Sammenligne Strømpriser | Lån | Billig Radonmåling | Paras näppäimistö 2019 | Billig Forsikring | Innbruddsalarm | Kredittkort Test 2019 | Billig Mobilbutikk
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Koulujen lakkauttaminen Vaasassa edellyttää arviointia

Koulujen lakkauttaminen Vaasassa edellyttää arviointia

Vaasan koulujen lakkauttaminen

Kuntalaisaloitepalvelu

Vaasassa ollaan päätetty lakkauttaa Asevelikylän, Teeriniemen ja Palosaaren koulut. Lakkautuspäätökset on tehty rahallisten säästöjen toivossa. YK:n lasten oikeuksien komitea edellyttää päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointia. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola toteaa, että vaikutusarvioinnin tekeminen voisi vähentää lasten koulupudokkuutta. Koulujen yhdistäminen saattaa lisätä mielenterveysvaikeuksia, jotka ovatkin lisääntyneet juuri peruskouluikäisillä lapsilla. (Lähde: YLE uutiset 15.4.2016: ”Ylitarkastaja: Ratkaisu koululaisten hyvinvointiin on, sitä ei kuitenkaan käytetä”.)

Ryhmäkokojen kasvamisen on todettu vaikuttavan lasten kehitykseen ja oppimiseen kielteisesti. Myös välimatkojen piteneminen saattaa hankaloittaa perheiden arjen sujuvuutta. On seurattava koulujen lakkauttamisista saatuja todellisia säästöjä ja verrattava niitä lapsivaikutusarvioihin, jotta saadaan selville, onko säästöistä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä enemmän hyötyä vai haittaa.

On inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää tehdä nämä arviot, mutta se on myös kuntien velvollisuus. Siksi valtuuston on syytä tehdä huolellinen selvitys koulujen lakkauttamisten ja yhdistämisten vaikutuksista lapsiin sekä talouteen. Valtuusto voi käyttää apunaan komission suosituksia.

Mitä tulee arvioida:

Koulujen lakkauttamisten ja koulujen yhdistämisten
• Suorat ja välilliset vaikutukset lapsiin
• Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset
• Vaikutukset eri lapsiryhmiin ja miten ne vastaavat erilaisiin, eri elämäntilanteessa olevien lasten tarpeisiin
• Toteutuneet taloudelliset vaikutukset

Miten arvioida:

Arviointi perustuu saatuun palautteeseen ja tietoon, joka on kerätty
• Lapsilta itseltään
• Kansalaisyhteiskunnalta
• Asiantuntijoilta
• Asianomaisilta
• Tieteellisistä tutkimuksista
• Kansallisista tai kansainvälisistä kokemuksista

Milloin arviointi tulee tehdä:

Komitea suosittelee prosessiluonteista arviointia, joiden eri vaiheet täydentävät toisiaan. Arviointia tulee suorittaa ennakkoon (ennakkoarviointi), toimenpiteen täytäntöönpanon aikana (prosessiarviointina) sekä seurantana, kun kouluarki on lähtenyt käyntiin (seuranta-arviointi).

Koska päätökset on jo tehty, täytyy vaikutusarviointien toteutua
• prosessiarviointina sekä
• seuranta-arviointina

Vaatimukset:

• Kirjallinen, julkinen selvitys lapsivaikutusten arvioinnista sekä
• Kirjallinen, julkinen selvitys taloudellisista vaikutuksista
Asevelikylän, Teeriniemen ja Palosaaren koulujen lakkauttamisista.

Jos selvitykset osoittavat, että lapsien ja perheiden hyvinvointi laskee tai ne osoittavat laajempaa yhteiskunnallista haittaa, on valtuuston ryhdyttävä korjaaviin toimiin välittömästi, jotta YK:n lasten oikeudet toteutuvat Vaasassa.

Aloitteen lisätiedot

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista: http://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsivaikutusten-arviointi/

Vastuuhenkilö

Aino Akinyemi

Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Kolmen soinnun maisterit Vaasasta – Klamydia

“Me ei tosiaan olla ainoastaan pala Eurooppaa, vaan jotain kaunista, jota ei koskaan myydä saa”. …

Vastaa