Home / Kolumnit /
Lars Gästgivars – Vähiten huono vaihtoehto

Lars Gästgivars – Vähiten huono vaihtoehto

Asko Salminen kirjoittaa Pohjalaisessa 3.3. muunneltua totuutta hakkeeseen liittyvistä tuista. Salminen ei taida olla tietoinen siitä, että talousvaliokunnan hyväksymä lakiehdotus on suureksi osaksi muutettu.

Ensimmäiseksi RKP korotti järeästä puusta valmistetun metsähakkeen tukea 20 prosenttia.

Toiseksi, subventiot metsähakkeen valmistuksesta nousevat ensi vuonna kahdeksaantoista euroon/KWT, kunnes uusi laki järeästä puusta astuu voimaan vuonna 2018-2019.

Kolmanneksi, mikäli lakiehdotus olisi hylätty, seuraus olisi ollut, että turvelaki olisi purettu.

Neljänneksi, kun päätös tehtiin edustaja Wallin ei osallistunut talousvaliokunnan kokoukseen ja siten häntä ei voi syyttää tästä päätöksestä.

Viidenneksi, on olemassa sitovia kirjoituksia lausunnossa ” Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kivihiilen käyttö lisääntyy tai muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet. Eduskunta edellyttää että, valtioneuvosto seuraa esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli taakka uhkaa vaarantaa sääntelyn perustavoitteiden toteutumisen. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa vääristyä”.

Valitsin kahden huonon vaihtoehdon välillä ja minun oli pakko valita vähiten huono vaihtoehto seudun, metsänomistajan ja metsätyöntekijöiden näkökulmasta. Katsotaan miten menee isossa salissa.

Lars Gästgivars (r.)

Kansanedustaja Mustasaari

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa