Home / Kolumnit /
Matias Mäkynen – Markkinat ei pärjää yksin

Matias Mäkynen – Markkinat ei pärjää yksin

Markkinat ovat taloudellisen toiminnan perusta, mutta ne eivät yksin pysty luomaan ihmisille hyvinvointia. Susanna Koski lähtee 13.3. kolumnissaan eduskuntavaalitaisteluun kehottaen äänestäjiä valitsemaan joko markkinatalouden tai hyvinvointivaltion. Valinta ei ole näin yksinkertainen.

Markkinoilla ja julkisella vallalla on omat roolinsa myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Markkinat luovat kysynnän ja tarjonnan kautta kilpailua, joka puhtaimmillaan tuo tehokkuutta ja hyviä tuloksia toimintaan. Markkinat eivät kuitenkaan toimi täydellisesti, häiriöitä syntyy helposti. Tarvitaan julkisen vallan sääntelyä ja ratkaisuja yritysten riitatilanteissa.

Suomalaisen hyvinvoinnin pohjana on ollut ja on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja työnjako. Julkinen valta verottaa yritysten voittoja ja työntekijöiden palkkatuloja ja järjestää näin kokoamillaan verotuloilla kansalaisille koulutuksen ja terveyden- ja sosiaalihuollon sekä mahdollisuuden ruumiin ja hengen kulttuurin harjoittamiseen.

Yritykset saavat näin hyvin koulutettua ammattitaitoista työväkeä eri tasoille. Koulutusta kehitetään tutkimukseen perustuen ja edistetään yritysten tuotekehittelyä ja kykyä toimia kansainvälisillä markkinoilla. Lasten päivähoito luo pohjan sille, että lasten vanhemmat voivat täysillä osallistua työelämään. Työterveyshuolto pitää huolta työntekijöiden työkyvystä.

Verotusta käytetään myös taloudellisen toiminnan kannustimena. Tuilla ja helpotuksilla autetaan uusia yrityksiä ja ideoita alkuun. Verotuksella pyritään myös tasaamaan ihmisten välisiä tuloeroja ja antamaan kaikille mahdollisuus parempaan elämiseen ja myös kuluttamiseen.

Emme tarvitse tiukentuvaa kahtiajakoa yksityisen ja julkiseen sektorin välille vaan nykyistä parempaa yhteistyötä. Julkinen ja yksityinen sektori voivat ottaa oppia toisiltaan. Julkinen sektori hyötyy yrittäjähenkisyydestä ja yritykset hyötyvät vakaista ja pitkäjänteisesti toimivista julkisista palveluista.

Matias Mäkynen (sd.)

kaupunginvaltuutettu eduskuntavaaliehdokas Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa