Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta /
Lars Gästgivars – Aliurakoitsijoiden rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

Lars Gästgivars – Aliurakoitsijoiden rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

Ajankohtaiskeskustelu ja suullinen kyselytunti 116/2014

Aliurakoitsijoiden rakentamisilmoitukset Verohallinnolle (20.11.2014)

Lars Erik Gästgivars (r):

Värderade talman! Byggbolagens skyldighet att till skattemyndigheterna rapportera vem de har på arbetet på ett bygge är problematisk på flera sätt. Byggherren överlåter ofta anmälandet till huvudentreprenören som då tvingas samla in information också från underentreprenörerna. Detta leder till att huvudentreprenören får tillgång till känslig information om underentreprenörens affärsverksamhet vilket snedvrider konkurrensen.

Arvoisa puhemies! Rakentamisilmoitukset Verohallinnolle aiheuttavat monenlaisia ongelmia pienelle rakennusyhtiölle. Aliurakoitsijoiden työntekijätiedot ilmoitetaan Verohallinnolle pääurakoitsijan kautta. Pääurakoitsija saa näin käsiinsä arkaluontoisia tietoja aliurakoitsijoiden liiketoiminnasta. Tämä vääristää kilpailutilannetta.

Arvoisa puhemies! Järjestelmää olisi muutettava siten, että aliurakoitsijat voisivat ilmoittaa tiedot suoraan Verohallinnolle ilman, että arkaluontoista tietoa päätyy vääriin käsiin. Miten hallitus aikoo puuttua tähän epäkohtaan?

Lars Erik Gästgivars (r):

Arvoisa puhemies! Yleiskritiikin rakentamisilmoitusjärjestelmä on ongelmallinen ja kallis. Järjestelmällä yritetään ratkaista pääasiassa pääkaupunkiseudulla esiintyvää ongelmaa. Kuitenkin maan kaikki rakennusyhtiöt velvoitettiin mukaan tähän byrokraattiseen ja kalliiseen ilmoitusrumbaan. Järjestelmä on raskas ja kallis maanrakentajille, ja tämä ilmoitusjärjestelmä on mahdoton valvoa.

 

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa