Home / Kolumnit /
Kim Berg – Lisää joustavuutta perhepolitiikkaan

Kim Berg – Lisää joustavuutta perhepolitiikkaan

Tyytyväiisenä seurasin kun hallituksen lastenhoitoon liittyvä uudistuspaketti raukesi tammikuussa. Yhtenä hallituksen aikomuksena oli kiintiöidä kodinhoitotuki puoliksi äidin ja isän käytettäväksi. Tavoitteena oli perhevapaiden jakautuminen nykyistä tasaisemmin isien ja äitien kesken.

On ehdottomasti tärkeää kannustaa molempia vanhempia osallistumaan lastenhoitoon. En kuitenkaan näe ratkaisuna sitä, että perheiden valinnanvapautta rajoitetaan ja pakotetaan tekemään ratkaisu isän kotona olemisen ja pienen lapsen päivähoitoon viemisen välillä. Vaikuttavampaa on antaa mahdollisuus joustavaan työn ja perheen yhteensovittamiseen elämäntilanteen mukaan.

Työni sekä oman kolmilapsisen perheeni kautta saadun kokemuksen perusteella tiedän, että moni työntekijä toivoo osa-aikatyötä silloin kun lapset ovat pieniä tai kun omat vanhemmat ikääntyessään tarvitsevat apua arjessa. Varsinkin pienten lasten vanhemmilla toiveena on usein vähentää työaikaa enemmän kuin yksi päivä viikossa, minkä työsopimuslaki mahdollistaa.

Esitin SDP:n eduskuntavaaliseminaarissa työministeri Ihalaiselle, että työsopimuslakia muutettaisiin siten, että pienten lasten vanhemmilla sekä omaishoitoa tarvitsevien vanhusten lapsilla olisi jatkossa lakisääteinen oikeus 50 prosentin osittaiseen hoitovapaaseen. Tällöin pienten lasten vanhemmat voisivat hoitaa lasta vuorotellen kotona kummankaan jäämättä kokonaan pois työelämästä.

Joustavammat mahdollisuudet työn ja lasten- tai omaishoidon yhteensovittamiseksi vähentävät pitkiä katkoja työurissa ja helpottavat kokopäiväiseen työhön palaamista. Perhepolitiikan tulee tukea joustavuutta, ei joko tai -yhteiskuntaa.

Kim Berg (sd.)

Pääluottamusmies Eduskuntavaaliehdokas Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa