Home / Kolumnit / Lars Gästgivars – Suomi on demokratia

Lars Gästgivars – Suomi on demokratia

Suomi on demokratia

Joka neljäs vuosi käymme vaaliuurnilla äänestämässä itsellemme eduskunnan joka sitten laatii maalle lakeja. Eduskunta valitsee hallituksen, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta. Näissä vaaleissa Suomen kansa antaa äänensä ja luottamuksensa sille henkilölle ja puolueelle, jonka toivoo hallitsevan maassa.

Muodostamme muitakin yhdistyksiä ja liittoja, jotka keräävät suomalaiset yhteen eri asioiden tiimoilta. Erinäiset järjestöt kuuluvat näihin. Osa edustaa työntekijäryhmiä, osa työnantajia. Näiden kahden osapuolen on jäsentensä puolesta sovittava työpaikkojen palkoista ja työehdoista lakien mukaan.

Näin on tarkoitus, mutta todellisuudessa näin ei ole, sillä Suomessa kaikki sopimukset koskevat kaikkia, riippumatta siitä kuuluuko ammattiliittoon työntekijänä tai työnantajana. Kaikkien tulee noudattaa näiden osapuolten sopimuksia. Tällaisen järjestelmän noudattajana Suomi tietääkseni on Euroopassa melko yksin.

Nyt ammattijärjestöt osoittavat mieltään laillisesti valittua eduskuntaa ja hallituksen lakiehdotuksia vastaan. Demokratian pelisääntöihin kuuluukin olla erimieltä ja protestoida. Pelisääntöihin ei kuitenkaan kuulu, että ammattiyhdistykset kehottavat jäseniään suoranaisesti tai epäsuorasti lakkoilemalla protestoimaan laillisesti valitun hallituksen lakiehdotuksia. Tässä ammattijärjestöt rikkovat työrauhasopimusta.

Eduskunnan ja hallituksen tulee tietenkin kuulla kaikkia kansalaisjärjestöjä joihin myös työmarkkinajärjestöt kuuluvat, mutta hallituksen ei pidä ottaa käskyjä ulkopuolisilta. Hallitus saa luottamuksen eduskunnalta/kansalta, ei keltään toiselta.

Kolmikantasopimukset ovat monesti olleet antoisia, mutta aseet, joihin ammattiyhdistyspomot nyt tarttuvat eduskuntaa ja hallitusta vastaan, kun eivät saa tahtoaan läpi, puhuvat selvää valtakieltä. Olemmeko täysin kehittyneitä noudattamaan aidon demokratian pelisääntöjä? Tästä käydään nyt kiistaa, ja toivon, että jokainen ymmärtää Suomen tilanteen vakavuuden.

Kuuluuko lainsäädäntö Suomen kansan valitsemalle eduskunnalle vai pitääkö ammattiliitoilla olla veto-oikeus eduskuntaa vastaan. Tästä on nyt kyse.

Lars Gästgivars

Yrittäjäneuvos Mustasaari

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa