Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Asuntomeassuirganisaatio ei kuuntele asiantuntijoita

Asuntomeassuirganisaatio ei kuuntele asiantuntijoita

Vaasan kaupungin geoinsinööri Erkki Lauttamus tulee sunnuntaina aamulenkillä vastaan Hallintotalon edessä. Mies on pakko pysäyttää ja tehdä muutama kysymys. Pienen empimisen jälkeen Lauttamus suostuu vastaamaan.

Savikerros on 7-8 metrin syvyydessä

-Katualueilla tehdyt kairaukset ovat aika perusteellisia, mutta tonteilla ne ovat vähäisiä, koska niiden tekemiseen ei saatu lupaa. Tehtyjen pohjatutkimusten mukaan pehmeät lieju-,savi- tai silttikerrokset ulottuvat katu- ja tonttialueilla enimmillään noin 6-7 metriin, sanoo Lauttamus

Menivätkö tiedot kairauksista kaikille osapuolille?

-Tiedot lähetettiin asuntomessutoimistoon ja Pöyry Oy:lle. Tiedot on tallennettu Vaasan kaupungin paikkatietojärjestelmään ja sieltä ne on asianosaisille saatavilla.

Onko Sinun asiantuntemustasi kuultu kairausten jälkeen?

Ei, ei ole

Miksi?

Hyvä kysymys. En osaa vastata

Kuinka laajalla alueella tuo 6-7 metrin syvyyteen ulottuva savialue on?

-Asia näkyy erittäin havainnollisesti maaperäkartalla. Ainakin Liito-oravakadulla on kohta, jossa savikerroksen paksuus on n. viisi metriä eli juuri sillä kohdalla missä on vajoamia. Liito-osavankadun alkupäässä on pari pientä aluetta joissa on samansuuntainen savikerro

Onko odotettavissa lisää painumia?

-Tuollainen 2-3 metrin savikerros (mikä on jäänyt louhetäytön alle) voi painua 10-15 cm (konsolidaatiopainuma) ja se tapahtuu pääosin 2-3 vuodessa.

Miten painumisongelma on Sinun mielestäsi ratkaistava?

Halvin keino on odottaa 1-2 vuotta. Silloin se hoituu itsestään.

Mitä ajattelet syntyneestä tilanteesta?

-Tämä on suuri häpeä koko Vaasan kaupungille.

Miten vastaavilta ongelmilta voi välttyä. Mitä pitää tehdä?

Muuttaa kaupungin organisaatiota siten, että asiantuntijat pääsevät vaikuttamaan päätöksiin. Nyt ei niin ole.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan savea piti poistaa noin 150 000 m3. Nyt sitä on poistettu normaali kaivinkoneen ulottumaan eli 4-5 metrin syvyyteen.

Erkki Lauttamus on toiminut maarakennusalalla yli 20 vuotta ja osallistunut 50-60 rakennuksen pohja-ja perustustöiden suunnitteluun.

Mitään tällaista en ole elämäni aikana aikaisemmin kokaenut, sanoo Lauttamus.

Keskusteluun

About Toimitus

Check Also

Reittien kunnossapito tärkeätä

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, …

Vastaa