Aradis

Aradis – Arts Against Discrimination

Vaasaan saatiin eurooppalaisia vieraita, kun joukko nuorisojärjestöjen ohjaajia saapui tutustumiskäynnille. Vierailu johtui siitä, että Kulttuuriseura Mira ry. järjestää kansainvälisen nuorisotapahtuman Vaasassa huhtikuussa.

Aloite seminaarin järjestämiseksi Vaasassa on tullut Maltan alueelliselta nuortenkeskukselta. Osallistujia tulee kuudesta Euroopan maasta, jotka ovat: Malta, Turkki, Puola, Ranska, Tanska ja Ruotsi. Suomi mukaan lukien Vaasaan saapuu yhteensä 65 alle 25-vuotiasta nuorta sekä heidän ohjaajansa.

Seminaari

Tapahtuma järjestetään 23.- 30.4. 2007. Projektin valmistelutyö aloitettiin jo varhaisessa vaiheessa. Opetusministeriön alainen CIMO (Centre for International Mobility) hyväksyi seuran rahoitusanomuksen ja vuoden alusta projektitoiminta voitiin potkaista käyntiin. Projektin osallistujat ovat Euroopan unionin nuorisojärjestöjen jäseniä ja Välimerenmaiden nuorisofoorumin kumppaneita. Kulttuuriseura Mira on ollut mukana järjestöpartnerina jo vuodesta 2004. Nyt kulttuuriseuran kansainvälinen jäsenyys on tuonut eurooppalaisuuden myös Vaasaan.

Nuorisotapahtumalla halutaan kiinnittää huomiota nuorten mahdollisuuteen toimia syrjintää vastaan taiteen keinoin ja taiteen keinoihin välittää monimuotoisen ja suvaitsevaisen Euroopan luonteenpiirteitä myös vaasalaiselle yleisölle.

Työpajoja, esityksiä

Aradis-hanke huhtikuun viimeisellä viikolla koostuu työpajoista, omista esityksistä myös vaasalaiselle yleisölle, teatteri- ja kouluvierailuista, esitelmistä, itsenäisestä työskentelystä. ja tutustumiskäynneistä eri kohteisiin Vaasassa ja sen ympäristössä.

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry on jo aiemmin tänä vuonna ollut mukana Pariisissa luomassa kansainvälistä nuorten kontaktiverkostoa, jonka jäseniä ovat järjestöjä kahdessakymmenessä Euroopan maassa. Verkosto mahdollistaa myös vaasalaisten nuorten osallistumisen eurooppalaisiin nuoriso- ja kulttuuritapahtumiin lähtitulevaisuudessa.

About Toimitus

Check Also

Reittien kunnossapito tärkeätä

Vaasan kaupunki käynnisti keväällä 2021 kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laa-timisen, jossa määritellään kävelyn edistämisen visio, …

Vastaa