Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Laihian kunnanjohdosta tutkimuspyyntö

Laihian kunnanjohdosta tutkimuspyyntö

Laihian kunnanjohdosta tutkimuspyyntö

Laihian kunnanjohtajasta Hilkka Annolasta ja kunnanhallituksen puheenjohtajasta Martti Pinnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Tutkintapyynnön ovat tehneet helmikuun toisella viikolla laihialaiset rakaennusneuvos Antti Ruostetniemi ja talousneuvos Juhani Mäki.

Kyrönmaan poliisia pyydetään tutkimaan, ovatko molemmat syyllistyneet rangaistavaan tekoon kunnanhallituksessa viime vuonna. Pyyntö koskee menettelytapoja Pekka Teräväistä koskevassa kunnanhallituksen ratkaisussa.

Poliisi ei ole vielä päättänyt, johtaako pyyntö tutkimuksiin. Kyrönmaan poliisilla on meneillään pyyntöön liittyvä esiselvitysvaihe. Siinä selvitetään, antaako pyyntö aihetta jatkotoimiin.

Tutustu tutkimuspyyntöön alla olevasta linkistä:


TUTKINTAPYYNTÖ

1. Ovatko Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annola ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti Pinta menettelyllään virkamiehinä syyllistyneet rangaistavaan tekoon.

Tapahtumat

2. 9.5. kh kutsui valtuutetut informaatiotilaisuuteen (liite 2.) , jossa Laihian kunnan valitsema asianajaja tulee selostamaan sopimussakkoasiaa kunnanhallituksen jäsenille ja valtuutetuille maanantaina 14.5.2007 klo 18.00.

3. 14.5. informaatiotilaisuus, jonka jälkeen oli kh:n kokous, jossa asiaa vaatimuksesta huolimatta ei käsitelty. Puheenjohtaja vain heitti kokouksen alussa listan pöydälle ja kehotti kaikkia ottamaan siitä nimensä pois. Kaikkiaan 7 valtuutettua veti viivan nimensä yli, joten listaan jäi vielä 7 nimeä.

4. 16.5. Valtuutetut Esa Niemelä (liite 3.) ja Sirpa Mäki (liite 4.) tekivät vaatimuksen asian käsittelystä ja Niemelä uhkasi poliisitutkinnalla. Samana päivänä asia tuli hallituksen ja valtuuston listoille 5. 21.5.2007 § 281 (liite 5.) kh:n kokouksessa kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle: "Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuustolle, että riita-asia on esillä 06.06.2007 Vaasan käräjäoikeudessa". Sama teksti ilmestyi sitten kh:n esitykseksi valtuustolle. Eli kunnanhallitus ei valmistellut asiaa eikä käsitellyt sopimuksen hyväksymistä, vaikka valtuutetut olivat nimenomaisesti vaatineet.

6 28.5.2007 § 49 (liite 6.)valtuustossa asian tultua käsittelyyn heti aluksi Martti Pinta pyysi, että valtuusto kuulisi kunnan valitsemaa asianajajaa asiantuntijana, mikä tapahtuikin. Käsittelyn jatkuttua valtuutettu Raimo O. Kinnari esitti kahden muun kannattamana, että Teräväisen esitys hyväksytään. Kunnanjohtaja ilmoitti heti, ettei Kinnarin esitystä sopimuksen hyväksymiseksi voi käsitellä valtuustossa, koska kh ei ole käsitellyt asiaa ja valtuusto voi käsitellä vain kh:n valmistelemia asioita. Kinnari muutti esitystä, että palautetaan takaisin kh:n valmisteltavaksi. Kun se ei voittanut hän uusi alkuperäisen esityksensä hyväksymisestä, joka sitten käsiteltiinkin mutta ei hyväksytty. Menettely aiheutti valtuustossa suurta hämmennystä ja kokous keskeytettiin monta kertaa.

7. 31.7.2007 allekirjoitti (liite 7.) 7 valtuutettua kuntaan toimitetun vaatimuksen, että kunnan tulee hyväksyä samassa Teräväisen asiassa käräjäoikeuden 16.7.2007 antama hylkäävä päätös kunnan kanteeseen ja vaativat, että mikäli kh ei tee myönteistä päätöstä asiassa seuraavassa mahdollisessa kokouksessa, asia on tuotava välittömästi valtuuston päätettäväksi.

8. Annolan esityksestä kh 6.8.2007 § 361 (liite 8.) päätti, että päätösvalta asiassa on kh:lla ja päätti valittaa käräjäoikeuden päätöksestä, koska hankitut asiantuntijalausunnot puoltavat valitusta, vaikka mitään asiantuntijalausuntoja ei oltu hankittukaan. Asiaa ei tuotu vaatimuksesta huolimatta valtuuston käsiteltäväksi.

Yhteenveto tapahtumista

Kuntalain 54 §:n mukaan, mikäli vähintään neljäsosa valtuutetuista vaatii jonkin nimetyn asian käsiteltäväksi valtuustossa, on kunnanhallituksen valmisteltava se kiireellisesti ja valtuusto kutsuttava koolle päättämään asia. Laihialla on 27 valtuutettua, joten 7 valtuutettua täyttää minimivaatimuksen.

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat kaksi eri kertaa laiminlyöneet velvollisuutensa, vaikka ensimmäisellä kerralla kaksi valtuutettua vielä erikseen ovat heille osoitetuilla kirjeillä vaatineet asian pikaista valmistelua ja jo tuolloin ilmoittaneet, että he muussa tapauksessa tekevät tutkintapyynnön poliisille.

Tapahtumista ilmenee, että kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat tahallaan jättäneet asian valmistelun tekemättä ja jopa aktiivisin toimin pyrkineet siihen, ettei asia tule valtuuston käsittelyyn. Kunnanjohtaja on ensimmäisellä kerralla ilmoittanut, ettei valmistelua ole tarkoituskaan tehdä ja vieläpä valtuuston kokouksessa vedonnut siihen, ettei valtuusto voi käsitellä kyseistä asiaa, koska kh ei ole sitä valmistellut.

Menettely on ollut laitonta ja demokratian ja valtuutettujen vaatimusten halveksimista ja menettelyllä on aiheutettu haittaa ja vahinkoa ainakin kunnalle ja Teräväiselle.

Laihia 8.2.2008
Antti Ruostetniemi
Juhani Mäki

About Toimitus

Check Also

Freyr Battery ehkä Vaasaan

FREYR Battery (“FREYR”), uuden sukupolven akkukennojen tuotantokapasiteetin kehittäjä on allekirjoittanut aiesopimukset (Memorandum of Understanding) Suomen …

Vastaa