Home / Kolumnit /
Anneli Lehto , eduskuntavaaliehdokas 2015 – Avaimet tasa-arvoon

Anneli Lehto , eduskuntavaaliehdokas 2015 – Avaimet tasa-arvoon

Avaimet tasa-arvoon

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Näin kuuluu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1. artikla.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat jäsenvaltioiden hallituksia kunnioittamaan ja toteuttamaan kaikkien ihmisoikeudet tasavertaisesti ja syrjimättä. Suomi yhtenä Yhdistyneiden kansakuntien kansana.

Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta. Vauvasta alkaen lasta tulee kasvattaa kohti tasa-arvoa. Häntä pitää opettaa kunnioittamaan itseään ja toisia ihmisiä. Varhaiskasvatuksessa pitää tuoda esille myös ihmisten, kulttuurien ja perhemuotojen moninaisuus ja tasa-arvoisuus.

Päiväkoteihin ja peruskouluihin tulisi laatia toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat ja asettaa koulukiusaamiseen nollatoleranssi.

Vanhempien lisäksi avainasemassa ovat hoitajat, opettajat ja opinto-ohjaajat, harrastusten kautta valmentajat ja ohjaajat.

Perusopetuksen ja päivähoidon ryhmäkoot on pidettävä tarpeeksi pieninä, määrättävä laissa, jotta opettajilla on aikaa huomioida jokainen lapsi. Kouluavustajien määrää on kasvatettava.

Pienellä ryhmäkoolla ja riittävällä hoitaja- ja opetushenkilöstömäärällä on lisäksi ennaltaehkäisevä vaikutus mm. sosiaalipalveluiden tarpeeseen.

Suomessa on lakeja, asetuksia, ohjelmia ja strategioita tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia säätelemään. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslaissa mainittuina syrjintäperusteina ovat mm. ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, sukupuoli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Tasa-arvoinen ympäristö on yksi hyvinvoinnin perusta. Jokapäiväiset asiat, kuten koti, koulu, työpaikka ja valtio ovat osallisia. Eriarvoisuutta ja syrjintää on vähennettävä aktiivisesti. Epäkohtiin ja lainvastaiseen toimintaan pitää puuttua viipymättä.

Päätökset eri sektoreilla pitää tehdä tasa-arvoa edistäen. Ihmisen arvo ei ole luku, numero tai tilasto.

Anneli Lehto (vas.)

kaupunginvaltuutettu Vaasa

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 50-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisia.info kaupunkiblogi sivuston, joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Vaasalaisia infoa facebookissa, Tapio Parkkari facesivua, Omavaraisuus laajasti facesivua ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Eroperheitä koskettavassa vieraannuttamisessa vanhempi tarkoituksella estää toisen vanhemman ja lapsen suhteen kehittymistä. Vieraannuttaja vaikeuttaa vuorovaikutusta ja pyrkii erottamaan lapsen toisesta vanhemmasta. Pahimmillaan vieraannuttaja katkaisee kokonaan lapselta yhteydenpidon tai syöttää lapsen mieleen valheellisia mielikuvia toisen vanhemman pahuudesta.

Huoltokiusaaminen murentaa

Huoltokieusaaminen murentaa hyvinvoinnin Eroperheiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vanhempien ero koskettaa vuosittain arviolta 30 …

Vastaa