 84 alkaa vaikuttaa sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuteen.

Kunnan ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on ilmoitettava johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Ilmoitus on tehtävä myös merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginjohtajaa, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tehtävä on uusi lautakunnalle.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kaupungin on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu.

Periaatteessa ilmoitusten julkistaminen on yksinkertaista: ilmoitusvelvollinen listaa sidonnaisuutensa asiakirjaan, joka laitetaan näkyviin kaupungin verkkosivulle.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävään valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Asiasta huolehtiminen onkin henkilön omalla vastuulla, että erilaiset tehtävät tulevat merkittyä rekisteriin.

Monissa kunnissa on jo vapaaehtoisesti aloitettu sidonnaisuuksien rekisteröinti aiemmin. Nyt kun lain mukaan pitää kaikkien merkittävässä asemassa olevien päättäjien ilmoittaa sidonnaisuudet, aika näyttää miten hyvin tämä toimii.

Lisääkö se kansalaisten luottamusta virka/luottamushenkilöihin, kun on tiedossa, minkälaisia kytköksiä heillä on yrityksiin ja yhteisöihin?

Suunta on oikea. Tällä lisätään avoimuutta ja luottamusta päätöksentekijöihin ja samalla hiukan lisätään valvontaa, jollei asianomaiset itse ole sitä jääviyskysymyksissä huomanneet.

Samalla voi ilmetä, että kuka saattaisi olla kiitollisuuden velassa jollekin yhtiölle tai yhteisölle toimiessaan päättäjän roolissa.

Avoimeksi sitten jää muutama seikka, esimerkiksi mitä merkittävä varallisuus tarkoittaa? Myös ilmoituksien tekemättä jättämisestä ei ole määritelty seuraamuksia.

Käytännössä ikkuna avautuu julkiseen seurantaan merkittävässä asemassa olevien poliitikkojen ja viranhaltijoiden kytköksistä yritys- tai yhteisömaailmaan!

HEIMO HOKKANEN (kd.)

kaupunginvaltuutettu

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa