Home / Muut / Maankohoaminen

Maankohoaminen

Saavut entuudestaan tuttuun, kenties rakkaaseen tai muutoin merkitykselliseen paikkaan, jossa et ole käynyt vuosiin tai jopa vuosikymmeniin. Paikka vaikuttaa jotenkin erilaiselta. Kuulostaako tutulta? Maisemat muuttuvat paitsi rakentamisen myös maanpinnan muutoksiin liittyvien ilmiöiden seurauksena. 

Maanpinta muuttuu, mutta muutos näkyy lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Esimerkiksi vielä pari vuosikymmentä sitten utopistisilta kuulostaneet parhaat nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat sittemmin vakiinnuttaneet asemansa pidettynä, edelleen kehittyvänä palvelumuotona nettikasinoissa. 

Maankohoaminen ja ilmastonmuutos

Maankohoaminen ja ilmastonmuutos ovat puhuttavia teemoja, joihin liittyviin muutoksiin ja uhkakuviin varaudutaan myös Suomessa. Tämä ilmenee muun muassa siten, että tulvariskejä pyritään ennakoimaan niille alttiiden alueiden kartoituksella ja kaavoituksessa huomioidaan tarkasti hulavesien ohjaaminen.

Ilmastonmuutos ja maankohoaminen eivät vielä juurikaan vaikuta elämäämme häiritsevästi konkretian tasolla. Haittojen minimoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on kuitenkin laadittava kestävää kehitystä tukevia ympäristöratkaisuja. 

Vähäluminen talvi tai aiempaa kuumempi kesä ovat huolta herättäviä seikkoja, joiden tulisi ohjata kuluttajia ympäristöystävällisempiin valintoihin. Vaikka lämpötilat ovat vielä toistaiseksi siedettävissä rajoissa, voi tilanne olla jo sadan vuoden päästä huomattavasti hälyttävämpi. 

Erilaisilla kansainvälisillä direktiiveillä ja toimilla pyritään luomaan yleispäteviä linjauksia myös maankohoamisen osalta. Ympäristösuunnittelussa tulee luonnollisesti huomioida kunkin alueen erityisominaisuudet, ja maa kohoaa poikkeuksellisen voimakkaasti nimenomaan Merenkurkussa. 

Mistä maankohoaminen johtuu?

Maankohoaminen selittyy lyhyesti sanottuna Maan vaipassa tapahtuvilla massavirtauksilla. Ilmiötä on esiintynyt jo ainakin kahden miljoonan vuoden ajan, joten kyseessä ei ole uusi juttu. Maan muodon muutoksen myötä massajakauma muuttuu.

Kuten sanottua, on maan kohoamisessa huomattavia alueellisia eroja, ja esimerkiksi Kaakkois-Suomessa maan vuotuinen kohoaminen jää alle kolmen millimetrin. Kiivainta maankohoaminen on puolestaan Merenkurkun alueella, jossa lukema on peräti vajaan sentin luokkaa.

Vaasalaisesta näkövinkkelistä maankohoaminen mukanaan tuomine muutoksineen saattaa tuntua suorastaan ahdistavalta. Etenkin, jos asiaa miettii samanaikaisesti ilmastonmuutoksen kanssa. Merenpinta nousee jäätiköiden sulamisen seurauksena, ja huolestuttavaa on, että kyseiset ilmiöt eivät ole staattisia.

Geologisiin muutoksiin sopeutuminen

Maailmanlaajuisella tasolla merenpinnan vuotuinen nousu on parin viime vuoden aikana kohonnut noin 1,5 millimetriin. Merenpinnan nousu tasapainottaa omalta osaltaan hieman maankohoamisen vaikutusta, mutta muutos on havaittavilla maamme rannikkoalueilla selkeästi. Asiantuntijat ovatkin laskeskelleet, että mikäli ilmiö jatkuu samanlaisena vähintään noin 2 000 vuoden ajan, on maastamme lopulta uusi maayhteys Ruotsiin. 

Ihmisen luontaisena taipumuksena on asuinalueensa geologisiin muutoksiin sopeutuminen ja elinympäristöä pyritään muokkaamaan muutoksien edellyttämällä tavalla. Näin ollen esimerkiksi maankohoamiseen vastataan ruoppauksella, viljelyalueiden laajentamisella ja satama-alueiden muokkauksella.

Vaikka muutaman millimetrien maankohoamista ei huomaa päivässä, tulee ero selvästi ilmi Suomen siirtynyttä rantaviivaa historiallisten karttojen tai valokuvien avulla tutkaillessa. Maanpinnan kohoaminen on vain yksi esimerkki siitä, millaisessa jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa maailma on myös ympäristöön liittyvien kysymysten osalta.

Ympäristömuutokset- ja vaikutukset ovat lokaalilla ja globaalilla tasolla mietityttäviä ilmiöitä, joihin etsitään kuumeisesti ratkaisuja. Maailman väestöräjähdys, yletön kulutus ja kertakäyttökulttuuri ovat johtaneet etenkin viime vuosikymmeninä huolestuttavaan tilanteeseen. Luonnonvarojen tulevaisuus ja planeettamme sietokyky ovat koetuksella, ja nykypolven tulisi vastata haasteeseen olankohautusta voimakkaimmilla toimilla.

About Toimitus

Check Also

Millaista on Vaasan viihtyisä kaupunkielämä

Vaasaan suunnataan yleensä kesällä, ensisijaisesti sen saaristoa, rantoja ja ulkoliikuntaa täyttä oleviin luontokohteisiin. Mutta vaikka …

Vastaa