Home / Kolumnit /
Maria Tolppanen – Syrjäytymisestä

Maria Tolppanen – Syrjäytymisestä

Poliittinen syksy käynnistyi vauhdilla: välikysymys, budjetti, Venäjän pakotteet, kasvava työttömyys. Nyt kuohuu isoissa ja pienissä ympyröissä. Yhteistä Vaasan ja valtakunnan syksyssä on puhe työllistämisestä.

Vaasassa jatkuu keskustelu siitä, mikä Jupiter oikein on. Minusta pitäisi jo siirtyä eteenpäin, mutta kun haastetaan, käydään vielä muutama asia läpi.

Kaupunki avustaa Jupiteria 1,4 miljoonalla vuodessa. Alkujaan osuus oli 1,2, mutta kaupunki on antanut usean vuoden ajat parisataatuhatta lisäeuroa Jupiterin talouden tasapainottamiseksi.

Jupiterin viime vuoden liikevaihto oli liki 3,8 miljoonaa. Siitä palkkojen osuus sivukuluineen oli taseen mukaan yli 2.7 miljoonaa. Kasvua edellisvuoteen on liki puoli miljoonaa euroa. Säästösyistä yhdeksän ihmistä irtisanottiin tai määräaikaisuutta ei jatkettu. Uusia palkattiin kolme.

Jupiterin henkilöresurssi oli viime vuonna 53 henkilöä, heistä kahdeksan kuului johtoon ja hallintoon, 24 oli työvalmennuksessa ja 22 yksilö- ja ryhmävalmennuksen tehtävissä.

Toimitusjohtajan katsauksesta ilmenee, että Jupiterissa aloittaneista 416 asiakkaasta 65 keskeytti. Tilasto välittömistä vaikutuksista kertoo, että liki puolen (46 prosenttia) toiveet työstä tai ammatillisesta koulutuksesta ei toteutunut. 63 ihmistä siirtyi työttömyyskortistoon, 65 jatkosta ei ole tietoa ja muun syyn takia ulos käveli 57 ihmistä. Yhteensä toimenpiteet keskeytti tai työttömäksi jäi 185. Sama paperi kertoo, että 41 työllistyi ja että 135 pääsi koulutukseen.

Pyynnöistäni huolimatta en ole saanut tietoa, kuinka moni työllistyi vapaille työmarkkinoille tai moniko tuhannen euron kuukausipalkalla välityömarkkinoille palkkatukityöhön. Tällä hetkellä suoralla palkkatuella ilman yksilövalmennusta on kolme. Mahdollisten työsuhteiden kestosta ei ole tilastoja.

En niin ikään saanut tietooni kuinka moni 135 koulutuksen aloittaneesta pääsi ammatilliseen kouluun, ammattistarttiin, osatutkintoa suorittamaan tai sai oppisopimuksen ja kuinka moni heistä oli ns. työelämään valmentavassa koulutuksessa ja suoritti hygieniapassin, työturvallisuuskortin, trukkikortin, tulityökortin tai ensiapukortin.

Koska tiedot ovat hatarat, jää olettamuksille tilaa. Jos oletamme, että ovi ammatilliseen kouluun tai vapaille työmarkkinoille aukeni 10 prosentille eli noin neljällekymmenelle, jää harkittavaksi onko tulos 3,8 miljoonan panostuksella kohtuullinen.

Työpajat ovat nyt valtakunnallisestikin ongelmissa, ongelmien takana on valtiovalta. Laki estää mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olevan työllistämisen yrityksiin, vaikka paikka olisi tarjolla. Toinen säädös estää tukityöllistämisen osa-aikaisesti. Tämän takia tukityöllistäminen on tällä hetkellä käytännöllisesti katsoen poikki. Uudet säädökset edellyttävät kokoaikaista työllistämistä ja tähän työpajat eivät pysty.

Työttömyys kasvaa ja pitkäaikaistyöttömien määrä nousee. Nuorisotakuu ei yllä tavoitteisiinsa, mielenterveysongelmat lisääntyvät ja vapautuvat vangit pitäisi kuntouttaa yhteiskuntaan ja työelämään. Töitä Jupiterilla siis riittää. Se tarvitsee nyt laajalla rintamalla apua. Pelkkä rahan syytäminen ei riitä. Nyt pitää tarkastella rakenteita.

Päihdeongelmasta vielä hieman. Se on nyt kiistetty, mutta silti Jupiterissa on tiukka päihdeohjelma. Huumekoira on käynyt muutaman kerran haistelemassa ulkoalueita ja pukeutumistiloja. Tulos on puhdas nolla. Huomioitava seikka on, että koira ei ole paikalla yhtäaikaa asiakkaiden kanssa eikä haistele ihmisiä. Antaako se puhtaat paperit, jää jokaisen harkintaan.

Maria Tolppanen (ps.)
kansanedustaja Vaasa

 

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa