Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta /
Lars Gästgivars – Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050

Lars Gästgivars – Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050

Täysistunto 118/2014

Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon ”Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous” linjausten päivitys eduskunnalle 2014 (25.11.2014)

Lars Erik Gästgivars (r):

Värderade talman! Naturresursekonomin ska ha som mål att öka vår konkurrenskraft med miljösmarta lösningar. Om vi ska vara föregångare och samtidigt klara den globala konkurrensen måste hela samhället vara med, det måste finnas en gemensam vilja. Miljöskyddet ska inte ses som en broms i utvecklingen.

Svenska riksdagsgruppen ser det som väsentligt att vi förbättrar resurseffektiviteten och skapar energisnåla lösningar i hela samhället. Vi behöver också ett ekonomiskt klimat här i landet där olika aktörer ryms med på marknaden på rättvisa villkor. Den mer storskaliga industrin behövs för att få tillväxt som förstärker vår bytesbalans, men utan klart förbättrade villkor för små och medelstora företag blir denna statsrådets långsiktsstrategi bara vackra fraser. I vårt nya globala ekonomiska klimat bör vi också få ett nytt tänkande.

Arvoisa puhemies! Valistunut kuluttaja voi helposti yhtyä selonteon tavoitteeseen, jonka mukaan Suomi lisää luonnonvaratalouteen perustuvan kestävän liiketoiminnan osuutta. Eihän kukaan halua meidän vaarantavan luonnonvarojamme, kun taas me kaikki näemme mielellämme Suomen kestävän luonnonvaratalouden ratkaisujen johtavana vientimaana. Tässä on osattava yhdistää rohkeutta ja varovaisuutta. Ottakaamme esimerkiksi makea vesi. Globaalisti tarkasteltuna kyse on rajallisesta luonnonvarasta. Tässä me olemme hieman sokeita, koska Suomi on harvoja maita maailmassa, jossa on puhdasta makeaa vettä, sekä hanasta tulevaa juomavettä että puhdasta vettä puroissa.

Meidän on nähtävä tämä kilpailuetuna, jota emme saa vaarantaa. Tämän vuoksi tarvitsemme ankarat säännöt, joilla estetään pohjaveden pilaantuminen. Kyse on tietenkin selonteossa käsiteltävästä kaivostoiminnasta. Valitettavasti Talvivaaran tapahtumat ovat heittäneet varjon koko tämän toimialan ylle. Siellä tapahtunut, siis sellaisen tekniikan käyttöönotto, jota on vaikea hallita, ei saa tietenkään toistua. Kuitenkin puhdas ja kestävä kaivostoiminta on meille tärkeää. Meidän on syytä hyödyntää olemassa olevia suuria mineraalivaroja.

Värderade talman! När det gäller vatten har Finland även ett högklassigt ingenjörskunnande som även satt sina spår i våra närregioner. Jag tänker på vattenreningsverket i S:t Petersburg där finländska ingenjörer centralt har varit med i alla faser. Just nu fokuserar man mycket på den arktiska regionen och vilka möjligheter det finns där att utnyttja regionens naturresurser. Stora intressen står på spel. Här vill svenska riksdagsgruppen framhålla att den arktiska miljön är sårbar och vi ser det som en förnuftig nordisk linje att tala för försiktighetsprincipen.

Ett kapitel för sig är våra skogar som är värdefulla för framtidens naturresursekonomi. Det har vi tidigare behandlat när regeringen presenterade sin skogsstrategi. Har vi gjort tillräckligt för att de förnybara naturresurserna som vind och sol ska få den plats de förtjänar i vår energipolitik? I jämförelse med Sverige, Danmark och Tyskland ligger vi på tok för långt efter. Man kan fråga sig varför vindkraften står för omkring 10 procent av Tysklands elbehov, medan det hos oss är bara 1 procent fastän våra länder är geografiskt lika stora.

Arvoisa puhemies! Kotiseudullani, Vaasan seudulla, on paljon ympäristöystävällistä teollisuutta ja liiketoimintaa. Energiakeskittymä on onnistunut siellä siinä, missä monilla suomalaisyrityksillä on vaikeuksia, luomaan yhteistyön avulla kokonaisuuksia ja löytämään näin vientimarkkinoita kokonaisvaltaisille ratkaisuille. Olen vakuuttunut siitä, että aurinkoenergia on luonnonvara, johon kannattaa panostaa tulevaisuudessa. Asiantuntijat ovat tästä liikuttavan yksimielisiä. Vaasan seudun energiakeskittymä on hyvällä tiellä ja panostaa suuria summia tähän kehitykseen.

Värderade talman! Det finns potential, men har vi i Finland förstått detta? Det krävs mera nytänkande i de storbolag som dominerar vår energimarknad. Som beslutsfattare måste vi även se till att våra små och medelstora företag kan agera och producera på samma villkor som man gör på den globala marknaden. I annat fall tar underleverantörerna till storbolagen slut. Innovativa aktörer ska vi uppmuntra, ge möjligheter och inte bromsa.

Lars Erik Gästgivars (r):

Arvoisa puhemies! Miksi teknologian huumassa, joka ei ole huono asia, unohdamme monesti meidän parhaan kaupitettavan luonnonvaramme, Suomen puhtaan luonnon? Tämä olisi valtava rahantuontiteollisuus, jos sitä hyödynnettäisiin. Turismi ja matkustaminen ovat maailman suurin teollisuus. Tämän olemme unohtaneet Suomessa. Miksi emme tee Suomesta myös turistimaata? Meillä on kaikki mahdollisuudet siihen.

Arvoisa ministeri, nyt annamme hotellien ja ravintoloiden, jotka palvelisivat näitä matkustajia, kaatua, ja työttömyys lisääntyy meidän oman kotitekoisen ravintola-alkoholipolitiikan takia. Toivottavasti olemme turismin ottaneet huomioon, kun rakennamme tulevaisuuden puhtaan elinkeinon ja luonnon talouden Suomeen.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa