Home / Kolumnit /
Kim Berg – Huomio työhyvinvointiin

Kim Berg – Huomio työhyvinvointiin

Huomio työhyvinvointiin

Vaasassa Future Workshopissa vieraillut Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä haluaa yhä keskustella työaikojen pidentämisestä (Pohjalainen 19.5.). Vihriälä viittaa esitykseen, jossa nykyiseen työaikaan lisätään muutama tunti viikossa ilman palkanlisäyksiä.

Vihriälän mukaan kilpailukyky paranee ja tuotannon määrä kasvaa automaattisesti.

Tuotannon määrän automaattinen kasvu saattaisi pitää paikkansa, jos työn tekisi ihmisen sijaan kone. Ainakaan tuottavuus ei yksinomaan työajan pidentämisellä parane, sillä tuottavuuden kasvu edellyttää nimenomaan tuotosten määrän kasvua suhteessa tehtyyn työpanokseen.

Lisäksi työajan mahdollinen pidentäminen johtaisi siihen, että työelämässä jo olevat tekisivät töistä entistä suuremman osan ja vähentäisivät työttömien työnsaantimahdollisuuksia. Riskinä on, että työaikojen pidentäminen johtaisi töissä olevien uupumiseen ja työn tuottavuuden laskuun.

Työajan pidentämisen sijaan huomio on kiinnitettävä työntekijöiden ja työpaikkojen hyvinvointiin. Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa selkeästi enemmän kuin pidempää työpäivää tekemään velvoitettu työntekijä.

Uuden hallituksen ohjelmassa on otettava huomioon työhyvinvoinnin merkitys työelämän tuottavuustavoitteiden saavuttamisessa. Työhyvinvointia edistämällä ylläpidetään työkykyä ja motivaatiota, mitä kautta tehokkuus paranee ja tuottavuus lisääntyy. Työhyvinvointi heijastuu myös työterveyshuollon kustannuksiin.

Työnantajien olisi hyvä ottaa työjärjestelyissä nykyistä enemmän huomioon työntekijät. Lisääntyneet vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat avain piteneviin työuriin sekä tuottavuuden kasvuun.

Kim Berg

Pääluottamusmies Vaasan keskussairaala

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa