Spotpris Strøm | Billigste Forbrukslån 2019 | Listing | Puhelinliittymä vertailu | Veteranbilforsikring | Husalarm | Kreditkort Best i Test | Beste Mobilabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Kansalaisaloite Vaskiluodosta

Kansalaisaloite Vaskiluodosta

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys on laatinut kuntalaisaloitteen Vaskiluodon rakentamisesta. Asukasyhdistyksen mukaan Vaskiluoto on tällä hetkellä sekava ja epäyhtenäinen teollisuusalue. Se ei ole ollenkaan ympäristöarvojensa mukaisessa käytössä. Kuntalaisaloite on ensimmäinen merkittävä kansalaispuheenvuoro Vaskiluodon arvoista.

Kuntalaisaloite

Vaihtoehtoja Vaskiluodon rakentamiselle

Siitä saakka, kun rantarock surullisin seurauksin rantautui Vaasaan, olemme yrittäneet puolustaa Vaskiluodon arvokasta metsää kaupunkilaisten ja satunnaisten matkalaistenkin virkistyskäyttöön.

Olemme ehdottaneet Niemeläntien kerrostalokaavailujen sijalle muitakin vaihtoehtoja,joita kaupunki ei ole tutkinut, eikä ottanut niihin kantaa eikä muutenkaan reagoinut. Nyt aiotaan hyvä ja toimiva leirintäaluekin uhrata kerrostaloille.

Konkretisoimme ja selkiytämme ehdotuksiamme sekä verbaalisesti että piirtämällä. Olemme KSV:n kanssa yhtämieltä siitä, että rakentamismahdollisuuksia Vaskiluodossa voidaan ja niitä pitääkin kehittää ja parantaa..

Vaskiluoto on tällä hetkellä sekava ja epäyhtenäinen teollisuusalue. Se ei ole ollenkaan ympäristöarvojensa nukaisessa käytössä.

Olemme kaupungin kanssa samaa mieltä siitäkin, että Vaskiluotoon sopii asuntojakin. Paremmin ne sinne kuuluvat kuin nykyiset teolliset- ja muut toiminnot.jotka ovat suureksi osaksi rumia ja mikä pahinta aikaansaavat raskasta ja vaarallista liikennettä Vaasan keskustaan.

Mielestämme Vaskiluodon kehittämisen ja rakentamisen pitäisi lähteä täydellisestä Vaskiluodon maankäytön uudelleenarvioinnista ja selkeistä tavoitteista.Vaskiluoto on kokonaisuus ja kokonaisuutena sitä pitää käsitelläkin.Pala palalta kaavoittaminen on turmiollista Vaskiluodolle ja koko kaupungille.

Tällä hetkellä Vaskiluodossa on voimassa osayleiskaava,joka mahdollisesta vanhentuneisuudestaan huolimatta on tällä hetkellä ainoa rakentamista ja kaavoitusta ohjaava väline. Muuta ei ole.

Nyt Vaskiluotoa kumminkin aiotaan ruveta sattumanvaraisesti rakentamaan vastoin voimassa olevaa osayleiskaavaa.Kaavoitusmonopoli on luisunut rakennusliikkeelle ilman mitään ohjaavaa suunnitelmaa.Tämä ei ole hyvän hallintotavan mukaista,eikä takaa hyvää lopputulosta.

Ehdotamme:

1. Vaskiluottoon laaditaan uusi osayleiskaava,jossa otetaan huomioon myös alueen virkistysarvot ja pyritään saamaan pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä suunnitelma,joka vähitellen muuttaa Vaskiluodon teolliset alueet asumis- ja palvelukäyttöön ja ottaa huomioon myös nykyiset kaupungin asukkaat ja heidän tarpeensa.

2. Luovutaan ajatuksesta Niemeläntien varren ja leirintäalueen uhraamisesta grynderirakentamiselle.Vaskiluodon metsä on tärkeä virkistysalue kaupunkilaisille. Leirintäalueen siirtäminen mataloituvan lahden rantaan olisi mielestämme arveluttava.Samalla menetettäisiin yksi Suomen kauneimmista leirintäalueista.

3. Sillanpielen aluetta täytetään niin,että sinne voidaan ensivaiheessa rakentaa aivan rannan tuntumaan korkeatasoisia asuinrakennuksia.Täyttöä voidaan myöhemmin jatkaa lahden mataloituessa edelleen.

4. Muita nopeasti käyttöön saatavia alueita rakennetaan sitä mukaa,kun siihen on valmiuksia.Sokeritehtaan alue on erinomainen alue,mikäli EPV:n suunnitelmille löytyisi muunlainen ratkaisu.

5. Ehdotuksemme mahdollisiksi tonttialueiksi ja rahennuspaikoiksi on esitetty oheisella kartalla.

Muita näkökohtia:

1. Miten ilmastonmuutos ja päästöt otetaan vaasalaisessa kaavasuunnittelussa huomioon Vaskiluodossa ja muualla.Ei jarruna vaan mahdollisuutena.

2. Nyt ilmassa on vahva illuusio ja toive keskeisen Vaasan kasvusta.Entä tulevien kuntaliitosten jälkeen Muuttuvatko ajatukset?Mielestämme pitäisi muuttua.Vaasa ei enää kilpaile muiden kuntien kanssa vaan tekee hedelmällistä yhteistyötä.

3. Kannattaisiko ruveta muiden kuntien kanssa jo nyt miettimään,miten kuntaliitoksetvaikuttavat suunnittelun ja rakentamisen painopistealueisiin ja suuntiin?Olisihan siinäkin kauppatavaraa vauhdittamaan ja kenties helpottamaan kuntien yhdistymistä.

4. Mitä vaikutuksia lahden madaltumisella on Vaasalle ja Vaskiluodolle?Ovatko vaikutukset sellaisia,että ne jo nyt pitäisi ottaa huomioon?

5. Toivomme,että Vaskiluodossa noudatetaan hyvää ja kaavoitushierarkian mukaista kaavoitusprosessia,eikä lähdetä sattumanvaraisen rakennusliikettä palvelelevan käytännön tielle.Tätä edellyttää hyvä hallintotapakin.

6. Vaskiluodon rakentamisella ei voi olla niin kiire, ettei olisi aikaa hakvauhtoehtoisia tapoja koko Vaskiluodon kehittämiselle pitkällä aikavälillä.

7. Kantakaupungin asukasyhdistyksen kolme keskeisintä tavoitetta on:

1. Säästää metsä kaikelta rakentamiselta vaasalaisten virkistyskäyttöön.

2. Säilyttää leirintäalue nykyisellä paikalla.

3. Saada KSV todella pohtimaan Vaskiluodon suomia kaupunkilaisia palvelevia mahdollisuuksia.

Vaasassa 18.3.2008

Vaasan kantakaupungin asukkaat ja kantakaupungin asukasyhdistyksen jäsenet:

Keskusteluun:

About Toimitus

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa