Home / Kolumnit /
Lars Gästgivars – Vastoinkäyminen työeläkeasiassa

Lars Gästgivars – Vastoinkäyminen työeläkeasiassa

Vastoinkäyminen

Viime viikolla hallituksen lakiehdotus (HE96/2014) koskien eläkeyhtiöiden avoimuutta käsiteltiin talousvaliokunnassa. Allekirjoittamani ja 120 muuta kansanedustajan allekirjoittama lakiehdotus käsitellään lopulta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Ehdotin talousvaliokunnassa seuraava lisäystä ”Eläkeläisten edustus pitäisi turvata työeläkeyhtiöiden toimielimissä”. Ehdotukseni herätti vastustusta, varsinkin omissa hallituskumppaneissani.

Siksi jätin eriävän mielipiteen.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) mukaan vähintään puolet työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen jäsenistä tulee olla vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. Nämä edustajat valitaan keskeisten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta. Käytännössä myös muut hallintoneuvostopaikat on nimitetty edellä mainittujen intressitahojen, erityisesti työantajapuolen toimesta.

On huomionarvoista, että eläkeläisillä ei tällä hetkellä ole omaa edustusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Tämän ei voida katsoa olevan tarkoituksenmukaista eikä oikeudenmukaista ottaen huomioon eläkeläisten määrä eli noin 1,4 miljoonaa.

Myös niiden intressitahojen, jotka eivät enää ole edustettuina työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestöjen kautta, on saatava äänensä kuuluviin eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Siksi eläkeläisten edustajilla tulisi olla vähintään 25 prosentin osuus työeläkelaitosten hallintoneuvostopaikoista.

On ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat edustavat niin sanottua maksavaa osapuolta työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Samalla tavalla pitäisi jo työuransa päättäneiden eläkeläisten edustaa eläkkeensaajia.

Kaikilla kolmella intressitaholla on pitkälti samat yhteiset intressit eli työeläkeyhtiöiden menestys ja vakavaraisuus. Mutta silloin, kun on kyseessä yhtiöiden muut kannanotot, on selvää, että olemassa on eri intressejä. Maksaja haluaa luonnollisesti mahdollisimman pienet kustannukset, kun taas työeläkkeen saaja haluaa eläkkeen, joka on suojattu inflaatiolta. Työeläkeyhtiöiden omistajien eri intressit huomioon ottaen tulisi kaikkien kolmen intressiryhmän ja omistajat olla edustettuina järjestöjensä kautta.

Eläkeläisjärjestöjen edustajien mukanaolo hallintoneuvostoissa lisäisi eläkejärjestelmän avoimuutta ja sen läpinäkyvyys kasvaisi. Jos eläkeläisten edustajilla olisi neljäsosa työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostopaikoista, olisi näillä myös yksi tai kaksi hallituspaikkaa. Tämä lisäisi eläkejärjestelmäämme uskottavuutta ja hallinnon tasapuolisuutta.

Viime torstai sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli hallituksen lakiehdotuksen (HE 96/ 2014), joka meni muuttumatta läpi. Minun lakialoitettani ei ole vielä käsitelty, siksi odotan nyt sen kohtaloa. Ei ole helppoa, kuin työmarkkinajärjestöt puolustavat reviiriänsä yhdessä.

Lars Gästgivars

Kansanedustaja RKP

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa