Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta /
Eduskuntapuheenvuoro: työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskuntapuheenvuoro: työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Täysistunto 110/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (11.11.2014)

Lars Erik Gästgivars (r):

Arvoisa puhemies! Edessämme oleva lakiesitys HE 96 täyttää varmaan tehtävänsä, kun kyse on työeläkeyhtiöiden avoimuudesta operatiivisessa johdossa.

Mutta jotta työeläkeyhtiön operatiivinen toiminta rehellisesti olisi avoin ja tämän lisäksi transparentti, vaaditaan, että myös nämä yhtiöt itse omien yhtiökokoustensa kautta sallisivat kaikkien omistajien ja niiden edustajien tulla valituksi yhtiön operatiiviseen toimintaan. Nyt näin ei ole.

Keskinäisen työeläkeyhtiön kiistaton omistaja ovat vakuutetut, ja näihin kuuluvat myöskin eläkeläiset, joita tänään edustaa niiden valtakunnallinen kattojärjestö Eetu ry 300 000 jäsenineen. Yhtiön operatiivisesta johdosta puuttuu näiden omistajien myötävaikutus. Kun asiaa käsiteltiin talousvaliokunnassa, yritin itse eriävällä mielipiteellä viestittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tämän epäkohdan. Myös lakialoitteeni, jonka 121 kansanedustajaa on allekirjoittanut, tähtää tähän samaan epäkohtaan.

Arvoisa puhemies! Suosimisista eri nimitysten yhteydessä käydään paljon keskustelua julkisuudessa ja myös täällä eduskunnassa. Mutta miten on meidän kaikkien eläkeyhtiön yhtiökokouksissa? Esiintyykö siellä suosimista vai vaikuttaako ainoastaan pätevyys valintoihin näissä suljetuissa kokoustiloissa? Luultavasti tähän epäkohtaan ei tällä lakiesityksellä enää voida mitään. Silti toivon, että lakialoitteeni, jossa on 121 kansanedustajan allekirjoitus, saa myönteisen vastaanoton sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jotta osaa omistajista ei enää syrjäytettäisi, kuten nyt työeläkeyhtiömme yhtiökokouksessa tapahtuu.

Joku voi uskoa ja miettiä, minkä takia. Jos eilen luettiin Helsingin

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Minun kaupunkini, minun kehittämänä

Vaasan kaupunki kehittää asukaslähtöisempiä palveluita ja toimintatapoja osana Avoin kunta –hanketta. Ensimmäisenä tartutaan osallistumisen palveluihin …

Vastaa