Historiske Strømpriser | Forbrukslån svar på Dagen | Billigste Varmepumpe | Sähkösopimus | Veteranbilforsikring | Boligalarm | Kredittkort Reise | Beste Mobilabonnement
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Elämäntarinasta elämänhallintaan

Elämäntarinasta elämänhallintaan


Elämäntarinasta elämänhallintaan

– Miten oman elämäntarinan kerronta vaikuttaa itsetuntemukseen ja elämänhallinnan tunteeseen?

Pro gradu –tutkielmani aiheeksi tämä päätyi kiinnostuksestani ihmisen tarinalliseen identiteettiin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisen on kuitenkin muodostettava suhteellisen pysyvä ja yhtenäinen kokemus omasta itsestä, ja tämän on mahdollista toteutua niiden tarinoiden kautta, mitä me kerromme itsestämme ja omasta elämästämme.

Niin kuin tarinassa on alku, keskikohta ja loppu, oma elämäntarinamme sitoo menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Elämänhallinnan tunne tulee kuvaan siinä, että vahvan identiteetin ja itsetuntemuksen voi nähdä yhtenä tärkeänä tekijänä elämänhallinnan tunteen taustalla.

Tai toisin sanoen voidaan puhua koherenssin tunteesta, joka käsitteenä on Israelilaisen professori Antonovskyn luoma ja jonka voi nähdä perustana ihmisen terveydelle ja sen edistämiselle.

Anna-Lena Starck
Kehityspsykologianopiskelija/ Åbo Akademi Vaasa

Kysymys on perussuhtautumisesta elämään

Tässä on kyse perustavanlaisesta suhtautumisesta elämään; luottamuksesta siihen että oma sisäinen ja ulkoinen maailma on ymmärrettävissä, voimavaroja löytyy haasteiden kohtaamiselle ja että nämä haasteet ovat ponnistelun arvoisia.


Tutkimukseni koostuu elämäntarinahaastattelusta, elämänhallinnan tunteen kartoituksesta sekä jälkihaastattelusta. Elämäntarinahaastattelu pohjautuu tutkija McAdamsin haastattelumalliin oman elämäntarinan tunnistamiseksi ja siihen kuuluu eri osioita kuten elämän luvut, keskeiset tapahtumat ja tärkeät ihmiset.

Elämänhallinnan tunne kartoitetaan lyhyellä kyselylomakkeella ja erillisessä jälkihaastattelussa paneudutaan kokemuksiin oman elämäntarinan kertomisesta. Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja kertojalla on täysi oikeus valita mitä elämästään haluaa kertoa.

Haen vielä haastateltavia, joten jos olet n. 20–25-vuotias ja kiinnostunut lähtemään mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä!

Anna-Lena Starck
Kehityspsykologianopiskelija/ Åbo Akademi Vaasa

anna-lena.starck@abo.fi

About Toimitus

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa