Home / Kolumnit /
Matias Mäkynen – Jupiteria tarvitaan

Matias Mäkynen – Jupiteria tarvitaan

Jupiterilla on tärkeä tehtävä. Sääntöjen mukaan sen tarkoitus on ”työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä, järjestää työtoimintaa vajaatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää toimintaa.

Työn lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta ja elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluja.”

Säännöissä tarkoitus on jaettu päätehtävään ja muuhun. Päätehtävä on työllistäminen ja kuntouttaminen sekä näiden kehittäminen. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta ja muita elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluja.

Tällä hetkellä säätiö ei onnistu täysin palvelemaan tätä tarkoitusta. Päätehtävään tähtäävän perustoiminnan pitäisi olla jo järjestyksessä. Ihmisiä kuntoutetaan työmarkkinoille ja vaikuttavuutta mitataan tunnusluvuilla; kuinka moni on tullut Jupiterin kuntoutukseen, suorittanut kuntoutusjakson ja kuinka moni työllistynyt tai lähtenyt opiskelemaan Jupiterista. Näin ei ikävä kyllä ole, vaan säätiön toiminta on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa.

Suuri osa Jupiterin toiminnasta on erilaisia hankkeita. Niiden tarkoitus tulisi olla toiminnan kehittäminen, ei vakituisen toiminnan pyörittäminen. Toiminnan kehittämisessä tulee hyödyntää kaikkia säätiön palveluja käyttäneitä.

Suuri osa kaupungin säätiöön laittamasta rahasta kuluu hallintoon. Kaupunki uudistaa juuri tukipalvelujärjestelmäänsä. Olisiko Jupiterissakin mahdollista säästää hallinnosta, jos palkanmaksun ja taloushallinnon hoitaisi kaupunki? Tällöin säätiön työntekijät voisivat keskittyä valmennustyöhön. Viime aikoina kehitys Jupiterissa on ollut päinvastaista, valmennuksesta on karsittu ja hallinto pidetty ennallaan.

Jupiterin tekemä työ on ehdottomasti tarpeen, mutta toiminnan on tähdättävä kestäviin ratkaisuihin ja vaikuttavuuteen. Tänään kestävä työllistyminen vaatii toisen asteen koulutuksen. Yhteistyö Vaasan ammattiopiston kanssa on Jupiterin suuri vahvuus ja ehdottomasti edelleen kehitettävä asia. Kaikille ei sovi ammattiopistomuotoinen opiskelu vaan työpajassa, henkilökohtaisessa ohjauksessa tutkinto tulee suoritettua.

Kuntoutettavan päämäärä on kuntoutua työmarkkinoille, ei tuottaa säätiölle tulosta.

Monien Jupiterin palveluja käyttävien on aloitettava kuntoutuminen elämän perusrutiineista. Aamulla on päästävä ylös, lähdettävä töihin ja jaksettava olla siellä päivä loppuun. Rutiinien karttuessa aletaan kerätä myös muita työelämän taitoja ja lopulta valmistaudutaan siirtymään työmarkkinoille.

Ketään Jupiterin asiakasta ei ole syytä nähdä keskivertoihmistä huonompana, päinvastoin monet siellä kuntoutuneet ovat erityisen motivoituneita työntekijöitä. Osalle suurin este työllistymiselle on kieli, vaikka työmotivaatio ja valmiudet sopisivatkin työmarkkinoille. Jupiter voisi olla hyvä yhteistyökumppani kielikoulutuksessa Vaasan aikuiskoulutuskeskukselle.

Työllistämistoiminnassa Jupiterilla on selkeä rooli kaupungin oman kehittyvän työllistämistoiminnan ja yritysten tuetun työllistämisen rinnalla. Säätiön toiminta tulee vahvemmin suunnata sen perustehtävään, hallintoa keventää ja kouluttautumismahdollisuuksia kehittää.

Matias Mäkynen (sd.)
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jupiterin hallintoneuvoston varajäsen

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa