Home / Kolumnit / Tolppanen toivoo että Pukinjärvi kunnostetaan nopeasti

Tolppanen toivoo että Pukinjärvi kunnostetaan nopeasti

MariaTolppanen:

Pukinjärvi on puhdistettava saasteista

Kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) toivoo, että Pukinjärven kunnostustyöt aloitetaan mahdollisimman pikaisesti.

Pukinjärvi on pahoin saastunut alueella toimineiden teollisuusyritysten ja Puolustusvoimien varikon päästöistä.

– Pukinjärven läheisyydessä harjoitettiin sota-aikana esimerkiksi kaasunsuojeluvälineiden valmistusta ja kokoonpanoa sekä sytytystarvikkeiden ja fosforikäsigranaattien  valmistusta. Lisäksi savu- ja sytytysmateriaalin paloherkkyyden takia rakennettiin erityisiä lataushuoneita ja maanalaisia korsuja säilytystä varten, Tolppanen sanoo.

Siviilituotantoon sopeuttamisen myötä aloitettiin suojanaamareiden ja suodattimien valmistus.

– Tehtaalla on valmistettu myös maatalouskemikaaleja ja limantorjunta- sekä puunsuoja-aineita. Kemira aloitti tuotannon v. 1972 valmistaen kemikaaleja, mineraaleja ja ravinteita, Tolppanen sanoo.

Pukinjärven tilanteesta on kiistelty pitkään. Vaasan kaupunki teetätti yhteistyössä ELY:n, SYKE:n, Kemiran ja Puolustusvoimien kanssa erityisrahoituksen avulla vuosina 2014-2015 Pukinjärven sedimenttien haitta-ainetutkimukset ja riskiarvion, jossa arvioitiin Pukinjärven nykyinen tila.

– Tutkimukset osoittivat, että Pukinjärven pohjasedimentti on kauttaaltaan pilaantunut itärannan teollisen toiminnan seurauksena. Kemira velvoitettiin ruoppaamaan järvi, mutta ruoppaus jouduttiin keskeyttämään pohjasta löytyneen valkoisen fosforin vuoksi. Kunnostussuunnittelu on avattava uudelleen ja samalla mietittävä mahdolliset ruoppauskohdat laajemmin.

Kunnostussuunnitelman laatiminen edellyttää, että sota-ajan jättämistä materiaaleista on saatava kattava kuva työturvallisuuden ja toteuttamiskelpoisen kunnostuksen varmistamiseksi, Tolppanen toteaa.

Kemira on lopettanut toimintansa Vaasassa v. 2013 lopulla, joten järven itäpuolinen maankäyttö tulee muuttumaan.

– Vaasan kaupungin mukaan Pukinjärven vesialueelle tai sen ranta-alueille ei saa jäädä vanhan toiminnan aiheuttamia käyttörajoitteita esimerkiksi ruoppaamiselle tai virkistyskäytölle, Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan Kemiralle on myönnetty ympäristölupa 1.10.2010 koskien Pukinjärven kunnostamista. Kemira haki lupaan muutosta vedoten siihen, että Puolustusvoimien tulee taata ruoppauksen turvallisuus erityisesti valkoisen fosforin osalta.

– Aluehallintovirasto hylkäsi kuitenkin muutosanomuksen ja Kemiran valitus hylättiin myös hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden mukaan kunnostamiselle annettu lisäaika vuoteen 2018 loppuun on riittävä. Lisäksi Kemira on tehnyt virka-apupyynnön poliisille työturvallisuuden varmistamiseksi. Virka-apupyynnön käsittely on toistaiseksi kesken, Tolppanen toteaa.

Tolppanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Pukinjärvi puhdistetaan mahdollisista sota-ajan materiaaleista ja valkoisesta fosforista, jotta työturvallisuus voidaan taata.

Kansanedustaja

Maria Tolppanen (ps)

maria.tolppanen@eduskunta.fi

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa