Home / Kolumnit /
Juha Tuomikoski – Jupiterin työnohjauksesta

Juha Tuomikoski – Jupiterin työnohjauksesta

Maria Tolppanen on nostattanut valtavan keskustelun lausahduksellaan, että työvalmennussäätiö Jupiter on ”tarpeellinen ”narkomaaneille ja sekakäyttäjille”. Lausahdus oli epäilemättä asiaton ja loukkaava. Sen lisäksi Tolppanen esitti muita väitteitä. Pohjalaisessa 27.8. ja 28.8. hän valitti, että Jupiter ei luo ”oikeita työpaikkoja”, ja että palkkauksensa puolesta työ on ”orjatyötä”.

Olen ollut aikaisemmin työttömien ohjaaja, joskaan en Jupiterissa. Kommentoin Tolppasen väitteitä kokemusteni valossa.

Jupiterin asiakkaat ovat henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä pysty menemään ”oikeisiin töihin” tes:n mukaisella palkalla. Syynä on se, että ”oikea” työnantaja arvioi, ettei se saisi kyseisestä työntekijästä palkkauskuluja korvaavaa tuotosta.

Jos henkilöllä on mahdollisuus saada työtä yleisiltä työmarkkinoilta ”oikealla” palkalla, hänen ei pitäisi kuulua Jupiterin kohderyhmään.

Jupiterin asiakkaiden heikompi työpanos voi johtua monesta seikasta: heikosta koulutuksesta ja työkokemuksesta, fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista, vajaasta kielitaidosta tai yksinkertaisesti nuoresta iästä. Toisinaan taustalla on Tolppasen mainitsema päihdeongelma.

Työvalmennus voi oikeasti auttaa näitä ihmisiä pääsemään työpolun alkuun. Mutta jos työvalmennuksen ehdoksi pantaisiin tes:n mukainen palkka, näillä henkilöillä ei olisi mahdollisuutta päästä työvalmennukseen. On huomattava, että Jupiterin valmennettavat saavat ammatillista ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta, ja heidän puutteisiinsa suhtaudutaan pitkämielisemmin kuin ”oikeassa” työpaikassa.

Tolppanen kritisoi vaihtelevin perustein työtehtäviä, joita Jupiter tarjoaa asiakkailleen. Hän antaa ymmärtää, että työmarkkinoilla ei ole tarjolla paljoakaan sellaisia töitä, joita opitaan kädentaidot-osastolla. Toisaalta rekkapesula ja keittiö toimisivat ”oikeillakin” työmarkkinoilla, joten niillä pitäisi Tolppasen mielestä maksaa ”oikeaa palkkaa”.

Oma kantani on, että työvalmennusta tarvitaan. On parasta, että työtehtävät ovat ”oikeita”, eli sellaisia joissa opitaan ”oikean” työelämän tarvitsemia töitä. Tällaisia töitä on Jupiterissa esimerkiksi siivous-, myymälä-, rekkapesu- ja keittiöpuolella, ja epäilemättä listaa voisi jatkaa. Näistä töistä ei voi maksaa tes:n mukaista palkkaa, koska sitten niitä pitäisi tarjota täysin työmarkkinakykyisille henkilöille – eli henkilöille, jotka eivät tarvitse Jupiterin työvalmennusta.

Tolppanen esittää hyviä kysymyksiä Jupiterin työvalmennuksen tuloksista. Tämä on hänen kirjoitustensa ansiokkain osa. Vaasalaiset veronmaksajat sijoittavat Jupiteriin tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa, joten heillä on oikeus vaatia parhaita mahdollisia menetelmiä ja tuloksia. Mielelläni kuulisin vastauksia näihin kysymyksiin.

Kiinnostavaa olisi myös saada vertailevia lukuja Tolppasen kehumasta Kokkotyösäätiöstä (Kokkola). Tuloksia tarkastellessa on yleisesti syytä pitää mielessä, että monelle työttömälle matka työelämään on pitkä ja haasteet valtavia.

Osalle työttömistä ei tulisi heidän vajaakuntoisuutensa vuoksi edes asettaa niin vaativaa tavoitetta kuin ”oikeaa työtä oikealla palkalla”. He tarvitsisivat sellaisia välityömarkkinoita, joilla he voisivat antaa osittaisen työpanoksen osittaisella palkalla.

Tällä hetkellä nämä henkilöt pyörivät puoli vuotta työllistämistöissä, sitten työttöminä ja sitten taas puoli vuotta töissä, eli Tolppasen mukaan ”oravanpyörässä”. Yhteiskunnan kannattaisi miettiä, millä tavoin heille voitaisiin järjestää säännöllisempi mahdollisuus tehdä hyödyllistä työtä, oman jaksamisensa mukaan ja tarvittaessa tessiä alemmalla palkkatasolla.

Juha Tuomikoski (vihreät)
Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa