Strøm | Søke om Forbrukslån | Billig Bilforsikring | Billigst Bredbånd | Hesteforsikring | Tyverialarm | Bruk av Kredittkort | Beste Mobilabonnement 2019
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / 1O Käskyä sijoittajille ja sijoitusneuvojille

1O Käskyä sijoittajille ja sijoitusneuvojille

Osta vain tuotteita, joita ymmärrät”

10 käskyä sijoitusneuvojalle ja sijoittajalle

Moni muistaa vielä tanssinopettajapariskunta Blomqvistien menetettyjä säästövakuutusrahoja koskevan oikeustaistelun pankkinsa kanssa. Sijoitusneuvonta on kirvoittanut etenkin finanssikriisin jälkeen monia muitakin ratkaisuja niin yleisissä tuomioistuimissa kuin Arvopaperilautakunnassakin.

Näitä ratkaisuja käydään läpi uudessa kirjassa ”Sijoittamisen ohjaaminen – Sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan päätöksenteossa”, jonka on kirjoittanut talousoikeuden yliopisto-opettaja, kauppatieteiden tohtori Marika Salo Vaasan yliopistosta. Salo on tutkinut kirjassa sijoitusneuvojen ja sijoitussuositusten sääntelyä. Hän esittää myös runsaasti ratkaisukäytäntöä aiheeseen liittyen ja antaa käytännön toimintaohjeita ”10 käskyn” muodossa sekä sijoittajille että sijoitusneuvojille.

Sijoittajan oletetaan olevan perillä tietyistä sijoittamisen lainalaisuuksista, kuten siitä, että osakesijoittamiseen liittyy aina riski pääoman menettämisestä. Kokeneilta sijoittajilta – jollaisiksi Blomqvistitkin aikanaan katsottiin – odotetaan laajempaa etukäteistietämystä ja kykyä esittää sijoitusneuvojalle lisäkysymyksiä tarvittaessa, sanoo Salo.

Salo muistuttaa, että sijoitusneuvojalla on kuitenkin tiedonantovelvollisuus. Tämän lisäksi sijoitusneuvojan tulee ottaa selvää asiakkaan yksilöllisistä olosuhteista ja tavoitteista, joiden perusteella hänen tulisi antaa asiakkaalle soveltuvia neuvoja.

Osta/myy/pidä – onko kyseessä sijoitussuositus vai yksilöllinen sijoitusneuvo?

Sijoitusneuvojan antamien yksilöllisten suositusten lisäksi sijoittajat törmäävät erilaisiin sijoitustuotteita koskeviin osta/pidä/myy-suosituksiin esimerkiksi lehdissä, televisiossa ja sijoitustapahtumissa.

Sijoittajan voi toisinaan olla vaikea erottaa, onko hänelle annettu yleinen yleisölle tarkoitettu sijoitussuositus vai yksilöllinen sijoitusneuvo.

Yleisölle tarkoitettuja sijoitussuosituksia ja yksilöllisiä sijoitusneuvoja koskee kuitenkin erityyppinen sääntely ja sijoittajansuoja on vahvempi yksilöllisessä neuvonnassa, Salo sanoo.

Lopullinen päätös on asiakkaan

Sekä sijoitusneuvonnan että sijoitussuositusten taustatavoitteena voidaan nähdä sijoittamisen ohjaaminen. Lopullinen päätöksenteko sen sijaan jää asiakkaalle. Sijoitusneuvontaan ja sijoitussuosituksiin liittyvän sääntelyn tunteminen on keskeistä niin sijoitusneuvojalle kuin sijoittajalle. Sääntely on kuitenkin moniportaista, pirstaleista ja vastikään uudistunutta.

Sijoitusneuvojan velvollisuuksien arviointiin vaikuttavat lisäksi muun muassa asiakkaan ja sijoitustuotteen ominaisuudet. Paljon mediahuomiota ovat viime vuosina saaneet erityisesti iäkkäille ihmisille annetut sijoitusneuvot – voiko sijoitusneuvoja luottaa siihen, että 90-vuotias asiakas ymmärtää hänelle annetun sijoitusneuvon.

Uuden sääntelyn lisäksi kirjassa on käyty läpi runsaasti ratkaisukäytäntöä sijoituspalveluihin liittyen. Niistä on johdettu päätelmiä muun muassa siitä, millaiset tuotteet ja palvelut ovat useimmiten olleet sijoittajien ja sijoituspalveluntarjoajien välisten erimielisyyksien taustalla, ja millaisiin lopputuloksiin näissä tapauksissa on useimmiten päädytty – onko tappio yleensä jäänyt sijoittajan kannettavaksi vai onko sijoituspalveluntarjoajan katsottu menetelleen virheellisesti.

Kirjassa on pohdittu myös sijoitusneuvonnan tulevaisuutta, jota fintech-yritysten mukanaan tuomat uudentyyppiset palvelut, kuten robo-sijoitusneuvonta, tulevat osaltaan muovaamaan. Lopuksi sekä sijoittajille että sijoitusneuvojille muodostetaan ”10 käskyä”, joihin on tiivistetty keskeisimpiä toimintaohjeita sijoitusneuvottelupöydän molemmille puolille.

Osta vain tuotteita, joita ymmärrät ainakin pääpiirteissään. Kysy, jos et ymmärrä jotain. Tämä on sekä oikeutesi että velvollisuutesi, neuvoo Salo.

Kirja on julkaistu Alma Talentin (ent. Talentum) kustantamana. Salo on työskennellyt Vaasan yliopiston talousoikeuden oppiaineessa vuodesta 2013 lähtien ja vuosina 2009–2010. Hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2015. Salon tutkimukset keskittyvät etenkin yhtiöoikeuteen että arvopaperimarkkinaoikeuteen. Hän on ennen akateemista uraansa työskennellyt myös pankkialalla sijoitusneuvojana.

Salo, Marika (2016) Sijoittamisen ohjaaminen. Sijoitusneuvot- ja suositukset sijoittajan päätöksenteossa. Alma Talent, Helsinki.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa