Home / Kolumnit /
Maria Tolppanen, ps. Täysistunnot 103/2014 Tupakkalaki

Maria Tolppanen, ps. Täysistunnot 103/2014 Tupakkalaki

Täysistunto 103/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (22.10.2014)

Maria Tolppanen (ps):

Arvoisa puhemies! Ymmärrän varsin hyvin sen, mitä edustaja Zyskowicz täällä sanoi, ja ymmärrän sen vieläkin paremmin, kun tiedän, että hän ei ole koskaan tupakoinut ja hän ei voi tietää ehkä sitä, että nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta, se on erittäin voimakas addiktio, ja henkilöt, jotka tupakoivat, tupakoivat aivan varmasti silloin, kun addiktio on päällä, jollei sitä ole saatu poikki.

Minä olen eduskunnassa törmännyt sellaiseen asiaan, että naistenhuoneessa oli tupakoitu. Minun mielestäni se on erittäin väärin, niin ei voi tehdä. Voin kertoa, että esimerkiksi Rooman parlamentissa, jossa olin kaksi viikkoa sitten, ei saa tupakoida, mutta siellä on järjestetty ulkotiloihin tupakointipaikat. Siellä saivat niin aasialaiset kuin eurooppalaiset Asepin kokouksessa tupakoida, mikäli he tupakoivat. Minun mielestäni tämä asia pitää ottaa huomioon: vaikka me haluamme näyttää, että me olemme terveysvaltio, niin meidän on otettava vieraat huomioon ja pyrittävä tekemään kaikki sen eteen, että meidän lapsemme lopettaisivat (Erkki Virtasen välihuuto) tupakanpolton, jos polttavat, ja että lapsenlapsemme eivät koskaan aloittaisi tupakan polttamista.

Mutta sitten, kun mennään näihin veroasioihin, niin siinä pitää ottaa huomioon se, että mistä me otamme ne korvaavat verot. Mitä me teemme sille salakuljetukselle, se on myöskin tärkeä asia.

Täysistunto 103/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (22.10.2014)

Maria Tolppanen (ps):

Arvoisa puhemies! En nyt puutu vielä tähän veroasiaan, koska minulla on tuossa puhevuoro varattuna, mutta tästä, jos tässä yhteydessä ruvetaan puhumaan siitä, että eduskunnasta poistetaan erilaiset tupakkapaikat, olen toista mieltä. En itseni takia, minä voin olla tupakoimattakin ja voin mennä muualle, mutta talossa käy myös ulkomaalaisia vieraita, jotka tupakoivat. Meidän täytyy ottaa huomioon kohteliaisuussyistä sellaiset asiat, että he voivat tupakoida jossakin muualla kuin miestenhuoneessa tai naistenhuoneessa, koska näinkin on käynyt. Sen takia minun mielestäni tähän keskusteluun eivät kuulu eduskunnan tupakointipaikat. Se on sitten toinen keskustelu ja se, missä ne kannattaa säilyttää ja missä ei.

Siitä olemme varmasti samaa mieltä kaikki, että olisi hyvä, että lapset eivät aloittaisi tupakanpolttoa, että kukaan ei aloittaisi. Ja siihen me pääsemme pitkäjänteisellä työllä. Siihen me pääsemme sillä, että me estämme sellaisten ihmisten tupakoinnin aloittamisen, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla. Heidän vanhempansa ovat varmasti ihan mukana siinä asiassa.

Täysistunto 103/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (22.10.2014)

Maria Tolppanen (ps):

Arvoisa puhemies! Mikäli tämä lakiesitys menee läpi, niin siinä tulee käymään sillä tavalla, että tupakkatuotteista, niiden loppuhinnasta, veroa tulee olemaan seuraavasti: savukkeista 52 prosenttia, sikareista ja pikkusikareista 30 prosenttia, piipputupakasta 48 prosenttia, sätkätupakasta 52 prosenttia ja savukepaperista 60 prosenttia.

Minun mielestäni ensinnäkin tämä taulukko on vähän kummallinen, koska eivät ne nuoret, jotka aloittavat tupakoinnin, aloita sillä pikkusikarilla. Minkä takia pikkusikarin ja sikareiden veroa ei voida korottaa kunnolla? Onko syy se, että parempiosaiset polttavat niitä enemmän kuin vähempiosaiset? Minkä takia sätkätupakan vero nousee enemmän kuin tavallisten savukkeiden? Minä voin kertoa, että sätkätupakkaa eivät nuoret polta, ne eivät aloita sillä. Sitä polttavat lähinnä eläkeläiset miehet. Kun heillä ei ole varaa ostaa muuta tupakkaa, niin he ostavat sitä. Jotakin ihmisillä täytyy silloin olla, kun he polttavat tupakkaa, silloin heillä on varmasti addikti.

Meillä on tämänsuuntaisia veroratkaisuja tehty myös aikaisemmin. Silloin kun piipputupakka ja normaalitupakka nousivat vain 10 prosenttia, niin sätkätupakka nousi 25 prosenttia, tai kun pikkusikareiden ja savukkeiden vero nousi 5 prosenttia, niin sätkän prosentti oli 15.

Tämä on minun mielestäni vähän kummallista ajattelua, koska nythän on niin, että silloin kun esimerkiksi nuoret aloittavat tupakoinnin, he aloittavat niistä niin sanotuista kalliimmista savukkeista, jotka maksavat noin euron enemmän kuin ne halvemmat, mutta ne ovat varmasti tehdasvalmisteisia savukkeita. Eli sinne pitäisi saada roimasti sitä korotusta, jos oikeasti halutaan, että nuoret eivät ryhdy tupakoimaan.

Sen lisäksi on huomioitava, että näistä veronkorotuksista on seurannut se, että sikareiden ja pikkusikareiden kulutus on noussut. Sen takia kun hinta on lähentynyt tavallisia savukkeita, niin ihmiset siirtyvät parempaan malliin, jossa ei sitten ainakaan vedetä sitä paperia ja paperin häkää keuhkoihin, vaan se on tehty siitä tupakasta kokonaan. Tähän suuntaan pitää saada lisää: antakaa kerrankin, rokottakaa kerrankin niitä ihan hyviä kavereita, joilla on varaa osta sikareita. Niillä on varaa panna siihen. Pikkuisen enemmän siihen veroa.

Jos nyt oikeasti halutaan puuttua näihin terveysasioihin ja terveysvaikutuksiin, niin keskustelu täytyy kääntää siihen, miten me saamme nuoret pidettyä irti tupakasta, miten saamme pidettyä irti pikkusikareita ja sikareista, havannalaisista, miten saadaan pidettyä irti leikatusta tupakasta tai sätkätupakasta. Siihen täytyy löytyä jokin keino.

Ja jos nyt puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat addiktoituneet ja polttaneet tupakkaa 10, 20, 30, 40, 50 vuotta, niitäkin löytyy, ja ovat vielä, kuulkaa, hengissä, miten me saamme heidät irti tupakasta?

Kun puhutaan kauniita asioita niin sanotusti jeesustellen, niin onko sitten sitä voimaa puuttua siihen asiaan kunnolla? Koskien esimerkiksi näitä ihmisiä, jotka ovat addiktoituneita tupakkaan ja nikotiiniin, onko voimaa tehdä semmoinen päätös, että vieroituslääkkeet, kuten Nicoretet tai tupakkalaastarit tai erilaiset muut välineet, joilla tupakasta pääsee eroon, olisivat halvempia kuin nyt, niin että sieltä poistettaisiin se vero, jotta ihmiset siirtyisivät savukkeista sellaisiin aineisiin, joilla he pääsevät irti koko tästä tuotteesta? Se olisi palvelus tupakoitsijoille. Se on sellainen, mihin täytyy kiinnittää huomiota.

Samaten kun puhutaan nuorista, meidän täytyy myös mahdollistaa se, että nuorilla on muutakin tekemistä kuin juosta nurkan taakse tupakalle. Täytyy olla niitä urheilumahdollisuuksia, täytyy olla harrastamismahdollisuuksia, myös vähävaraisilla nuorilla. Se ei saa kenelläkään jäädä euroista kiinni. Täytyy löytyä paikka, missä ollaan oikeanlaisessa harrastuksessa kiinni, missä ohjataan sellaiselle tielle, jossa ei tarvitse tupakkaan koskea.

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa